Advertisement

De dwangstoornis bij kinderen en jongeren, verklaringsmodellen en behandeling: een overzicht van nieuwe ontwikkelingen

 • Else de Haan
 • Lidewij H. Wolters
 • Elske Salemink
Chapter
 • 529 Downloads

Samenvatting

Inleiding: Hoewel de symptomen van een dwangstoornis duidelijk zijn, is het niet bekend wat het essentiële probleem ervan is. Kennis hierover kan consequenties hebben voor het behandelbeleid. Methode: Twee psychologische verklaringsmodellen en recent onderzoek naar behandeleffectiviteit worden besproken. Resultaten: Het cognitieve verklaringsmodel is niet aangetoond juist, maar heeft een invloedrijke vorm van behandeling gegenereerd (cognitieve therapie). Het model dat gedrag (met name herhalen) als het centrale probleem ziet, is experimenteel aangetoond. Op grond van dit model is de belangrijkste behandelstrategie exposure en responspreventie. Uit een recente meta-analyse blijkt dat cognitieve gedragstherapie (CGT) en de combinatie van CGT met medicatie effectieve behandelvormen zijn (grote effect size hebben). Als CGT wordt uitgevoerd door gespecialiseerde behandelaars is er geen verschil in effect tussen CGT en CGT gecombineerd met medicatie. Cognitive Bias Modification (CBM) en korte intensieve therapie zijn nieuwe vormen van behandeling. Conclusie: Onderzoek naar verklaringsmodellen voor de dwangstoornis is van belang voor het verbeteren van de behandeling. CGT is effectief maar zou uitgevoerd moeten worden door gespecialiseerde behandelaars. Dat het combineren van CGT met medicatie het effect van CGT vergroot is niet aangetoond. Ouders betrekken bij de behandeling is essentieel.

Abstract

Objective: Although the symptomatology of obsessive compulsive disorders is clear, the essential problem is not. Understanding this can have consequences for treatment. Method: Two psychological models are discussed as well as recent research into effectiveness of treatment. Results: The cognitive model of OCD has not been conclusively established, but it has led to an influential form of treatment (cognitive therapy). The model, in which behaviour (repetition) is the central problem, has been experimentally proved. Based on this model, exposure and response prevention are key to the treatment strategy. A recent meta-analysis has shown that cognitive behavioural therapy (CBT) and the combination of CBT with medication can have large effects. Cognitive Bias Modification (CBM) and Intensive Therapy are new treatment modalities. Conclusion: Research into models of OCD is important for improving treatment. CBT is effective, but should be given by specialists. Whether the combination of CBT and medication is more effective than CBT has not been established. Parents should be involved in the treatment.

Literatuur

 1. Aacap, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Committee on Quality Issues (2012). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with obsessive compulsive disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51, 98–113. doi: 10.1016/j.jaac.2011.09.019.CrossRefGoogle Scholar
 2. Abramowitz, J. S., Whiteside, S. P., & Deacon, B. J. (2005). The effectiveness of treatment for pediatric obsessive-compulsive disorder: A meta-analysis. Behaviour Therapy, 36, 55–63. doi: 10.1016/S0005-7894(05)80054-1.CrossRefGoogle Scholar
 3. APA (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth Edition. American Psychiatric Association.Google Scholar
 4. Coles, M. E., Radomsky, A. S., & Horng, B. (2006). Exploring the boundaries of memory distrust from repeated checking: Increasing external validity and examining theresholds. Behaviour Research and Therapy, 44, 995–1006. doi: 10.1016/j.brat.2005.08.001, 16174515.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Cook, E. H., Wagner, K. D., Marsch, J. S., Biederman, J., Landau, P., Wolkow, R., & Messig, M. (2001). Long-term sertraline treatment of children and adolescents with obsessive-compulsive disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 1175–1181. doi: 10.1097/00004583-200110000-00011, 11589530.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Cougle, J. R., & Lee, H. J. (2014). Pathological and non-pathological features of obsessive-compulsive disorder: Revisiting basic assumptions of cognitive models Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 3, 12–20. doi: 10.1016/j.jocrd.2013.11.002.CrossRefGoogle Scholar
 7. Flessner, C. A., Freeman, J. B., Sapyta, J., Garcia, A., Franklin, M. E., March, J. S., et al. (2011). Predictors of Parental Accommodation in Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder: Findings from the Pediatric Obsessive- Compulsive Disorder Treatment Study (POTS) Trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 50(7), 716–725.Google Scholar
 8. Franklin, M. E., Sapyta, J., Freeman, J. B., Khanna, M., Compton, S., Almirall, D., et al. (2011). Cognitive Behavior Therapy Augmentationof Pharmacotherapy in Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder. The Pediatric OCD Treatment Study II (POTS II). Randomized Controlled Trial. JAMA, 306, 1224–1232. doi: 10.1001/jama.2011.1344, 3495326,21934055.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 9. Freeman, J., Garcia, A., Frank, H., Benito, K., Conelea, C., Walther, M., et al. (2014). Evidence base update for psychosocial treatments for pediatric obsessive-compulsive disorder. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43(1), 7–26. doi: 10.1080/15374416.2013.804386.CrossRefGoogle Scholar
 10. Freeman, J. B., Choate-Summers, M. L., Garcia, A. M., Moore, P. S., Sapyta, J. J., Khanna, M. S., et al. (2009). The Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder Treatment Study II: rationale, design and methods. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 3, 1–15. doi: 10.1186/1753-2000-3-4.CrossRefGoogle Scholar
 11. Garcia, A. M., Sapyta, J. J., Moore, Ph. S., Freeman, J. B., Franklin, M. E., March, J. S., et al. (2010). Predictors and moderators of treatment outcome in the Pediatric Obsessive Compulsive Treatment Study (POTS I). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 49, 1024–1033. doi: 10.1016/j.jaac.2010.06.013, 2943932, 20855047.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 12. Geller, D. A., Biederman, J., Steward, S. E., Mullin, B., Martin, A., Spencer, T., et al. (2003). Which SSRI? A meta-analysis of pharmacotherapy trials in pediatric obsessieve-compulsive disorder. The American Journal of Psychiatry, 160, 1919–1928. doi: 10.1176/appi.ajp.160.11.1919, 14594734.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Gillan, C. M., & Sahakian, B. J. (2015). Which is the driver, the obsessions or the compulsions, in OCD? Neuropsychopharmacology Reviews, 40, 247–248. doi: 10.1038/npp.2014.201, 25482176.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Hollander E, & Zohar J. (2004). Beyond refractory obsessions and anxiety states: toward remission. Journal of Clinical Psychiatry, 4, 3–5.Google Scholar
 15. Hollander, E., Kim, S., Braun, A., Simeon, D., & Zohar, J. (2009). Cross-cutting issues and future directions for the OCD spectrum. Psychiatry Research, 170, 3–6. doi: 10.1016/j.psychres.2008.07.015, 19811839.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Hout, M. van den, & Kindt, M. (2003). Waarom herhaald controleren twijfel aan het geheugen niet wegneemt. Directieve Therapie, 25, 74–81.Google Scholar
 17. Lau, J. Y. (2013). Cognitive bias modification of interpretations: A viable treatment for child and adolescent anxiety?. Behaviour Research and Therapy, 51, 614–622. doi: 10.1016/j.brat.2013.07.001, 23916630.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Leckman, J. F., Walker, D. E., Goodman, W. K., Pauls, D. L., & Cohen, D. J. (1994). ‘Just right’ perceptions associated with compulsive behavior in Tourette’s syndrom. American Journal of Psychiatry, 151, 675–680. doi: 10.1176/ajp.151.5.675, 8166308.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Menne-Lothmann, C., Viechtbauer, W., Höhn, P., Kasanova, Z., Haller, S. P., Drukker, M., et al. (2014). How to boost positive interpretations? A meta-analysis of the effectiveness of cognitive bias modification for interpretation. PloS One, 9(6), e100925. doi: 10.1371/journal.pone.0100925, 4072710, 24968234.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 20. Merlo, L. J., Lehmkuhl, H. D., Geffken, G. R., & Storch, E. A. (2009). Decreased family accommodation associated with improved therapy outcome in pediatric obsessive-compulsive disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 355–360. doi: 10.1037/a0012652, 2886196, 19309195.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Pediatric OCD Treatment Study Team [POTS (2004). Cognitive-behavior therapy, sertraline, and their combination with children and adolescents with obsessive-compulsive disorder: the Pediatric OCD Treatment Study (POTS) randomized controlled trial. JAMA, 292, 1969–1976.CrossRefGoogle Scholar
 22. Peris, T. S. & Piacentini, J. (2013). Optimizing treatment for complex cases of childhood obsessive compulsive A preliminary trial. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 42, 1–8. doi: 10.1080/15374416.2012.673162, 3447122, 22548378.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Peris, T. S., Sugar, C. A., Bergman, R. L., Chang, S., Langley, A., & Piacentini, J. (2012). Family factors predict treatment outcome for pediatric obsessive compulsive disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80, 255–263. doi: 10.1037/a0027084, 3378322, 22309471.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 24. Radomsky, A. S., Dugas, M. J., Alcolado, G. M., & Lavoie, S. L. (2014). When more is less: Doubt, repetition, memory, metamemory, and compulsive checking in OCD. Behaviour Research and Therapy, 59, 30–39. doi: 10.1016/j.brat.2014.05.008, 24952303.CrossRefGoogle Scholar
 25. Salemink, E., Wolters, L. & Haan, E de (2015). Augmentation of treatment as usual with online cognitive bias modification of interpretationtraining in adolescents with obsessive compulsive disorder. A pilotstudy. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. doi: 10.1016/j.jbtep.2015.02.003.Google Scholar
 26. Sánchez-Meca, J., Rosa-Alcázar, A. I., Iniesta-Sepúlveda, M., & Rosa-Alcázar, A. (2014). Differential efficacy of cognitive-behavioral therapy and pharmacological treatments for pediatric obsessive–compulsive disorder: A meta-analysis. Journal of Anxiety Disorders, 28, 31–44. doi: 10.1016/j.janxdis.2013.10.007, 24334214.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 27. Salkoviskis, P. M. (1985). Obsessional-compulsive problems. A cognitive-behavioral analysis. Behaviour Research and Therapy, 23, 347–372.Google Scholar
 28. Skarphedinsson, G., Weidle, B., Thomsen, P. H., Dahl, K., Torp, N. C., Nissen, J. B., et al. (2014). Continued cognitive-behavior therapy versus sertraline for children and adolescents with obsessive–compulsive disorder that were non-responders to cognitive-behavior therapy:a randomized controlled trial. European Child and Adolescent Psychiatry, PMID: 25239489Google Scholar
 29. Storch, E. A., Geffken, G. R., Merlo, L. J., Jacob, M. L., Murphy, T. K., Goodman, W. K., et al. (2007a). Family accommodation in Pediatric Obsessive – Compulsive Disorder, Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 37, 207–216. doi: 10.1080/15374410701277929.CrossRefGoogle Scholar
 30. Storch, E. A., Geffken, G. R., Merlo, L. J., Mann, G., Duke, D., Munson, M., et al. (2007b). Family-based cognitive-behavioral therapy for pediatric obsessive–compulsive disorder: Comparison of intensive and weekly approaches. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46, 469–478. doi: 10.1097/chi.0b013e31803062e7, 17420681.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 31. Storch, E. A., Abramowitz, J., & Goodman, W. K (2008a). Where does obsessive-compulsive disorder belong in DSM-V? Depression and Anxiety, 25, 336–347. doi: 10.1002/da.20488, 18412060.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 32. Storch, E. A., Merlo, L. J., Lehmkuhl, H., Geffken, G. R., Jacob, M., Ricketts, E., et al. (2008b). Cognitive-behavioral therapy for obsessive–compulsive disorder: A non-randomized comparison of intensive and weekly approaches. Journal of Anxiety Disorders, 22, 1146–1158. doi: 10.1016/j.janxdis.2007.12.001, 18242950.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 33. Storch, E. A., Bussing, R., Small, B. J., Geffken, G. R., McNamara, J. P., Rahman, O., et al. (2013). Randomized, Placebo-Controlled Trial of Cognitive-Behavioral Therapy Alone or Combined with Sertraline in the Treatment of Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder. Behaviour Research and Therapy, 51, 823–829. doi: 10.1016/j.brat.2013.09.007, 3908957, 24184429.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 34. Toffolo, M. B. J., Hout, M. A. van den, Hooge, I. T. C., Engelhard, I. M. & Cath, D. C. (2013). Mild uncertainty promotes checking behavior in Subclinical Obsessive-Compulsive Disorder. Clinical Psychological Science, 1, 103–109.Google Scholar
 35. Watson, H. J. & Rees, C. S. (2008). Meta-analysis of randomized, controlled treatment trials for pediatric obsessive-compulsive disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(5), 489–498. doi: 10.1111/j.1469-7610.2007.01875.x, 18400058.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 36. Whiteside, S. P., & Brown Jacobsen, A. (2010). An uncontrolled examination of a 5-day intensive treatment for Pediatric OCD. Behavior Therapy 41, 414–422. doi: 10.1016/j.beth.2009.11.003, 20569789.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 37. Wolters, L.H. (2013). Towards improving treatment for childhood OCD: analyzing mediating mechanisms & non-response. Academisch proefschrift.Google Scholar
 38. Wolters, L.H., Haan, E. de, Hogendoorn, S.M., Boer, F., & Prins, P.J.M. (in voorbereiding). Severe pediatric OCD and co-morbid autistic symptoms: Effectiveness of cognitive behavioral monotherapy.Google Scholar
 39. Wu, M. S., Lewin, A. B., Murphy, T. M., Geffken, G. R., & Storch, E. A. (2014) Phenomenological considerations of family accommodation: Related clinical characteristics and family factors in pediatric obsessive–compulsive disorder. Journal of Obsessive Compulsive and Related disorders, 3, 228–235. doi: 10.1016/j.jocrd.2014.05.003.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Else de Haan
  • 1
 • Lidewij H. Wolters
  • 1
 • Elske Salemink
  • 1
 1. 1.AmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations