Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 4–5 | Cite as

actueel

  • Bohn Stafleu van Loghum
Actueel
  • 9 Downloads

Samenvatting

Bejegeningsklachten zijn lastig op te lossen. Voor je het weet zit je verstrikt in een welles-nietesverhaal over elkaars gedrag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations