Advertisement

Ouders van kinderen met ASS door de jaren heen – The hand that rocks the cradle

 • Ina van Berckelaer Onnes
Chapter
 • 482 Downloads

Samenvatting

Ouders van kinderen met autisme, met name moeders, hebben een lange en moeilijke weg moeten afleggen, voordat zij niet meer werden gezien als oorzaak van het afwijkende gedrag van hun kind. Hoewel pas in de jaren zeventig wetenschappelijk is bewezen dat zij in opvoedkundig opzicht niet afwijken van ouders van zich normaal ontwikkelende kinderen, heeft de opvatting lange tijd bestaan dat een kille opvoedingsstijl de oorzaak van autisme zou zijn. In deze publicatie zal eerst een globaal overzicht worden geboden van de blaam, die ouders van kinderen met autisme trof, alvorens ze werden erkend als liefdevolle en competente ouders. Vervolgens wordt het huidige beeld over ouders van kinderen met autisme in kaart gebracht, eindigend met een aantal adviezen voor de klinische praktijk.

Abstract

Parents of children with autism, especially the mothers, have had to walk a long and arduous path, but they are now no longer considered to have caused the aberrant behaviour of their child. In the 1970s it was proven scientifically that these parents do not bring their children up differently from parents with normal children. However, the view that a cold parenting style could be the cause of autism was still held for a long time. This publication will start with a global overview of the cloud that was cast over the parents of children with autism before they were recognized as loving and competent parents. Subsequently, the current views about parents of children with autism will be presented and will be rounded off with some advice for clinical practice.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association (APA). (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM III). Washington: American Psychiatric Association.Google Scholar
 2. Asperger, H. (1944). Die ‘Autistschen Psychopathen’ im Kindesalter. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 117, 76–136.Google Scholar
 3. Berckelaer-Onnes, I. A. van. (1979). Vroegkinderlijke autisme; een opvoedingsprobleem. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 4. Berckelaer-Onnes, I. A. van, & Hansen, M. A. T. (2004). Een leven lang ouderen. In P. A. F. de Nijs et al. (red.), Ontwikkelingen langs de levenslijnen. Apeldoorn: Garant (pag. 53–61).Google Scholar
 5. Bettelheim, B. (1959). Joey: A mechanical boy. Scientific American, 3, 116–127. doi: 10.1038/scientificamerican0359-116.CrossRefGoogle Scholar
 6. Bettelheim, B. (1967). The empty fortress: Infantile autism and the birth of the self. New York: Free Press.Google Scholar
 7. Blacher, J., & McIntyre, L. (2006). Syndrome specificity and behavioural disorders in young adults with intellectual disability: Cultural differences in family impact. Journal of Intellectual Disability Research, 50(3), 184–198. doi: 10.1111/j.1365-2788.2005.00768.x, 16430730.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Bleuler, E. (1911). Dementia Praecox oder Gruppe der Schizophrenien. In T. Spezieller (red.), Handbuch der Psychiatrie. Leipzig: Deuticke (abt 1).Google Scholar
 9. Bockel, J. van. (2009). IJskastmoeder. Tielt: Lannoo.Google Scholar
 10. Cantwell, D. P., Baker, L., & Rutter, M. (1978). Family factors. In M. Rutter, & E. Schopler (red.), Autism a reappraisal of concepts and treatment. New York: Plenum Press (pag. 269–297).Google Scholar
 11. Chorus, A. M. J., & Zuster Gaudia, Jaarverslagen Paedologisch Instituut Nijmegen, 1937–1938,1939–1940.Google Scholar
 12. Creack, M., & Ini, S. (1960). Families of psychotic children. Journal Child Psychology and Psychiatry, 1, 156–175. doi: 10.1111/j.1469-7610.1960.tb01990.x.CrossRefGoogle Scholar
 13. Dawson, G., & Osterling, J. (1997). Early intervention in autism: Effectiveness and common elements of current approaches. In M. J. Guralnick (red.), The effectiveness of early intervention. Baltimore: Paul H. Brookes, pag. 307–326.Google Scholar
 14. Dawson, G., Rogers, S., Munson, J., Smith, M., Winter, J., Greenson, J., Donaldson, A., & Varley, J. (2010). Randomized, controlled trial of an intervention for toddlers with autism: The early start denver model. Pediatrics, 125(1), 17–23. doi: 10.1542/peds.2009-0958, http://pediatrics.aappublications.org/content/125/1/e17.short-aff-4.CrossRefGoogle Scholar
 15. Despert, J. L. (1951). Some considerations relating to the genesis of autistic behavior in children. American Journal of Orthopsychiatry, 21(2), 335–350. doi: 10.1111/j.1939-0025.1951.tb06108.x, 14829557.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Dietz, C. (2007). The early screening of autistic spectrum disorders. Enschede: Gildeprint.Google Scholar
 17. Eisenberg, L. (1957). The fathers of autistic children. American Journal of Orthopsychiatry, 27(4), 715–724. doi: 10.1111/j.1939-0025.1957.tb05539.x, 13470021.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Fein, D., Barton, M., & Eigst, I., et al. (2013). Optimal outcome in individuals with a history of autism. Journal of Child psychology and Psychiatry, 54(2), 195–205. doi: 10.1111/jcpp.12037, 3547539, 23320807.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 19. Frith, U. (1991). Asperger and his syndrome. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511526770.001.CrossRefGoogle Scholar
 20. Frye, I. (1968). Fremde unter uns. Autisten, ihre Erziehung, ihr Lebenslauf. Meppel: Boom.Google Scholar
 21. Gill, M. J., & Harris, S. (1991). Hardiness and social support as predictors of psychological discomfort in mothers with children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 21(4), 407–416. doi: 10.1007/BF02206867, 1778957.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Goedewij, L. (2011). Verstrikt in autisme. Utrecht: Uitgeverij de Graaff.Google Scholar
 23. Goldfarb, W. (1961). Childhood Schizophrenia. Cambridge: Harvard University Press.Google Scholar
 24. Gray, D. E., & Holden, W. J. (1992) Psycho-social well-being among the parents of children with autism. Australia and New Zealand Journal of Developmental Disabilities, 18(2), 83–93.Google Scholar
 25. Green, J., Charman, T., McConachi, H., Aldred, C., Couteur, A. le, Hudry, K., et al. (2010). Parent-mediated communication-focused treatment in children with autism (PACT)a randomised controlled trial. Lancet, 375(9732), 2152–2160.Google Scholar
 26. Hochmann, J. (2009). Histoire de l’Autisme. Paris: Ed Odile Jacob.Google Scholar
 27. Kamp, L. N. J. (1973). Autisme bij kinderen. Nederlands Tijdschrift van geneeskunde, 117(51), 1938–1944.Google Scholar
 28. Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contacts. Nervous Child, 2, 217–250.Google Scholar
 29. Kanner, L. (1944). Early infantile autism. Journal of Pediatrics, 25, 211–217. doi: 10.1016/S0022-3476(44)80156-1.CrossRefGoogle Scholar
 30. Kanner, L. (1949). Problems of nosology and psychodynamics in early infantile autism. American Journal of Orthopsychiatry, 19, 416–126. doi: 10.1111/j.1939-0025.1949.tb05441.x, 18146742.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 31. Kanner, L., & Lesser, L. J. (1958). Early infantile autism. Pediatric Clinics of North America, 5(3), 711–730. 13566909.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 32. Krevelen, D. A. van. (1952). Een geval van early infantile autism. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 96, 2002–2005.Google Scholar
 33. Kysar, J. (1968). The two camps in childpsychiatry: Report from a Psychiatrist-Father of an autistic and retarded child. The American Journal of Psychiatry, 125(1), 103–109. doi: 10.1176/ajp.125.1.103, 5657362.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 34. Landman, S. (2009). Moederen met autism. Elst: Schrijverij mooi mens.Google Scholar
 35. Mahler, M. (1952). On child psychosis and schizophrenia: Autistic and symbiotic infantile psychosis. Psychoanalytic Study of the Child, 10, 286–305.Google Scholar
 36. Meyer, M. K. de. (1979). Parents and children in autism. New York: Wiley.Google Scholar
 37. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (2015). JGZ-Richtlijn Autismespectrumstoornissen. Utrecht: NCJ.Google Scholar
 38. Prick, J. J. C., & Calon, P. J. A. (1965). Het syndroom van het kinderlijk autisme bezien vanuit de gezichtshoek der partiële defecten en der partiële hyperplasieën’, In J. J. G. Prick et al. (red.), Nederlands Handboek der Psychiatrie. Deel III. De niet specifiek neurotische ontwikkelingsstoornissen. Arnhem: Van Loghum Slaterus, p. 153–175.Google Scholar
 39. Ribble, M. (1951). Some considerations relative to the genesis of autistic behaviour in children. Discussion. American Journal of Orthopsychiatry, 21, 347–350.Google Scholar
 40. Rimland, B. (1964). Infantile autism: The syndrome and its implications for a neural theory of behavior. New Jersey: Englewood Cliffs.Google Scholar
 41. Rogers, S., & Dawson, G. (2010). Early start denver model for young children with autism. Promoting language, learning and engagement. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 42. Rutter, M., & Schopler, E. (1978). Autism a reappraisal of concepts and treatment. New York: Plenum Press.Google Scholar
 43. Schellingerhout, R., Ramakers, C., Derwort, A., & Lavoir, A. van de. (2010). Interventies voor kinderen met een autisme spectrum stoornis en/of een verstandelijke beperking. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit.Google Scholar
 44. Schopler, E. (1971). Parents of psychotic children as scapegoats. Journal of Contemporary Psychotherapy, 4(1), 17–22. doi: 10.1007/BF02110269.CrossRefGoogle Scholar
 45. Schopler, E., & Reichler, R. (1971). Parents as cotherapists in the treatment of psychotic children. Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, 1, 87–102. doi: 10.1007/BF01537746, 5172443.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 46. Servatius-Oosterling, I. J. (2010). Aspects of early detection, diagnosis, and intervention. Enschede: Ipskamp Drukkers.Google Scholar
 47. Smith, L. E., Greenberg, J. S., & Mailick, M. R. (2014). The family context of Autism Spectrum Disorders: Influence on the behavioral phenotype and quality of life. Child and Adolescent Psychiatric Clinic of North America, 23(1), 143–155. doi: 10.1016/j.chc.2013.08.006.CrossRefGoogle Scholar
 48. Stern, E. (1952). A propos d’un cas d’autisme chez un jeune enfant. Archives Francais de Pediatrie, 9, 157.Google Scholar
 49. Tinbergen, N., & Tinbergen, E. A. (1983). Autistic children new hope for a cure. London: Allan and Unwin.Google Scholar
 50. Vinke-van Steijn, D. (2013) The influence of parental and offspring ASD and ADHD symptoms on family functioning. Nijmegen: Radboud Universiteit.Google Scholar
 51. Wing, L. (1981). Asperger’s syndrome: A clinical account. Psychological Medicine, 11, 115–129. doi: 10.1017/S0033291700053332, 7208735.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Ina van Berckelaer Onnes
  • 1
 1. 1.WassenaarThe Netherlands

Personalised recommendations