Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 69–72 | Cite as

Onderzoek van antacida in vitro

 • C. Van Den Broek
 • G. Eijkel
 • J. -P. De Man
Oorspronkelijke Artikelen
 • 13 Downloads

Samenvatting

In navolging vanrigo-onderzoekingen (van dop e.a., 1976a, b) hebben wij het gedrag in vitro van een aantal antacida bestudeerd om een bijdrage te kunnen leveren tot een medisch verantwoorde keuze uit de onderzochte preparaten bij het instellen van een farmacotherapie met antacida in de huisartsenpraktijk.

Abstract

The authors studied thein vitro behaviour of a number of antacids by the method ofvan dopet al. (1976a, b). Their intention was to help the general practitioner in making a medically justified choice of the examined preparations when setting up a therapy with antacids.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. British Pharmacopoeia (1973), 20.Google Scholar
 2. Dop, C. van, G. M. Overvliet enH. M. Smits (1976a)Pharm. Weekbald III, 748; (1976b)Ibidem, 1093.Google Scholar
 3. Formularium Nederlandse Apothekers, uitgave voor artsen, tweede druk (1972) 81.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • C. Van Den Broek
  • 1
 • G. Eijkel
  • 1
 • J. -P. De Man
  • 1
 1. 1.Stichting Controle Laboratorium voor Nederlandse Apotheekhoudende GeneeskundigenZaandam

Personalised recommendations