Advertisement

Psychopraxis

, Volume 2, Issue 1, pp 9–14 | Cite as

Behandeling van ‘moeilijke mensen’ volgens het model van Young

  • R. Schacht
  • R. Peeters
Artikelen

Abstract

Elke therapeut kent cliënten die op veel terreinen moeilijkheden ervaren én in veel sociale situaties moeilijk doen. Voor deze ‘moeilijke’ mensen, zoals patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, zijn recent minstens twee therapiemodellen ontwikkeld. De dialectische aanpak van Marsha Linehan1 richt zich specifiek op de moeilijkste onder de moeilijke medemensen : de borderline patiënt. Het model van Jeffrey Young2 richt zich op de behandeling van mensen die moeilijk zijn en doen. Beide modellen zijn onafhankelijk van elkaar totstandgekomen, maar hebben verschillende elementen gemeenschappelijk. Ze zijn gebaseerd op veel medeleven met moeilijke mensen : ze willen ze door dik en dun steunen. Verder vereisen ze van de therapeut een groot engagement, zowel in termen van tijdsinvestering als in intellectueel en emotioneel opzicht. In deze bijdrage bespreken we Youngs model.3

Noten

  1. Linehan MM (1997) Borderline persoonlijkheidsstoornis. Handleiding voor training en therapie. Lisse : Swets & ZeitlingerGoogle Scholar
  2. Young JE (1994) Cognitive therapy for personality disorders : a schema-focused approach. Florida : Professional Resource Press [Nederlandse vertaling : Young JE & Pijnaker H Cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum 1999] ; Young JE & Klosko JS (1993) Reinventing your life. How to break free from negative life patterns and feel good again. New York : Penguin GroupGoogle Scholar
  3. Zie ook de cliëntenfolder over schemagerichte therapie in het volgende nummer van PsychoPraxis. Google Scholar
  4. McGinn LK & Young JE (1998). Schemagerichte therapie. Psychotherapie ’ toegang tot de internationale vakliteratuur 5 : 111-143 [vertaling van ‘Schema-focused therapy’. In Salkovskis PM (ed) Frontiers of cognitive therapy. New York : Guilford Press 1996]Google Scholar
  5. Schacht R & Peeters R (1998) Cognitieve gedragstherapie en moeilijke mensen : het integratief model van J.E. Young. Tijdschrift klinische psychologie 28 : 243-255 ; Schacht R & Peeters R (1999) Schemagerichte therapie voor moeilijke mensen. Een nieuwe uitdaging voor de cognitieve therapie. Leuven : GarantGoogle Scholar
  6. Bron : zie noten 4 en 5Google Scholar
  7. Bron : zie noten 4 en 5Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations