Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 10–12 | Cite as

Meten en delen is cruciaal voor vroegsignalering

 • Tamara Madern
 • Nadja Jungmann
Thema armoede en schulden
 • 21 Downloads

Samenvatting

Bijna één op de vijf Nederlandse huishoudens heeft problematische schulden of een risico daarop. 1 De kosten van schuldenproblematiek zijn groot. Zowel voor de maatschappij als voor het individu. Hoe eerder burgers met financiële problemen worden geholpen, hoe beter. Toch melden zij zich pas vijf jaar na het ontstaan van de eerste schuld bij schuldhulpverlening. 2

Noten

 1. 1.
  Westhof, F.M.J., L. de Ruig & A. Kerckhaert (2015). Huishoudens in de rode cijfers 2015. Over schulden van Nederlandse huishoudens en preventiemogelijkheden. Zoetermeer: Panteia.Google Scholar
 2. 2.
  Jungmann, N., & Anderson, M. (2011). Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Nederhorst den Berg: Social Force.Google Scholar
 3. 3.
  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2017). Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen. Den Haag: RVS.Google Scholar
 4. 4.
  Aangesloten zijn: Nijmegen, Arnhem, Leeuwarden, Rotterdam, Den Bosch, Zwolle, Tiel en WIL-LekstroomGoogle Scholar
 5. 5,6,8,9.
  Bommelje, Y. & Alebeek, H. van (2018). Hulp voor onbekende schuldenaar dankzij signalen van ketenpartners. Sociaal Bestek, februari 2018.Google Scholar
 6. 7.
  Jungmann, N., & Madern, T. (2016). Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag. Droom of werkelijkheid?. Working Paper WRR nr. 23. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid.Google Scholar
 7. 10.
  Mani, A., S. Mullainathan, E. Shafir & J. Zhao (2013). Poverty impedes cognitive function. Science, 341 (6149), pp. 976-980.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Tamara Madern
  • 1
 • Nadja Jungmann
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations