Advertisement

TSG

, Volume 88, Issue 4, pp 150–151 | Cite as

Staat van de gezondheidszorg: meer effect mogelijk van publieke gezondheidszorg

 • Jan van Wijngaarden
 • Petra Reulings
Spectrum
 • 41 Downloads

Samenvatting

In de Staat van de Gezondheidszorg (SGZ) 2010 1 doet de inspectie verslag van haar activiteiten op twee onderdelen van de publieke gezondheidszorg: de effectiviteit van gemeentelijk gezondheidsbeleid gericht op het bevorderen van gezond gedrag en de zorg voor groepen met geringe sociale redzaamheid.

Literatuur

 1. 1.
  Inspectie voor de Gezondheidszorg. Staat van de Gezondheidszorg 2010. Meer effect mogelijk van publieke gezondheidszorg. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2010.Google Scholar
 2. 2.
  Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid). Staatsblad 2008, nr. 460.Google Scholar
 3. 3.
  Inspectie voor de Gezondheidszorg. Staat van de Gezondheidszorg 2005. Hoe houden we het volk gezond? Den Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2005.Google Scholar
 4. 4.
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Preventienota ‘Kiezen voor gezond leven’. Den Haag: Ministerie van VWS, 2006.Google Scholar
 5. 5.
  Stivoro. Richtlijn tabakspreventie in lokaal gezondheidsbeleid. Den Haag: Stivoro; 2006.Google Scholar
 6. 6.
  Voedsel en Waren Autoriteit. Handleiding lokaal alcoholbeleid. Een integrale benadering. Den Haag: Voedsel en Waren Autoriteit, 2007.Google Scholar
 7. 7.
  Voedingscentrum. Handleiding Preventie van overgewicht in de nota lokaal gezondheidsbeleid. Den Haag: Voedingscentrum, 2007.Google Scholar
 8. 8.
  Trimbos Instituut. Handleiding preventie van depressie in lokaal gezondheidsbeleid. Utrecht: Trimbos Instituut, 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations