Advertisement

Web Technologies and Applications

15th Asia-Pacific Web Conference, APWeb 2013, Sydney, Australia, April 4-6, 2013. Proceedings

 • Yoshiharu Ishikawa
 • Jianzhong Li
 • Wei Wang
 • Rui Zhang
 • Wenjie Zhang

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 7808)

Table of contents

 1. Data Mining and Knowledge Discovery

  1. Vincenzo Deufemia, Massimiliano Giordano, Giuseppe Polese, Luigi Marco Simonetti
   Pages 506-517
  2. Shuai Gong, Jinhua Xiong, Cheng Zhang, Zhiyong Liu
   Pages 518-525
 2. Privacy and Security

  1. Teng Wang, Qing Zhu, Shan Wang
   Pages 526-537
  2. Wei Xin, Zhi Guan, Tao Yang, Huiping Sun, Zhong Chen
   Pages 538-549
  3. Xueqing Gong, Weining Qian, Shouke Qin, Aoying Zhou
   Pages 550-562
  4. Yujia Li, Xianmang He, Wei Wang, Huahui Chen, Zhihui Wang
   Pages 563-570
 3. Performance

  1. Narayan Gowraj, Prasanna Venkatesh Ravi, Mouniga V, M. R. Sumalatha
   Pages 571-582
  2. Tao Yang, Wei Xin, Liangwen Yu, Yong Yang, Jianbin Hu, Zhong Chen
   Pages 583-594
  3. Linsey Xiaolin Pang, Sanjay Chawla, Bernhard Scholz, Georgina Wilcox
   Pages 595-608
  4. Xiaoyan Wang, Jinchuan Chen, Xiaoyong Du
   Pages 609-620
 4. Query Processing and Optimization

  1. Ying Yin, Tiancheng Zhang, Bin Zhang, Gang Sheng, Yuhai Zhao, Ming Li
   Pages 621-628
  2. Rouzbeh Meymandpour, Joseph G. Davis
   Pages 629-637
  3. Guoqiang Li, Lejian Liao, Dandan Song, Jingang Wang, Fuzhen Sun, Guangcheng Liang
   Pages 654-661
 5. The Second International Workshop on Data Management for Emerging Network Infrastructure

  1. Jinxian Wei, Fan Xia, Chaofeng Sha, Chen Xu, Xiaofeng He, Aoying Zhou
   Pages 662-673
  2. Qiyu Fang, Kun Yue, Xiaodong Fu, Hong Wu, Weiyi Liu
   Pages 697-708
  3. Liang Feng, Leyi Song, Chaofeng Sha, Xueqing Gong
   Pages 709-720
  4. Wenzhe Yu, Rong Zhang, Xiaofeng He, Chaofeng Sha
   Pages 721-733
 6. International Workshop on Social Media Analytics and Recommendation Technologies

  1. Ping Zhang, Kun Yue, Jin Li, Xiaodong Fu, Weiyi Liu
   Pages 734-745
  2. Owen Phelan, Kevin McCarthy, Barry Smyth
   Pages 746-757
  3. Chaosheng Fan, Zuoquan Lin
   Pages 770-781
 7. International Workshop on Management of Spatial Temporal Data

  1. Xing Feng, Xiang Zhao, Yunjun Gao, Ying Zhang
   Pages 782-793
  2. Bin Ge, Chong Zhang, Da-quan Tang, Wei-dong Xiao
   Pages 794-803
  3. Aiping Li, Jinghu Xu, Liang Gan, Bin Zhou, Yan Jia
   Pages 804-814
  4. Stefan Mitsch, Andreas Müller, Werner Retschitzegger, Andrea Salfinger, Wieland Schwinger
   Pages 815-826
  5. Xing Feng, Yunjun Gao, Tao Jiang, Lu Chen, Xiaoye Miao, Qing Liu
   Pages 827-837
 8. Back Matter

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 15th Asia-Pacific Conference APWeb 2013 held in Sydney, Australia, in April 2013.
The 80 papers presented were carefully reviewed and selected from numerous submissions. The papers are organized in topical sections on distributed processing; graphs; Web search and Web mining; XML, RDF data and query processing; social networks; probabilistic queries; multimedia and visualization; spatial-temporal databases; data mining and knowledge discovery; privacy and security; performance, query processing and optimization. There are also sections summarizing the tutorials and containing the papers from the following workshops: second international workshop on data management for emerging network infrastructure, international workshop on soical media analytics and recommendation technologies, and international workshop on management of spatial temporal data.

Keywords

database systems information management social web software engineering web technologies

Editors and affiliations

 • Yoshiharu Ishikawa
  • 1
 • Jianzhong Li
  • 2
 • Wei Wang
  • 3
 • Rui Zhang
  • 4
 • Wenjie Zhang
  • 3
 1. 1.Department of Information EngineeringNagoya UniversityNagoyaJapan
 2. 2.Department of Computer Science and TechnologyHarbin Institute of TechnologyHarbinChina
 3. 3.School of Computer Science and EngineeringUniversity of New South WalesSydneyAustralia
 4. 4.Department of Computing and Information SystemsUniversity of MelbourneMelbourneAustralia

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-37401-2
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-642-37400-5
 • Online ISBN 978-3-642-37401-2
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Automotive
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Engineering