Advertisement

Maatwerk

, Volume 10, Issue 3, pp 19–20 | Cite as

Maatschappelijke opvang

het veld
  • 40 Downloads

Samenvatting

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkent dat gemeenten jarenlang de zorg voor cliënten uit de maatschappelijke opvang uit eigen budget hebben gefinancierd, terwijl die eigenlijk vanuit de AWBZ en de Zorgverzekeringswet betaald had moeten worden. Staatssecretaris Bussemaker en de Vereniging Nederlandse Gemeenten

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations