Advertisement

De impasse van het monisme: ‘Je geld of je leven!’

 • Paul Verhaeghe
Forum
 • 12 Downloads

Samenvatting

Lectuur van ‘De hersenen van Ulrike Meinhof’ stelt mij gerust wat de hersenen van Max Lauteslager betreft. De reden daarvoor heeft natuurlijk te maken met het feit dat zijn standpunt betreffende de verhouding psyche-soma en de impact daarvan op het gedrag grotendeels overeenkomt met het mijne – bien heureux de se retrouver ensemble. Ik hoop evenwel dat de reden voor mijn geruststelling verder gaat dan alleen maar deze herkenning van een gedeeld standpunt. Meer bepaald hoop ik dat onze opvatting ook wetenschappelijk onderbouwd kan worden.

Literatuur

 1. Cosmides, L., & Tooby, J. (2001). What is evolutionary psychology? Explaining the new science of the mind. New Haven (Conn.): Yale University Press.Google Scholar
 2. Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press.Google Scholar
 3. Lacan, J. (1966). Ecrits. Parijs: Seuil.Google Scholar
 4. Suomi, S. (2000). A biobehavioral perspective on developmental psychopathology: Excessive aggression and serotonergic dysfunction in monkeys. In A. Sameroffr, M. Lewis & S. Miller (Eds.), Handbook of developmental psychopathology (pp. 237-256). New York: Plenum Press.Google Scholar
 5. Tienari, P., Wynne, L., Moring, J., Lahti, I., Naarala, M., Sorri, A., Wahlberg, K.-E., Saarento, O., Seitamaa, M., Kaleva, M., & Läksy, K. (1994). The Finnish adoptive family study of schizophrenia. Implications for family research. British Journal of Psychiatry, 164 (suppl. 23), 20-26.Google Scholar
 6. Verhaeghe, P. (2002). Over normaliteit en andere afwijkingen. Leuven/Leusden: Acco.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • Paul Verhaeghe
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations