Advertisement

Ontslag op medische gronden

  • M. A. J. J. M. (Marc) Hamers
Lezersforum
  • 16 Downloads

Samenvatting

Geachte redactie, Ik wil graag reageren op de discussie in het lezersforum van No. 10/2001 over het artikel ‘Ontslag op medische gronden’. 1

Het door Nauta beschreven dilemma (‘stigmatisering en medicalisering’ versus blootstellen aan een ziekmakende situatie) bestaat in mijn ogen niet. De bedrijfsarts hoeft namelijk niet te kiezen.

Literatuur

  1. Boersma MThW, Wijnen JAG. Ontslag op medische gronden. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2001; 9: 7-9Google Scholar
  2. Nauta AP, Weel ANH, Kelder MJ, Jong R de. Dilemma voor de bedrijfsarts: Arbeidsconflicten: wel of niet ‘medisch’? Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2001; 9: 39-43Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. A. J. J. M. (Marc) Hamers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations