Advertisement

Neophilologus

, Volume 102, Issue 4, pp 471–481 | Cite as

Versifier la Passion. Les versions roumaines versifiées du Rêve de la Vierge dans leur contexte littéraire (XVIIe–XIXe siècles)

 • Emanuela Timotin
Article

Abstract

The paper focuses on The Dream of the Virgin, a late medieval apocryphal writing, which has enjoyed an important European transmission. According to the text, the Virgin had a prophetic dream, in which she foresaw the Passion and the death of Christ. The author discusses the tendency of certain Romanian versions, preserved in manuscripts dating from the eighteenth to nineteenth centuries, to describe the Passion in a versified form. The investigation reconstructs the context in which this tendency has first occurred and reveals that many texts (sermons, liturgical and traditional poems) meant to be read in public at significant moments of the religious calendar shared various themes with the apocryphal writing. Thus, their public use, rhythmic character and intertextuality with The Dream of the Virgin could have shaped the form of the text and occasionally they could have turned prose into poetry.

Keywords

The Dream of the Virgin Apocrypha Versification Passion Religious calendar 

Notes

Acknowledgements

Ce travail est réalisé dans le cadre d’un projet de recherche financé par l’Autorité nationale roumaine de la recherche scientifique et de l’innovation, CNCS-UEFISCDI, projet PN II-RU-TE-2014-2014-2162.

Bibliographie

 1. Adunare slujbei a Adormirei Născătoarei de Dumnezeu cu paraclisul cel de obște și cu canoanele osmoglanicului ce să cântă sâmbătă, 1706. Râmnic.Google Scholar
 2. Banfi, L. (1975). Due redazioni quattrocentesche del Sogno di Maria. Lares, 41, 199–207.Google Scholar
 3. Barbu, V. (1997). Prima traducere românească a cântării Stabat Mater. Limba română, 46, 29–41.Google Scholar
 4. Cantemir, D. (1974). Opere complete, IV: Istoria ieroglifică. S. Toma (Éd.). Istoria ieroglifică. Bucarest: Editura Academiei RSR.Google Scholar
 5. Cartojan, N. (1929–1938). Cărţile populare în literatura românească, I: Epoca influenţei sud slave, Bucarest: Editura Casei Şcoalelor; II: Epoca influenţei greceşti, Bucarest: Fundaţia pentru Literatură şi Artă «Carol II».Google Scholar
 6. Chiriacodromion sau Evanghelie învățătoare, 1699. Bălgrad.Google Scholar
 7. Del Conte, R. (2003). Le due madri della Peregrinatio Virginis rumena nota col nome di Căutarea Maicii Domnului. In Marian (2003), 321–344.Google Scholar
 8. Dima, C.-I. (2012). Apocalipsul Maicii Domnului. Versiuni românești din secolele al XVI-lea – al XIX-lea, monographie, édition et glossaire. Bucarest: Editura Academiei Române.Google Scholar
 9. Dobre, Al. (1993). O descoperire de senzație: Miorița înregistrată la 1794! Revista de etnografie şi folclor, 38, 135–138.Google Scholar
 10. Dudaş, F. (1979). Cazania lui Varlaam în vestul Transilvaniei. Timișoara: Editura Mitropoliei Banatului.Google Scholar
 11. Dudaş, F. (1983). Cazania lui Varlaam în Transilvania. Cluj-Napoca: Arhiepiscopia ortodoxă română a Vadului, Feleacului și Clujului.Google Scholar
 12. Evanghelie învățătoare, 1644. Mănăstirea Dealu [Târgovişte].Google Scholar
 13. Fochi, A. (1964). Miorița. Tipologie, circulație, geneză, texte. Bucarest: Editura Academiei RSR.Google Scholar
 14. Gáldi, L. (1971). Introducere în istoria versului românesc. Bucarest: Minerva.Google Scholar
 15. Gaster, M. (1983 [1883]). Literatura popularǎ românǎ, édition, préface et notes par M. Anghelescu. Bucarest: Minerva.Google Scholar
 16. Gheţie, I. (1965). Un vechi text literar românesc din secolul al XVII-lea. Limba română, 14, 697–705.Google Scholar
 17. Gheţie, I. (1982). Texte româneşti din secolul al XVI-lea. Bucarest: Editura Academiei RSR.Google Scholar
 18. Hajek, E. (1923). Die Hecatombe Sententiarum Ovidianarum des Valentin Franck von Frankenstein. Sibiu: Verlag des Südosteuropäischen Forschungsinstituts.Google Scholar
 19. Hasdeu, B. P. (1984 [1879]). Cuvente den bătrâni, II: Cărţile poporane ale românilor în secolul XVI în legătură cu literatura poporană cea nescrisă, édition par G. Mihăilă. Bucarest: Editura Didactică şi Pedagogică.Google Scholar
 20. Kretzenbacher, L. (1975). Südost-Überlieferungen zum apokryphen ‘Traum Mariens’. Munich: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.Google Scholar
 21. Makarios, S. (2003). Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic. Sibiu: Deisis. (= Hieromoine Macaire (Gérard Bonnet), La mystagogie du temps liturgique dans le Triodion, mémoire dactylographié présenté sous la direction de M. Jean Gouillard, EPHE, Ve section, Paris, 1978).Google Scholar
 22. Mareş, A. (2003). Cele douăsprezece vise în tâlcuirea lui Mamer, monographie, édition et glossaire. Bucarest: Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă.Google Scholar
 23. Mareş, A. (2006). Cărți populare din secolele al XVI-lea–al XVIII-lea. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă: Contribuții filologice. Bucarest.Google Scholar
 24. Mareş, A. (2015). L’édition des textes roumains anciens. In D. Trotter (Éd.), Manuel de la philologie de l’édition (pp. 95–130). Berlin-Boston: De Gruyter.Google Scholar
 25. Marian, Sim. Fl. (2003 [1904]). Legendele Maicii Domnului, édition par I. Benga et B. Neagota. Cluj-Napoca: Ecco.Google Scholar
 26. Montesano, M. (2009). Il Sogno della Vergine: fra iconografia e cultura folklorica. In La madre[= The mother] (pp. 347–359 + 6 planches), Florence: SISMEL.Google Scholar
 27. Naghiu, I. B. (1942). Traducerile din Stabat Mater. Studii italiene, 9, 148–152.Google Scholar
 28. Negrici, E. (2004). Poezia medievală în limba română (2nd ed.). Iași: Polirom.Google Scholar
 29. Popa, M. (2008). Cântece câmpenești cu glasuri rumânești, 4e édition. Cluj-Napoca: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.Google Scholar
 30. Salmi, L., Catassi, M. (2010). Il sogno della Vergine. L’enigma di una pittura dalla Bologna del Trecento tra mito, superstizione e preghiera. Bologna: Minerva.Google Scholar
 31. Scarlat, M. (1985). Poezie veche românească, anthologie, postface, bibliographie et glossaire. Bucarest: Minerva.Google Scholar
 32. Taft, R. F. (1991). Triodion. In Al. P. Kazhdan, The Oxford Dictionary of Byzantium (pp. 2118–2119). New York-Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 33. Tagliavini, C. (1943). Le traduzioni rumene dello Stabat Mater e di altri inni religiosi di Jacopone da Todi. Studii italiene, 10, 49–57.Google Scholar
 34. Taloș, I. (2002). Petit dictionnaire de mythologie populaire roumaine, trad. Anneliese et Claude Lecouteux. Grenoble: ELLUG-Université Stendhal.Google Scholar
 35. Timotin, E. (2001). Lemnul crucii, édition critique, étude philologique et linguistique. Bucarest: Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 107–199.Google Scholar
 36. Timotin, E. (2005). Legenda duminicii, monographie, édition et glossaire. Bucarest: Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă.Google Scholar
 37. Timotin, E. (2010–2011). Les apocryphes et leurs moyens de légitimation. Le Rêve de la Vierge dans la tradition roumaine. New Europe College Yearbook, 211–253.Google Scholar
 38. Timotin, E. (2016). Despre variația scrierilor apocrife. Tradiția manuscrisă românească a Visului Maicii Domnului. In M. Sala, M. Stanciu-Istrate, & E. Timotin (Éds), Pagini alese. Omagiu lui Alexandru Mareș la împlinirea vârstei de 80 de ani (pp. 247–257). Bucarest: Univers Enciclopedic Gold.Google Scholar
 39. Toschi, P. (1965). Il Sogno di Maria. Rivista di cultura classica e medioevale, 7, 1104–1127.Google Scholar
 40. Toschi, P. (1967). Ancora sul ‘Sogno di Maria’. Lares, 33, 113–138.Google Scholar
 41. Triodion, adecă trei cântări, ce cuprinde întru sine slujba ce i să cuvine a săptămânii sfintei patimi, din sâmbăta dreptului Lazar până în seara sfintei și luminatei zi a învierii Domnului nostru Isus Hristos, 1726. Bucarest.Google Scholar
 42. Turdeanu, E. (1981). Apocryphes slaves et roumains de l’Ancien Testament. Brill: Leyde.Google Scholar
 43. Varese, R. (1999). Proposte ed ipotesi per il Sogno della Vergine di Simone dei Crocefisi. In Temi e metodi: Studi in onore di Angiola Maria Romanini (pp. 679–688), Roma: Sintesi Informazione.Google Scholar
 44. Varlaam (1643). Cazania. J. Byck (Éd). Bucarest: Editura Academiei RSR.Google Scholar
 45. Villers, C., Gibbs, R., Hellen, R., & King, A. (2000). Simone dei Crocefissi’s Dream of the Virgin in the Society of Antiquaries, London. The Burlington Magazine, 142, 481–486.Google Scholar
 46. Volpe, A. (2005). Mezzaratta. Vitale e altri pittori per una confraternità bolognese. Bologne: Bononia University Press.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V., part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Institut de Linguistique «Iorgu Iordan – Al. Rosetti»BucarestRomania

Personalised recommendations