Vakblad Sociaal Werk

ISSN: 2468-7456 (Print) 2468-7464 (Online)

Description

Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk) is hét medium voor het verspreiden van vakinhoudelijke kennis over ‘het ambacht’ sociaal werk.

Het vakblad behandelt alle facetten van het sociaal werk. Het signaleert, analyseert, rapporteert en informeert. En presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zich bevinden. De ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving worden nauwgezet gevolgd. Daarnaast gaat het uitgebreid in op de kwaliteit van het sociaal werk en is het een forum voor uitwisseling van opvattingen en visies. Ook bevat het blad boekbesprekingen en aankondigingen van symposia.

Leden van de beroepsvereniging BPSW ontvangen Vakblad Sociaal Werk uit hoofde van hun lidmaatschap.

Browse Volumes & Issues