Advertisement

Wat doen we met de kinder- en jeugdpsychiatrie?

  • Harrie M. P. van Leeuwen
Chapter
  • 460 Downloads

De kinder- en jeugdpsychiatrie, het vakgebied en de wijze waarop het is georganiseerd, heeft de afgelopen dertig jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zodanig dat we duidelijke ontwikkelingsstadia kunnen waarnemen met daarbij horende transformaties van het ene naar het andere stadium. Op het ogenblik verkeren we in de transformatie naar de hybride organisatievorm. Het spannende tijdens een transformatie is altijd wat er gebeurt met de identiteit. Voor vlinders is dat een groot vraagstuk. Een tijdje geleden kropen ze nog en nu vliegen ze.

In de ontwikkeling van de organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen we de fase van het instituut, de fase van de onderneming en nu de transformatie naar een hybride organisatie onderscheiden. Zie figuur.

Literatuur

  1. Sanders-Woudstra, J. A. R, Minderaa, R. B., & Verheij, F. (1982). Kinderpsychiatrie: Een vak en een identiteit. Tijdschrift voor Psychiatrie, 24, 257–265.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Harrie M. P. van Leeuwen
    • 1
  1. 1.Bureau PEERSAbcoudeThe Netherlands

Personalised recommendations