Sociaal Bestek

Tijdschrift voor werk, inkomen en zorg

ISSN: 0921-5344 (Print) 2468-1377 (Online)

Description

Sociaal Bestek  is een vakblad voor specialisten op het terrein van  participatie,  sociale  zekerheid  en  maatschappelijke ondersteuning.  Het  blad  biedt  informatie  over  wet-  en regelgeving,  beleidsontwikkelingen  en  uitvoeringspraktijk. Sociaal Bestek beoogt  bij  te  dragen  aan  de  kennis  en vaardigheden van de specialist door onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. Sociaal Bestek  wil informeren en uitdagen.

Browse Volumes & Issues