Maatwerk

, Volume 7, Issue 6, pp 263–265 | Cite as

Tienermoeders

Beschouwing van het artikel ‘Family support: Helping teenage mothers to cope’
  • Astrid Runs
Op onderzoek
  • 1.4k Downloads

Abstract

Tienermoeders worden vaak afgeschilderd als slachtoffer van hun eigen onhandigheid. Tegelijkertijd rooien veel meiden die voor hun twintigste zwanger worden het met behulp van hun familie. Wat kunnen hulpverleners met deze groeiende groep? Astrid Runs doet promotieonderzoek naar de zelfredzaamheid van tienermoeders in Nederland. Ze grijpt terug naar een ouder, maar belangrijk artikel over de hulp aan tienermoeders.

Literatuur

  1. Furstenberg, Jr. F.F & Crawford, A. (1978), ‘Family support: Helping teenage mothers to cope.’ In: Family Planning Perspectives. Vol.10, No.6 (Nov.-Dec. 1978), pp. 322–333.Google Scholar
  2. Kiernan, K. E. (199 7), ‘Becoming a young parent, Associated factors.’ In: The British Journal of Sociology. Vol.48, No.3 (Sept 1997), pp. 406–428.Google Scholar
  3. Richardson, R.A. & Benham Barbour, N. & Bubenzar, D.L. (199 1), ‘Bittersweet connections: Informal social networs as sources of support and interference for adolescent mothers.’ In: Family Relations, Vol. 40, No.4. (Oct. 1991), pp. 430–434.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Astrid Runs
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations