Advertisement

Netherlands (The)

 • J. Scott Keltie
Chapter
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Wilhelmina Helena Pauline Maria, born August 31, 1880, daughter of the late King Willem III. and of his second wife, Princess Emma, born August 2, 1858, daughter of Prince George Victor of Waldeck; succeeded to the throne on the death of her father, November 23, 1890; came of age August 31, 1898, and was inaugurated September 6 of that year. During her minority her mother, the Queen-Dowager, was Queen Regent.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference concerning the Netherlands and its Colonies

1. Official Publications

 1. (1) The Netherlands.Google Scholar
 2. Annual Statement of the Trade of the United Kingdom with Foreign Countries and British Possessions. Imp. 4. London, 1895.Google Scholar
 3. Foreign Office Reports. Annual Series. London.Google Scholar
 4. Gerechtelijke Statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden, ‘s Gravenhage, 1897.Google Scholar
 5. Jaarcijfers over 1897 door de Centrale Commissie voor de Statistiek.Google Scholar
 6. Onderzoek naar de geschiedenis en Werkzaamheid der Vakvereenigingen, uitgegeven door de Centrale Commissie voor de Statistiek, 1896.Google Scholar
 7. Report by Mr. Sydney Locock, Secretary of Legation, on land laws and landed property, dated The Hague, December 20, 1869; in ‘Reports from H.M.’s Representatives respecting the Tenure of Land in the several Countries of Europe.’ Part I. Fol. London, 1870.Google Scholar
 8. Statistiek van het Gevangeniswezen. 1897.Google Scholar
 9. Staatsalmanak voor het Koningrijk der Nederlanden. 1898. Met machtiging van de regering uit officiele opgaven zamengesteld. ‘s Gravenhage.Google Scholar
 10. Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1899. ‘s Gravenhage.Google Scholar
 11. Statistiek van den in-, uit- en doorvoer over 1897.Google Scholar
 12. Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Koninkrijk der Nederlanden, ‘s Gravenhage, 1897.Google Scholar
 13. Uitkomsten der 7e tienjaarl : volkstelling van 1889–90 in het koninkrijk der Nederlanden, ‘s Gravenhage, 1891.Google Scholar
 14. Verslag der Nederlandsche Bank. 1897.Google Scholar
 15. Verslag van den Raad v Toezicht op de Spoorwegdiensten over 1897.Google Scholar
 16. Verslag van den Staat der hoogere, middelbare en lagere scholen over 1897.Google Scholar
 17. Verslag van den Staat der Nederlandsche Zeevisscherijen over 1897. ‘s Gravenhage.Google Scholar
 18. Verslag van den Landbouw in Nederland over 1894 and 1895, opgemaakt op last van den Minister van Handel en Nijverheid. 8. ‘s Gravenhage. 1898.Google Scholar
 19. Verslag der Maatschappy tol Expl. van Staatsspoorwegen over 1897.Google Scholar
 20. Verzameling van Consulaire en andere Berigten en Verslagen over Nijverheid, Handel en Scheepvaart. Uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. Jaargang 1897. 4. ‘s Gravenhage.Google Scholar
 21. (2) Colonies.Google Scholar
 22. Algemeen vijfjarig verslag van het inlandsch, onderwijs in N.I. over 1873–1877 (Batavia, 1880), en over 1878–1882 (Batavia, 1885).Google Scholar
 23. Begrooting van Ned, Indie voor 1899.Google Scholar
 24. Holland. East Indies. Colonial Possessions. Admiralty, Naval Intelligence Department. London, 1888.Google Scholar
 25. Jaarcijfers voor 1896 door de Centrale Commissie voor de Statistiek.Google Scholar
 26. Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië. Uitgegeven op last van Z. Exc. den Minister van Koloniën. 1888. Amsterdam, 1889.Google Scholar
 27. Koloniaal Verslag van 1897. ‘s Gravenhage, 1898.Google Scholar
 28. Naamregister van Nederlandsche-Indie voor 1896. Batavia.Google Scholar
 29. Regeerings-Almanak voor Nederlandseh-Indië. 1898. Batavia.Google Scholar
 30. Reports on the Trade of Java and of Curaçoa. Foreign Office Reports, Annual Series. LondonGoogle Scholar
 31. Résumé van het onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond op Java en Madoera. Batavia. 1890.Google Scholar
 32. Verbeek (R. D. V.), and Fennema (R.), Description géologique de Java et Madonra. 2 vols. Amsterdam, 1896.Google Scholar
 33. Verslag van den dienst der Staats spoorwegen op Java over 1895.Google Scholar

2. Non-Official Publications. (1) The Netherlands.

 1. Algemeene Statistiek van Nederland. Uitgegeven door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland. 8. Leiden, 1869–82.Google Scholar
 2. Amicis (E. de), Holland. [Translated from the Italian.] 2 vols. 8. London, 1883.Google Scholar
 3. Baedeker’s Handbook for Belgium and Holland. 11th ed. London, 1894.Google Scholar
 4. Blok (P. J.), History of the People of the Netherlands. [Eng. Trans.] Part I. London, 1898.Google Scholar
 5. Ditchfield (P. H.), The Church in the Netherlands. 8. London, 1892.Google Scholar
 6. Doughty (H. M.), Friesland Meres. 3rd ed. 8. London, 1890.Google Scholar
 7. Een Halve Eeuw, 1848–98. The Hague, 1898.Google Scholar
 8. Hare (A. J. C.), Sketches in Holland and Scandinavia. London, 1885.Google Scholar
 9. Havard (H.), In the Heart of Holland. (Eng. Trans.) 8. London, 1880.Google Scholar
 10. Hemden (A. van), Handboek der aardrijkskunde, staatsmrigting, staatshuishouding en statistiek van het koningrijk der Nederlanden. 8. Haarlem, 1877.Google Scholar
 11. Loos (D. de), Organisation de l’enseignement secondaire dans le Royaume des Pays-Bas. Leiden, 1894.Google Scholar
 12. Meldrum (D. S.), Holland and the Hollanders. New York, 1898.Google Scholar
 13. Motley (J. L.), The Rise of the Dutch Republic. 3 vols. 8. London, 1858.Google Scholar
 14. Motley (J. L.), History of the United Netherlands. 4 vols. London, 1869.Google Scholar
 15. Murray’s Handbook for Holland and Belgium. 8. London.Google Scholar
 16. Oppenheim (Dr. J.), Handboek voor het gemeenterecht. Groningen, 1895.Google Scholar
 17. Rengers (van Weideren, Baron), Schets einer parlementaire genhidenis van Alderland. 2 vols. ‘s Gravenhage, 1893.Google Scholar
 18. Rogers (J. E. T.), Holland. In “ Story of the Nation” Series. 8. London, 1886.Google Scholar
 19. Staatkundig en staathuishoudkundig Jaarboekj . Uitgegeven door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland. 8. Amsterdam.Google Scholar
 20. Wood (C. W.), Through Holland. 8. London, 1877.Google Scholar
 21. (2) Colonics.Google Scholar
 22. Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Ned. Indië. Amsterdam, 1861.Google Scholar
 23. Almeida (W. B. d’), Life in Java. 2 vols. 8. London, 1864.Google Scholar
 24. Bemmele (J van) and Hooyer (G. B.), Guide to the Dutch East Indies. London, 1897.Google Scholar
 25. Berg (Van den), The Financial and Economical Condition of Netherlands India. 1895.Google Scholar
 26. Bickmore (H. S.), Travels in the East Indian Archipelago. 8. London, 1868.Google Scholar
 27. Bool (H. J.), Regeringsreglement van Ned. Indie. Zalt-Bommel, 1876.Google Scholar
 28. Boys (H.S.), Some Notes on Java and its Administration by the Dutch. 8. Allahabad, 1892.Google Scholar
 29. Cool (W.), With the Dutch in the East. [Military operations in Lombok, &c., in 1894. Eng. Trans.] London, 1897.Google Scholar
 30. De indische Gids. Leiden, 1897.Google Scholar
 31. De Jonge (Jhr. M. J. K. J.), De Opkomst van het Nederlandsch gezag over Java II.–VII. The Hague, 1869–75.Google Scholar
 32. De Louter (Dr J.), Handleiding tot de kennis van het staats- en administratiefrecht van Ned. Indie. ‘s Gravenhage, 1895.Google Scholar
 33. Deventer (JSz., S. van), Bijdragen tot de kennis van het Landelijk Stelsel op Java, op. last van Z. Exc. den Minister van Kolonien J. D. Fransen van de Putte bijeenverzameld 8. Zalt-Bommel, 1865.Google Scholar
 34. Forbes (Mrs. H. O.), Insulinde. 8. London.Google Scholar
 35. Gorkam (van), De Oost-Indische Cultures in betrekking tot handel en nijverheid Amsterdam, 1881.Google Scholar
 36. Haga (AA Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche Eilanden. 2 vols. Batavia 1884.Google Scholar
 37. Hellwald (Fr. Von), Das Colonialsystem der Niederländer in Ostindien. 8. Leipzig, 1873.Google Scholar
 38. Heutsz (J. B. van), De onderwerping van Atjeh. 8. The Hague. 1893.Google Scholar
 39. Hollander (Dr. J. T. de), Handleiding bij de beoefening van de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned Indie. Breda, 1883.Google Scholar
 40. Idem, Borneo’s We ster-afdeeling. Zalt-Bommel, 1854.Google Scholar
 41. Hugronje (Dr. Snouck), De Atheners. Batavia, 1894.Google Scholar
 42. Jaarcijfers over 1894 en vorige jaren omtrent de kolonien. Uitgegeven door de Vereeni-ging voor de Statistiek in Nederland.Google Scholar
 43. Keuchenius (Dr. L. W. C.), Handelingen betreffende het reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indie. 3 vol. Utrecht, 1857.Google Scholar
 44. Leclercq (J.), Un Sejour dans l’lle de Java. Brussels, 1898.Google Scholar
 45. Lith (Dr. P. A. van der), Encyclopedie van Nederl-Indië. Leiden, 1895.Google Scholar
 46. Margadant (Dr. C. W.), Ned. Regeeringsreglement van Ned. Indie. 1895.Google Scholar
 47. Marsden (W.), History of Sumatra. 3rd edition. 4. London, 1811.Google Scholar
 48. Money (J.W. B.), Java, or. How to Manage a Colony; showing a practical solution of the questions now affecting British India. 2 vols. 8. London, 1861.Google Scholar
 49. Palgrave (W.G.), Dutch Guiana. 8. London, 1876.Google Scholar
 50. Petit (W. L. de), La Conquête de la Vallée d’Atchin. 8. Paris, 1891.Google Scholar
 51. Powell (F. B. S. B.), In Savage Isles and Settled Lands. 8. London, 1892.Google Scholar
 52. Reclus (Elisée), Universal Geography. Vol. XIV. London, 1890.Google Scholar
 53. Scidmore (Eliza R.), Java the Garden of the East. New York, 1897.Google Scholar
 54. Tijdschrift van het koninklijk instituut voor taal-, land- en volkenkunde van Neder-landsch-Indië. ‘s Gravenhage, 1855–97.Google Scholar
 55. Veth (Prof. P. J.), Java: geographisch, ethnologisch, historisch. Haarlem. 3 vols. 1875–84.Google Scholar
 56. Verslag der Javasche Bank over 1896–97.Google Scholar
 57. Wallace (Alfred Russel), The Malay Archipelago. 8. London, 1869.Google Scholar
 58. Wit (Augusta de), Facts and Fancies about Java. Singapore, 1898.Google Scholar
 59. Worsfold (W. B.), A Visit to Java. 8. London, 1893.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1899

Authors and Affiliations

 • J. Scott Keltie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
 1. 1.The Royal Geographical SocietyUK
 2. 2.The Geographical Societies of ParisBerlinGermany
 3. 3.The Geographical Societies of ParisRomeItaly
 4. 4.The Geographical Societies of ParisLisbonPortugal
 5. 5.The Geographical Societies of ParisAmsterdamNetherlands
 6. 6.The Geographical Societies of ParisBrusselsBelgium
 7. 7.The Geographical Societies of ParisBuda-PestHungary
 8. 8.The Geographical Societies of ParisGenevaSwitzerland
 9. 9.The Geographical Societies of ParisNeuchatelSwitzerland
 10. 10.The Geographical Societies of ParisPhiladelphiaUSA
 11. 11.Commercial Geographical Society of ParisFrance

Personalised recommendations