Proceedings of the 3rd International Conference on Electrical and Information Technologies for Rail Transportation (EITRT) 2017

Electrical Traction

 • Limin Jia
 • Yong Qin
 • Jianguo Suo
 • Jianghua Feng
 • Lijun Diao
 • Min An
Conference proceedings EITRT 2017

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 482)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvii
 2. Jun Zhang, Zhongcheng Jiang, Jixiong Jiang, JingJing Chen, Li Zhou
  Pages 9-20
 3. Yejun Mao, Yuan Long, Shengcai Chen, Xiangyuan Xiao
  Pages 37-48
 4. Xuefu Cao, Yong Ding, Ruichang Qiu, Yun Kang, Yang Yu
  Pages 49-57
 5. Shiying Yuan, Zhe Tang, Jiyun Tian, Hui Cao
  Pages 67-78
 6. Yulong Li, Genbao Zhang, Yongqin Wang, Xiaogang Zhang, Yan Ran
  Pages 103-113
 7. Xiaogang Zhang, Genbao Zhang, Xiansheng Gong, Yulong Li, Yan Ran
  Pages 115-124
 8. Yuan Zhong, Pengfei Zhang, Jiqin Wu
  Pages 133-143
 9. Ying Yang, Yanlin Zhang, Yejun Mao, Junmin Peng, Fangrong Wu
  Pages 145-153
 10. Xiaobo Liu, Jian Xu, Zhongcheng Jiang, Xianfeng Wang
  Pages 163-173
 11. Miao Wang, Xiaofeng Yang, Lulu Wang, Trillion Q. Zheng
  Pages 175-184

Other volumes

 1. Proceedings of the 3rd International Conference on Electrical and Information Technologies for Rail Transportation (EITRT) 2017
  Electrical Traction
 2. Transportation

About these proceedings

Introduction

The proceedings collect the latest research trends, methods and experimental results in the field of electrical and information technologies for rail transportation. The topics cover novel traction drive technologies of rail transportation, safety technology of rail transportation system, rail transportation information technology, rail transportation operational management technology, rail transportation cutting-edge theory and technology etc. The proceedings can be a valuable reference work for researchers and graduate students working in rail transportation, electrical engineering and information technologies.

Keywords

Automatic control EITRT EITRT 2017 Electrical technology Information technology Power supply Rail transportation System safety

Editors and affiliations

 • Limin Jia
  • 1
 • Yong Qin
  • 2
 • Jianguo Suo
  • 3
 • Jianghua Feng
  • 4
 • Lijun Diao
  • 5
 • Min An
  • 6
 1. 1.School of Traffic and TransportationBeijing Jiaotong UniversityBeijingChina
 2. 2.Beijing Jiaotong UniversityBeijingChina
 3. 3.CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd.ZhuzhouChina
 4. 4.CRRC Zhuzhou Institute Co., Ltd.ZhuzhouChina
 5. 5.Beijing Jiaotong UniversityBeijingChina
 6. 6.University of SalfordManchesterUnited Kingdom

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-7986-3
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Energy
 • Print ISBN 978-981-10-7985-6
 • Online ISBN 978-981-10-7986-3
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • About this book
Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Engineering