Advertisement

Maatwerk

, Volume 9, Issue 5, pp 38–38 | Cite as

NVMW start functiegroep Jeugdzorg

Leidseweg
  • 10 Downloads

Samenvatting

De jeugdsector staat momenteel meer dan ooit in de belangstelling van media, beleidsmakers en de politiek. Ook de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/ NVMW heeft zich de afgelopen anderhalf jaar ingezet voor maatschappelijk werkers die werken in de jeugdzorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations