Advertisement

Maatwerk, 2007

, 8:74 | Cite as

Al blozend

Wat doe je met vragen over seksualiteit?
  • door Wil Donkers
Raad op maat
  • 51 Downloads

Abstract

Vragen over de inhoud of uitvoering van het maatschappelijk werk? Maatwerk beantwoordt ze in deze rubriek. Wat doe je als maatschappelijk werker met vragen rond seksualiteit? Hoe ga je om met je eigen verlegenheid of schaamte om seksuele problemen bespreekbaar te maken? Dat is dit keer de vraag. Wil Donkers is seksuoloog en geeft er antwoord op

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • door Wil Donkers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations