Advertisement

Psychopraxis

, Volume 2, Issue 8, pp 166–170 | Cite as

Psychiatrische diagnostiek bij mensen met een verstandelijke handicap door middel van belooptypering

 • P. A. M. Koch
 • A. Kaasenbrood
Artikelen
 • 112 Downloads

Abstract

Sedert de introductie van de dsm-iii is de uniformiteit in het benoemen van psychiatrische stoornissen groter dan ooit. Psychiaters en wetenschappers gebruiken het classificatiesysteem (nu dsm-iv) voor het stellen van diagnoses en het samenstellen van onderzoeksgroepen. Vanwege het wereldwijde gebruik zijn behandelaars en wetenschappers overal ter wereld in staat om van gedachten te wisselen over hun patiënten en de uitkomsten van onderzoek. Deze claim van algemene geldigheid staat echter ter discussie. Het is namelijk nog maar de vraag of de criteria voor inclusie in een bepaalde klasse van de dsm-iv overal en voor iedereen gelden. Critici wijzen erop dat juist het descriptieve karakter van de dsm-iv dit classificatiesysteem kwetsbaar maakt voor regionale verschillen. Wat in het ene land een symptoom van psychiatrische ziekte is, kan in een ander land een element uit een cultureel ritueel zijn.1

Noten

 1. Kortmann FAM (1995) Psychopathologie, cultuur en omgeving. Tijdschrift voor psychiatrie 37: 4-12Google Scholar
 2. Zie: Menolascino FJ & Fleisher MH (1993) Mental health care in persons with mental retardation: past, present and future. In Fletcher RJ & Dosen A (red) Mental health aspects of mental retardation: progress in assessment and treatment. New York: Lexington Books; Sovner R & Lowry M (1990) A behavioral methodology for diagnosing affective disorders in individuals with mental retardation. In Dosen A ea (red) Treatment of mental illness and behavioral disorder in the mentally retarded. Leiden: Logon PublicationsGoogle Scholar
 3. Weissblat SA (1994) Diagnosis of psychiatric disorders in persons with mental retardation. In: Bouras N (red) Mental health in mental retardation: recent advances and practices. Cambridge: Cambridge University PressGoogle Scholar
 4. Kraepelin E (1909) Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und rzte. Leipzig: JA Barth. Een prachtige heruitgave van de zesde oplage verscheen in twee banden bij uitgeverij Arts & Boeve in Nijmegen (1999)Google Scholar
 5. Kraemer HC ea (2000) How can we learn about developmental processes from cross-sectional studies, or can we? American journal of psychiatry 157: 163-171Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

 • P. A. M. Koch
  • 1
  • 2
 • A. Kaasenbrood
 1. 1.Is als A-opleider verbonden aan de Gelderse RoosWolfheze
 2. 2.

Personalised recommendations