Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 4, pp 158–160 | Cite as

Het stiefgezin doorgronden

Wel of geen bloedband zorgt voor spanning in samengestelde gezinnen
 • Arno van der Voort van der Kleij
Stiefgezinnen

Abstract

‘Stief’ betekent oorspronkelijk ‘beroofd van de bloedband’ (Heybroek-Hessels en Overgauw). Daarom is het woord zo toepasselijk: het drukt precies uit waaraan het schort in een stiefgezin. In een stiefgezin proberen de leden, ook al zijn ze niet door bloedbanden verbonden, met elkaar samen te leven, terwijl talloze zichtbare en onzichtbare fricties een rol spelen. In dit artikel wil ik het mysterie van een stiefgezin duiden en daarmee bijdragen aan het succesvol begeleiden van stiefgezinnen door hulpverleners.

Notes

bronnen

 1. Roel Bouwkamp en Sjef de Vries (1992), Handboek psychosociale therapie. Utrecht: Uitgeverij de Tijdstroom.Google Scholar
 2. Roel Bouwkamp (1999), Helen door delen, Utrecht; Uitgeverij de Tijdstroom.Google Scholar
 3. Else-Marie van den Eerenbeemt en Ammy van Heusden (1983), Balans in beweging. Ivan Boszormenyi-Nagy en zijn visie op individuele en gezinstherapie. Haarlem: Uitgeverij de Toorts.Google Scholar
 4. Ietje Heybroek-Hessels en Boukje Overgaauw (red.) (2004), Samengesteld. De dynamiek van het stiefgezin. Amsterdam: Uitgeverij SWP.Google Scholar
 5. Margreet de Jong (1985), Je hoeft niet echt te zijn. Rotterdam: Donker.Google Scholar
 6. Margreet de Jong (1990), Stiefgezin een ander begin. Rotterdam: Donker.Google Scholar
 7. Geeske Roos (1989), Op zoek naar de zin van het gezin, lezing Zaandijk.Google Scholar
 8. RINOgroep, Werken met stiefgezinnen. Ordening, inzicht en perspectief. Cursussen voor hulpverleners in het najaar 2006 en voorjaar 2007 met de codes B0644 en B0714.Google Scholar
 9. Stichting Stiefwelzijn Nederland (1994), Je houdt van iemand met kinderen. Folder. Zie ook www.stief.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Arno van der Voort van der Kleij
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations