Advertisement

Transformaties in de jeugdzorg

35 jaar wetenschap

 • Sander Begeer
 • Leonieke Boendermaker
 • Hilde Colpin
 • Marca Geeraets
 • Helma Koomen
 • Nanda Lambregts-Rommelse
 • Karla Van Leeuwen
 • Ramon Lindauer
 • Geertjan Overbeek
 • Peter Prinzie
 • Gerda Smid
 • Bart Soenens
 • Gonneke Stevens
Book

About this book

Introduction

In dit boek zijn artikelen en columns van het eind 2015 verschenen lustrumnummer van het tijdschrift Kind en Adolescent opgenomen waarin wordt teruggeblikt op 35 jaar ontwikkeling en onderzoek in de pedagogische, psychiatrische en psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Het voortschrijdend inzicht bestaat uit zowel betere onderbouwing van professioneel handelen en evidentie voor nieuwe inzichten als uit bescheidenheid en pas op de plaats. Het is namelijk ook belangrijk om ons te realiseren hoe weinig we soms nog maar weten en waarover.

Want 35 jaar wetenschappelijk onderzoek: wat heeft het ons opgeleverd? Wat doen we nu anders dan 35 jaar geleden? Welke veranderende inzichten hebben ons handelen in de klinische praktijk beïnvloed?

Het tijdschrift Kind en Adolescent heeft al decennialang als Nederlandstalige vakblad met wetenschappelijke publicaties de ambitie om het handelen in de praktijk te onderbouwen dan wel bij te sturen. Want onderzoek is de basis van professioneel vakmanschap: het handelen is op onderzoek gebaseerd en zo opgezet dat het op zijn beurt weer kan worden onderzocht. Opdat we weten of we de goede dingen doen op de goede manier.

Kennis over weten en niet-weten ondersteunt zorgvuldig handelen en geeft sturing aan nieuwe vragen. En het kan geen kwaad om in deze tijden van transitie en transformatie nog maar weer eens het belang van een wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg op het podium te vragen.

Keywords

kinderen en adolescenten kinderen en jeugdzorg transformaties jeugdzorg wetenschap en jeugdzorg jeugdzorg en klinische praktijk

Editors and affiliations

 • Sander Begeer
  • 1
 • Leonieke Boendermaker
  • 2
 • Hilde Colpin
  • 3
 • Marca Geeraets
  • 4
 • Helma Koomen
  • 5
 • Nanda Lambregts-Rommelse
  • 6
 • Karla Van Leeuwen
  • 7
 • Ramon Lindauer
  • 8
 • Geertjan Overbeek
  • 9
 • Peter Prinzie
  • 10
 • Gerda Smid
  • 11
 • Bart Soenens
  • 12
 • Gonneke Stevens
  • 13
 1. 1.Afdeling OntwikkelingspsychologieVrije Universiteit Afdeling OntwikkelingspsychologieAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.Hogeschool van Amsterdam GoudaThe Netherlands
 3. 3.KU Leuven LeuvenBelgium
 4. 4.AbcoudeThe Netherlands
 5. 5.Afd. Pedagogiek, OnderwijskundeUniversiteit van Amsterdam Afd. Pedagogiek, OnderwijskundeAmsterdamThe Netherlands
 6. 6.Department of PsychiatryRadboud UMC Department of PsychiatryNijmegenThe Netherlands
 7. 7.KU Leuven AalterBelgium
 8. 8.AMC/ De Bascule AmsterdamThe Netherlands
 9. 9.Universiteit van Amsterdam AmsterdamThe Netherlands
 10. 10.JonkershoveBelgium
 11. 11.ErmeloThe Netherlands
 12. 12.Department of Developmental PersonalityUniversiteit Gent Department of Developmental PersonalityGentBelgium
 13. 13.Algemene Sociale WetenschappenUniversiteit Utrecht Algemene Sociale WetenschappenZeistThe Netherlands

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma