Algorithms and Architectures for Parallel Processing

14th International Conference, ICA3PP 2014, Dalian, China, August 24-27, 2014. Proceedings, Part II

 • Xian-he Sun
 • Wenyu Qu
 • Ivan Stojmenovic
 • Wanlei Zhou
 • Zhiyang Li
 • Hua Guo
 • Geyong Min
 • Tingting Yang
 • Yulei Wu
 • Lei Liu
Conference proceedings ICA3PP 2014

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 8631)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Yujie Xu, Wenyu Qu, Zhiyang Li, Changqing Ji, Yuanyuan Li, Yinan Wu
  Pages 15-28
 3. Xuefei Zhou, Weijiang Liu, Zhiyang Li, Wenwen Gao
  Pages 43-53
 4. Cairong Yan, Tie Li, Yongfeng Huang, Yanglan Gan
  Pages 54-67
 5. Xinnan Dong, Jun Chai, Jing Yang, Mei Wen, Nan Wu, Xing Cai et al.
  Pages 68-81
 6. Mingming Sun, Hang Zhuang, Xuehai Zhou, Kun Lu, Changlong Li
  Pages 82-95
 7. Juan Luo, Xin Jin, Feng Wu
  Pages 96-107
 8. Yuxiang Li, Yinliang Zhao, Bin Liu
  Pages 108-121
 9. Hong Zhu, Libo Xia, Mieyi Xie, Ke Yan
  Pages 122-135
 10. Yongtao Zhou, Yuhui Deng, Xiaoguang Chen, Junjie Xie
  Pages 136-149
 11. Ting Chen, Xiao-song Zhang, Rui-dong Chen, Bo Yang, Yang Bai
  Pages 150-163
 12. Chunyu Wang, Ce Yu, Hutong Wu, Xiang Chen, Yuelei Li, Xiaotao Zhang
  Pages 164-177
 13. Daisuke Takafuji, Koji Nakano, Yasuaki Ito
  Pages 178-191
 14. Yida Wang, Chao Li, Yang Tian, Haihua Yan, Changhai Zhao, Jianlei Zhang
  Pages 207-218
 15. Ning Tian, Longjiang Guo, Chunyu Ai, Meirui Ren, Jinbao Li
  Pages 231-244
 16. Fan Xu, Li Shen, Zhiying Wang, Hui Guo, Bo Su, Wei Chen
  Pages 245-258

Other volumes

 1. 14th International Conference, ICA3PP 2014, Dalian, China, August 24-27, 2014. Proceedings, Part I
 2. Algorithms and Architectures for Parallel Processing
  14th International Conference, ICA3PP 2014, Dalian, China, August 24-27, 2014. Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two volume set LNCS 8630 and 8631 constitutes the proceedings of the 14th International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing, ICA3PP 2014, held in Dalian, China, in August 2014. The 70 revised papers presented in the two volumes were selected from 285 submissions. The first volume comprises selected papers of the main conference and papers of the 1st International Workshop on Emerging Topics in Wireless and Mobile Computing, ETWMC 2014, the 5th International Workshop on Intelligent Communication Networks, IntelNet 2014, and the 5th International Workshop on Wireless Networks and Multimedia, WNM 2014. The second volume comprises selected papers of the main conference and papers of the Workshop on Computing, Communication and Control Technologies in Intelligent Transportation System, 3C in ITS 2014, and the Workshop on Security and Privacy in Computer and Network Systems, SPCNS 2014.

Keywords

embedded systems network architectures parallel algorithms sensor networks software organization and properties

Editors and affiliations

 • Xian-he Sun
  • 1
 • Wenyu Qu
  • 2
 • Ivan Stojmenovic
  • 3
 • Wanlei Zhou
  • 4
 • Zhiyang Li
  • 5
 • Hua Guo
  • 6
 • Geyong Min
  • 7
 • Tingting Yang
  • 8
 • Yulei Wu
  • 9
 • Lei Liu
  • 10
 1. 1.Department of Computer ScienceIllinois Institute of TechnologyChicagoUSA
 2. 2.School of Computer Science and TechnologyDalian Maritime UniversityDalianChina
 3. 3.SEECSUniversity of OttawaOttawaCanada
 4. 4.Deakin UniversityBurwoodAustralia
 5. 5.Dalian Maritime UniversityChina
 6. 6.BeiHang UniversityBeijingChina
 7. 7.University of BradfordBradfordUnited Kingdom
 8. 8.Dalian Maritime UniversityChina116026
 9. 9.Computer Network Information CenterChinese Academy of SciencesBeijingChina
 10. 10.Shandong UniversityJinan CityChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-11194-0
 • Copyright Information Springer International Publishing Switzerland 2014
 • Publisher Name Springer, Cham
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-319-11193-3
 • Online ISBN 978-3-319-11194-0
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • About this book
Industry Sectors
Electronics
Telecommunications
Energy, Utilities & Environment
Biotechnology