Maatwerk

, Volume 9, Issue 5, pp 38–38 | Cite as

NVMW start functiegroep Jeugdzorg

Leidseweg

Samenvatting

De jeugdsector staat momenteel meer dan ooit in de belangstelling van media, beleidsmakers en de politiek. Ook de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/ NVMW heeft zich de afgelopen anderhalf jaar ingezet voor maatschappelijk werkers die werken in de jeugdzorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations