Advertisement

Hendrik Herngreen

In memoriam
  • 6 Downloads

Samenvatting

Op 14 mei 2006 overleed Henk Herngreen, zenuwarts in Barneveld, een van de echte pioniers van de verzekeringsgeneeskunde. Als geestelijk vader van de Argumentatieve Claimbeoordeling en het Methodisch Beoordelingsgesprek heeft hij fundamenten voor de moderne verzekeringsgeneeskunde gelegd. Veel verzekeringsartsen zullen met weemoed denken aan de avonden in zijn schaapskooi waar hij, bedolven onder de literatuur, zijn denken en werkwijze uiteenzette voor zijn gast. En velen zijn tot op de huidige dag verbijsterd dat hij al die literatuur ook zo nauwgezet bijhield; zozeer dat hij, op elke vraag na enig zoeken de artikelen en boeken te voorschijn bracht die daarop betrekking hadden. Zijn fenomenale analyses van door de gasten opgenomen beoordelingsgesprekken waren de praktische bewijzen voor de toepasbaarheid van zijn ideeën.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations