Advertisement

Maatwerk

, Volume 6, Issue 4, pp 116–116 | Cite as

Verschenen

Het veld
  • 6 Downloads

Samenvatting

Met behulp van het boek Leven met een borderline stoornis kan gekeken worden of de klachten die iemand ondervindt, passen bij een borderlinestoornis. Josephine Giesen- Bloo beschrijft daarnaast vormen van verschillende therapieën die een zoektocht naar passende hulp kunnen vergemakkelijken. Het boek is vooral geschreven voor mensen die zelf aan de stoornis (denken te) lijden of voor hun naasten. ISBN 90 313 3563 0, € 18,20.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations