Encyclopedia of Global Archaeology

2014 Edition
| Editors: Claire Smith

Esin, Ufuk

  • Ece Birçek
Reference work entry
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0465-2_2379

Basic Biographical Information

Ufuk Esin was born in 1933 in İzmir, Turkey. She went to Arnavutkoy fifth Elementary School, Bosphorus High School, and the Austrian High School. In her youth, she was interested in pursuing a career as an amateur actor. She also undertook administrative duties in plays. In 1954, she commenced her studies with the Archaeology Department, Istanbul University, which had Halet Çambel and Kurt Bittel as lecturers at that time.

She participated in the excavations of Boğazköy ve Fikirtepe during 1952–1954. She went to USA in 1961 under Fullbright scholarship and completed her dissertation by novel methods alien to the world of archaeology in 1966.

Major Accomplishments

The construction of dams as a part of the economic development of Turkey in the 1960s and 1970s prompted the need for salvage excavations in order to document settlements that were likely to be submerged. Ufuk Esin conducted important work this context. She began to excavate Tepecik in 1968,...

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Further Reading

  1. Esin, U. 1969. Kuantitatif Spektral Analiz Yardımıyla Başlangıcından Asur Koloni Çağlarına Kadar Bakır ve TunçMadenciliği (İ. Ü. Yayınları 1427). İstanbul: Taş Matbaası.Google Scholar
  2. - 1978. Makedonya Ovası’nda Nea Nikomedeia’nın Doğal Çevre ve Kültür İlişkileri Açısından Durumu. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 6/7: 27-46.Google Scholar
  3. - 1979. İlk Üretimciliğe Geçiş Evresinde Anadolu ve Güneydoğu Avrupa (G.Ö. 10500-7000 Yılları Arası) I: Doğal Çevre Sorunu (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 2507). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.Google Scholar
  4. - 1981. İlk Üretimciliğe Geçiş Evresinde Anadolu ve Güneydoğu Avrupa (G.Ö. 10500-7000 Yılları Arası) II: Kültürler Sorunu (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 2681). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.Google Scholar
  5. - 1993. Copper beads of Aşıklı. Aspects of art and iconography: Anatolia and its neighbors. Studies in Honor of Nimet Özgüç: 179-83.Google Scholar
  6. - 1994. Zum Ursprung der Kastenbauweise in Anatolia. Istanbuler Mitteilungen 43: 123-8.Google Scholar
  7. - 1995. Aşıklı Höyük ve Radyo-Aktif Karbon Ölçümleri, İ. Metin Akyurt – Bahattin Devam Anı Kitabı, in A. Erkanal, H. Erkanal, H. Hüryılmaz & A. T. Ökse (ed.) Eski Yakın Doğu Kültürleri Üzerine İncelemeler: 135-46.Google Scholar
  8. - 1996. On Bin Yıl Öncesinde Aşıklı: İç anadolu’da Bir Yerleşim Modeli, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme. Habitat II: 31-42.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2014

Authors and Affiliations

  1. 1.IstanbulTurkey