Advertisement

Maatwerk

, Volume 6, Issue 2, pp 177–178 | Cite as

Transmuraal behandelaar

  • Marian Kremers
De collega
  • 25 Downloads

Samenvatting

In het oudste gesticht van Nederland, Reinier van Arkel - opgericht in 1442 voor de opvang van zinnelozen die een gevaar opleveren voor zichzelf en anderen - werken al 563 jaar maatschappelijk werkers.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations