Advertisement

Advances in Energy and Environmental Materials

Proceedings of Chinese Materials Conference 2017

 • Yafang Han
Conference proceedings CMC 2017

Part of the Springer Proceedings in Energy book series (SPE)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xv
 2. Yongbin Guo, Lei Ma, Dao Wang, Xin Zhou, Lin Li, Jinliang Tang
  Pages 9-15
 3. Ying-Zhen Li, Zhuang-Hao Zheng, Jing-Ting Luo, Fu Li, Guang-Xing Liang, Ping Fan
  Pages 33-38
 4. Chengliang Li, Guogang Shu, Xiaoying Wang, Wei Liu
  Pages 69-74
 5. Boyan Li, Ben Xu, Shenyang Hu, Chengliang Li, Qiulin Li, Jun Chen et al.
  Pages 75-84
 6. Tingwei Ma, Xianchao Hao, Tian Liang, Bo Chen, Ping Wang, Yingche Ma et al.
  Pages 85-94
 7. Zongpei Wu, Zhongbo Yang, Wei Yi, Wenjin Zhao
  Pages 95-104
 8. Zhongbo Yang, Zongpei Wu, Shaoyu Qiu, Zhuqing Cheng, Jun Qiu, Ben Wang et al.
  Pages 105-113
 9. Yutian Ma, Junbiao Liu, Han Li, Long Cheng, Ying Zhang, Kaigui Zhu
  Pages 115-125
 10. Man Wang, Qiliang Nai, Jun Qiu, Baoshun Wang, Chen Yang, Cheng Su et al.
  Pages 137-147
 11. Gang Zeng, Bin Su, Daoming Chen, Yuting Zhang, Jingyuan Liu, Jian Wu
  Pages 149-155
 12. Yanhui Bai, Bin Su, Qingfu Tang, Qingfu Wang, Wenpeng Li, Zhenhong Wang
  Pages 157-163
 13. Shengqiang Du, Kaijun Hong, Xiang Zan, Ping Li, Laima Luo, Yang Yu et al.
  Pages 165-178
 14. Pengfei Zhang, Shufang Yan, Shijiang Li, Yanhua Geng, Weidong Chen
  Pages 179-186
 15. Hailiang Ma, Ping Fan, Qiaoli Zhang, Yi Zuo, Tongyu Zhu, Yongnan Zheng et al.
  Pages 187-196
 16. YanHua Geng, WeiDong Chen, PengFei Zhang, ShuFang Yan, Zhao Li
  Pages 197-203
 17. Shenglan Wu, Rui Leng, Jing Zhang, Chunlin Fu, Kunlun Wu
  Pages 205-213
 18. Shuliang Wang, Xiaohui Su, Lujiang Zhou, Chaozheng Fu, Jing Yuan, Chunyan Fu et al.
  Pages 223-232
 19. Bensheng Huang, Xing Zhao, Chenglong Gong, Ziyu Wang
  Pages 233-241
 20. Zhou Fan, Ziyu Wang, Chunfeng Yang, Taiyu Huang, Minan Ren
  Pages 243-250
 21. Yuying Zhang, Lingxin Peng, Yujiao Guo, Shengming Jin
  Pages 251-262
 22. Xiaolan Song, Ying Zhang, Haibo Wang, Dongfeng Liu, Minchao An
  Pages 263-271
 23. Shishan Xue, Yuanpeng Wu, Haiyan Zhang, Xin Wang, Zhaohui Zheng, Xiaobin Ding
  Pages 273-279
 24. Xia Wang, Xingxing Ji, Feiyu Wang, Hui Wang, Shuaifei Ren
  Pages 281-290
 25. Zehang Dai, Denggao Guan, Yang Liu, Dehao Hu, Rundong Zhou, Jiayun Cao et al.
  Pages 299-307
 26. Caiwen Wu, Denggao Guan, Yinghui Cui, Dehao Hu, Yang Liu, Li Cheng et al.
  Pages 309-316
 27. Xiaowen Chen, Yu Tang, DeFen Zhang, Renpu Li, Wenxian Chen, Bo Zou et al.
  Pages 317-327
 28. Defen Zhang, Jinli Han, Xiaowen Chen, Yang Yang, Yu Tang
  Pages 329-340
 29. Tengyang Xiong, Bin Wang, Yiwen Hu, Jing Hu, Senfeng Zhang
  Pages 341-353
 30. Li Zhang, Kaige Ma, Huan Luo, Xue Jin, Junfeng Li, Longshan Li
  Pages 355-361
 31. Shuliang Wang, Chaozheng Fu, Jing Chen, Chunyan Fu, Xin Wang, Yixiong Huang
  Pages 363-369
 32. Bin Wang, Senfeng Zhang, Cui Zhou, Nan Liu, Liang Wang, Xiaoyu Tian
  Pages 371-386
 33. Bin Xiang, Zhaoping Deng, Qiyi Gan
  Pages 387-394
 34. Xiaohong Wang, Hailun Wang, Shilong Tang, Yuanhua Lin, Shu Wang, Zhengwei Peng
  Pages 395-404
 35. Qiwei Mu, Ming Li, Lu Liu, Jianzhang Hao
  Pages 411-419
 36. Songxia Li, Siqi Wang, Qi Xue, Jin Zhang, Ping Fan
  Pages 421-427
 37. Chunyan Fu, Gaoxian Zhu, Qi Xue, Wenzhu Shen, Shuliang Wang
  Pages 437-444
 38. Xiaogang Li, Binyu Xu, Ping Zhang, Danqiong Li, Zhaozhong Yang, Zhiling Zhou et al.
  Pages 445-458
 39. Zhaozhong Yang, Liyong Zhu, Ping Zhang, Danqiong Li, Xiaogang Li, Fangxuan Tang
  Pages 459-469

Other volumes

 1. Proceedings of Chinese Materials Conference 2017
 2. Proceedings of Chinese Materials Conference 2017
 3. Proceedings of Chinese Materials Conference 2017
 4. Advances in Energy and Environmental Materials
  Proceedings of Chinese Materials Conference 2017

About these proceedings

Introduction

This proceedings volume gathers selected papers presented at the Chinese Materials Conference 2017 (CMC2017), held in Yinchuan City, Ningxia, China, on July 06-12, 2017.

This book covers a wide range of energy conversion and storage materials, thermoelectric materials and devices, nuclear materials, solar energy materials and solar cells, minerals and oil and gas materials, photocatalytic materials for energy production, eco-materials, and environmental engineering materials.

The Chinese Materials Conference (CMC) is the most important serial conference of the Chinese Materials Research Society (C-MRS) and has been held each year since the early 1990s. The 2017 installment included 37 Symposia covering four fields: Advances in energy and environmental materials; High performance structural materials; Fundamental research on materials; and Advanced functional materials. More than 5500 participants attended the congress, and the organizers received more than 700 technical papers. Based on the recommendations of symposium organizers and after peer reviewing, 490 papers have been included in the present proceedings, which showcase the latest original research results in the field of materials, achieved by more than 300 research groups at various universities and research institutes.

Keywords

Chinese Materials Conference Energy Conversion and Storage Materials Nuclear Materials Solar Energy Materials and Solar Cells Minerals and Oil and Gas Materials Eco-Materials Environmental Engineering Materials CMC 2017

Editors and affiliations

 • Yafang Han
  • 1
 1. 1.Chinese Materials Research SocietyBeijingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-13-0158-2
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Energy
 • Print ISBN 978-981-13-0157-5
 • Online ISBN 978-981-13-0158-2
 • Series Print ISSN 2352-2534
 • Series Online ISSN 2352-2542
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering