Algorithms and Architectures for Parallel Processing

14th International Conference, ICA3PP 2014, Dalian, China, August 24-27, 2014. Proceedings, Part I

 • Xian-he Sun
 • Wenyu Qu
 • Ivan Stojmenovic
 • Wanlei Zhou
 • Zhiyang Li
 • Hua Guo
 • Geyong Min
 • Tingting Yang
 • Yulei Wu
 • Lei Liu
Conference proceedings ICA3PP 2014

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 8630)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Shizhen Xu, Xiaomeng Huang, Yan Zhang, Yong Hu, Haohuan Fu, Guangwen Yang
  Pages 1-14
 3. Chao Zhou, Wancai Zhang, Bo Li
  Pages 15-27
 4. Xianyi Zhang, Chao Yang, Fangfang Liu, Yiqun Liu, Yutong Lu
  Pages 28-41
 5. Yichao Cheng, Hong An, Zhitao Chen, Feng Li, Zhaohui Wang, Xia Jiang et al.
  Pages 42-56
 6. Hiroaki Koge, Yasuaki Ito, Koji Nakano
  Pages 57-70
 7. Shang-Chieh Lin, Yu-Cheng Liao, Yarsun Hsu
  Pages 71-84
 8. Xiulong Liu, Heng Qi, Keqiu Li, Jie Wu, Weilian Xue, Geyong Min et al.
  Pages 85-99
 9. Yiyi Gao, Ce Yu, Jian Xiao, Jizhou Sun, Guiyuan Jiang, Hui Wang
  Pages 100-113
 10. Yan Chu, Jianxi Fan, Wenjun Liu, Cheng-Kuan Lin
  Pages 114-126
 11. Walid Abdallah, Suk kyu Lee, Hwagnam Kim, Noureddine Boudriga
  Pages 138-151
 12. Juan Luo, Wenfeng He, Keqin Li, Yaling Guo
  Pages 152-165
 13. Hongyang Liu, Qianqian Ren, Longjiang Guo, Jinbao Li, Hui Xu, Hu Jin et al.
  Pages 166-178
 14. Changhai Wang, Jianzhong Zhang, Meng Li, Yuan Yuan, Yuwei Xu
  Pages 179-191
 15. Qun Zhang, Feng Li, Lei Ju, Zhiping Jia, Zhaopeng Zhang
  Pages 192-203
 16. Yao Liu, Gang Lu, Wei Zhang, Fengling Cai, Qian Kong
  Pages 204-213
 17. Xiaofei Liao, Xiaobao Xiang, Hai Jin, Wei Zhang, Feng Lu
  Pages 214-228
 18. Yi Chen, Zhaobin Liu, Tingting Wang, Lu Wang
  Pages 229-241

Other volumes

 1. Algorithms and Architectures for Parallel Processing
  14th International Conference, ICA3PP 2014, Dalian, China, August 24-27, 2014. Proceedings, Part I
 2. 14th International Conference, ICA3PP 2014, Dalian, China, August 24-27, 2014. Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two volume set LNCS 8630 and 8631 constitutes the proceedings of the 14th International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing, ICA3PP 2014, held in Dalian, China, in August 2014. The 70 revised papers presented in the two volumes were selected from 285 submissions. The first volume comprises selected papers of the main conference and papers of the 1st International Workshop on Emerging Topics in Wireless and Mobile Computing, ETWMC 2014, the 5th International Workshop on Intelligent Communication Networks, IntelNet 2014, and the 5th International Workshop on Wireless Networks and Multimedia, WNM 2014. The second volume comprises selected papers of the main conference and papers of the Workshop on Computing, Communication and Control Technologies in Intelligent Transportation System, 3C in ITS 2014, and the Workshop on Security and Privacy in Computer and Network Systems, SPCNS 2014.

Keywords

embedded systems network architectures parallel algorithms sensor networks software organization and properties

Editors and affiliations

 • Xian-he Sun
  • 1
 • Wenyu Qu
  • 2
 • Ivan Stojmenovic
  • 3
 • Wanlei Zhou
  • 4
 • Zhiyang Li
  • 5
 • Hua Guo
  • 6
 • Geyong Min
  • 7
 • Tingting Yang
  • 5
 • Yulei Wu
  • 8
 • Lei Liu
  • 9
 1. 1.Department of Computer ScienceIllinois Institute of TechnologyChicagoUSA
 2. 2.School of Computer Science and TechnologyDalian Maritime UniversityDalianChina
 3. 3.University of Ottawa, SEECSOttawaCanada
 4. 4.Deakin UniversityBurwoodAustralia
 5. 5.Dalian Maritime UniversityDailianChina
 6. 6.BeiHang UniversityBeijingChina
 7. 7.University of BradfordBradfordUnited Kingdom
 8. 8.Computer Network Information CenterChinese Academy of SciencesBeijingChina
 9. 9.27 Shanda NanluJinan CityChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-11197-1
 • Copyright Information Springer International Publishing Switzerland 2014
 • Publisher Name Springer, Cham
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-319-11196-4
 • Online ISBN 978-3-319-11197-1
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • About this book
Industry Sectors
Electronics
Telecommunications
Energy, Utilities & Environment
Biotechnology