Advertisement

Maatwerk

, Volume 6, Issue 5, pp 70–71 | Cite as

Scholing & symposia

Het veld
  • 17 Downloads

Samenvatting

Sietske Dijkstra en Mellony van Hemert verzorgen in het najaar diverse trainingen die te maken hebben met beroepsrisico’s bij omgaan met de traumatiserende gevolgen van (seksueel) geweld bij cliënten. Het aanbod varieert van omgang met en valkuilen bij chronische kindermishandeling, werkstress en gender.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations