Advertisement

Bijblijven

, Volume 19, Issue 5, pp 177–180 | Cite as

Maatregelen ter vermindering van het besmettingsgevaar bij acute diarree

 • Th. Daha
 • P. J. van den Broek
Artikelen

Samenvatting

Diarree kan worden veroorzaakt door bacteriën, virussen en parasieten maar ook andere oorzaken kunnen eraan ten grondslag liggen zoals medicijngebruik, vergiftigingen en mentale spanningen. Hoe vaak gastro-enteritis – dat wil zeggen acute diarree, braken en buikpijn ten gevolge van infectie – in Nederland precies voorkomt, is niet bekend. Schattingen lopen uiteen van een kwart tot een miljoen gevallen per jaar.1 De groep die hiervoor het meest vatbaar is, zijn zeer jonge kinderen, hoogbejaarden en personen met een verlaagde weerstand. Slechts enkele tienduizenden van de jaarlijks voorkomende gevallen zijn zo ernstig dat de huisarts wordt geraadpleegd.

Literatuur

 1. Gezondheidsraad. Voedselinfecties. Den Haag: Gezondheidsraad, 2000; publicatienr. 2000/09.Google Scholar
 2. Werkgroep Infectiepreventie. Richtlijn nr. 1: Algemene voorzorgsmaatregelen. Leiden, oktober 1999.Google Scholar
 3. Daha Th. Handen wassen of desinfecteren? Tijdschr Hygiëne & Infectiepreventie 1998;4:127.Google Scholar
 4. Broek PJ van den, Verbakel-Salomons EMA, Bernards AT. Quantity versus quality of hand hygiene. J Hosp Infect 2001;49:297-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Werkgroep Infectiepreventie. Richtlijn nr. 3B: Reiniging, desinfectie en sterilisatie. Leiden, mei 2002.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • Th. Daha
  • 1
 • P. J. van den Broek
 1. 1.

Personalised recommendations