Advertisement

Stimulus

, 26:1 | Cite as

Invloed van lichamelijke activiteit op fitheid en zelfredzaamheid van bewoners in verzorgingshuizen

 • Betsy Weening
 • Mathieu de Greef
Capita selecta

Samenvatting

Ouderen in verzorgingshuizen ontwikkelen dikwijls functiestoornissen als gevolg van multipele pathologie, waardoor ze in toenemende mate zorgafhankelijk worden en hun lichamelijke activiteit afneemt. Veroudering gaat vaak gepaard met een toename van lichamelijke beperkingen. Deze problemen concentreren zich vooral bij bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. In 2003 waren hier in totaal meer dan 158.597 ouderen opgenomen (Kostalova et al., 2005). In het verzorgingshuis hebben 53 procent van de mannen en 64 procent van de vrouwen ouder dan 80 jaar lichamelijke beperkingen, in het verpleeghuis is dat 74 procent van de mannen en 75 procent van de vrouwen (Van Herten et al., 2002). De verwachting is dat het aantal bewoners met lichamelijke beperkingen in verzorgings- en verpleeghuizen in de komende jaren verder zal toenemen (Hoeymans et al., 2005).

Literatuur

 1. Bootsma-van der Wiel A. Disability in the oldest. The Leiden 85-plus study. Leiden: University Leiden, 2002.Google Scholar
 2. Borg G. Borgs perceived exertion and pain scales. Champaign Illinois: Human Kinetics, 1998.Google Scholar
 3. Bouchard C, Shepard RJ, Stephens T (eds). Physical activity, fitness and health. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 1994.Google Scholar
 4. Chin a Paw M. Ageing in balance. Physical exercise and nutrient dense foods for the vulnerable elderly. Wageningen: Wageningen University, 1999 (thesis).Google Scholar
 5. Hardeman F, Greef MHG de, Weening-Dijksterhuis E. The effects of a moderate-intensity exercise program on physical fitness, physical performance and cognition in frail older adults. Groningen: Interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, 2005 (interne publicatie).Google Scholar
 6. Herten LM van, Oudshoorn K, Perenboom RJM, Mulder YM, Hoeymans N. Gezondheidstoestand van bewoners van instellingen. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid, 2002 (TNO-Rapport PG/VGZ/2002.041).Google Scholar
 7. Heuvelen MJG van. Physical activity, physical fitness and disability in older persons. Groningen: Northern Centre of Healthcare Research, University Groningen, 1999 (thesis).Google Scholar
 8. Hoeymans N, Picavet HSJ, Tijhuis MAR. Neemt het aantal mensen met lichamelijke beperkingen toe of af? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 2005.Google Scholar
 9. Jette AM. Assessing disability in studies on physical activity. Am J Prev Med 2003;25(3 Suppl 2):122-8.Google Scholar
 10. Kemper HCG, Ooijendijk WTM, Stiggelbout M. Consensus over de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg 2000;78(3):180-3.Google Scholar
 11. Keysor JJ, Jette AM. Have we oversold the benefit of late-life exercise? J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56(7):M412-23.Google Scholar
 12. Keysor JJ. Does late-life physical activity or exercise prevent or minimize disablement? A critical review of the scientific evidence. Am J Prev Med 2003;25(3 Suppl 2):129-36.Google Scholar
 13. Kostalova B, Frenken F, Hoeymans N, Picavet HSJ, Tijhuis MAR. Personen met beperkingen in bewegen 2001-2004. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationale Atlas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM 2005.Google Scholar
 14. Mazzeo RS, Tanaka H. Exercise prescription for the elderly. Sports Med 2001;31:809-18.Google Scholar
 15. Schuurman H. Well-being in frail elderly people. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2004 (thesis).Google Scholar
 16. Shepard RJ. Aging, physical activity and health. Champaign Illinois: Human Kinetics, 1997.Google Scholar
 17. Singh MA. Exercise to prevent and treat functional disability. Clin Geriatr Med 2002;18(3):431-62.Google Scholar
 18. Spirduso WW. Physical dimensions of ageing. Champaign Illinois: Human Kinetics, 2005.Google Scholar
 19. Taylor AH, Cable NT, Faulkner G, Hillsdon M, Narci M, Bij AK van der. Physical activity and older adults: a review of health benefits and the effectiveness of interventions. J Sports Sciences 2004;22:703-25.Google Scholar
 20. The Heidelberger Guidelines for promoting physical activity among older adults. Heidelberg: WHO, 1997.Google Scholar
 21. USDHHS, US Department of Health and Human Services. Physical activity and health: a report of the Surgeon General. Atlanta: US Department of Health and Human Services, Center of Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996.Google Scholar
 22. Weening-Dijksterhuis E, Greef MHG de; Buren M van; Hardeman F, Slütter K. Het effect van een bewegingsprogramma op fitheid en zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen in zorgcentra. Fysiotherapie en Ouderenzorg 2005:17-22.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Betsy Weening
  • 1
 • Mathieu de Greef
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations