Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 6, pp 267–267 | Cite as

Kleine verhalen

Boekwerk
  • 28 Downloads

Samenvatting

Mensen vertellen verhalen over wie ze zijn en wat ze meemaken. Aan anderen en aan zichzelf. Ze doen dat om betekenis te geven aan hun belevenissen, er grip op te krijgen door er een samenhangend geheel van te maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations