Advertisement

Maatwerk

, Volume 6, Issue 6, pp 34–34 | Cite as

Aksie!

  • Aad Woelders
Opmaat
  • 7 Downloads

Samenvatting

In ieder geval één van de elf uitgepro­cedeerde en verbrande asielzoekers wordt in zijn geboorteland begraven. Want een beetje uitzetter zet uit. De­snoods postuum.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Aad Woelders
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations