Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 13, pp 9–9 | Cite as

Diabetesdiscussie

Journaal
  • 4 Downloads

Samenvatting

Al eerder was er forse kritiek op de UKPDS. Recent schreef Ewart een vernietigend stuk over de opzet van dit onderzoek.1 De onderzoekers zouden de opzet en de eindpunten gedurende de lange looptijd van het onderzoek voortdurend hebben aangepast. Aanvankelijk leken er helemaal geen specifieke eindpunten geformuleerd te zijn, maar later beschouwden de onderzoekers een verschil van 15% op de belangrijkste uitkomstmaten als klinisch relevant. Bij de publicatie doet men volgens Ewart ten onrechte opgetogen over een statistisch significant verschil van 12% en vergeet met de eerder gedefinieerde klinische relevantie. Bovendien zou de duur van het onderzoek steeds verlengd zijn: ‘Although its is acceptable to extend a study for a set period and to have predetermined stopping rules, it is not acceptable to repeat interim analysis and to delay publication until a significant result is found.’ Dat is een beschuldiging die er niet om liegt. De verschillen tussen een intensieve en een minder intensieve behandeling waren – zo hebben we al eerder gemeld (H&W 2000;43:374,579-81) – alleen significant voor minder harde eindpunten (met name het aantal laserbehandelingen voor retinopathie).

diabetes mellitus journaalbericht 

Literatuur

  1. Ewart RM. The case against aggressive treatment of type 2 diabetes: critique of the UK prospective diabetes study. BMJ 2001;323:854-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Holman RR, Matthews DR, Meade T. Commentary: UKPDS is well designed and clinically important. BMJ 2001;323:858.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations