Advertisement

Researched Communities in Poland and in the UK: Transnational Spaces of Diffusion and Social Remittances

 • Izabela Grabowska
 • Michał P. Garapich
 • Ewa Jaźwińska
 • Agnieszka Radziwinowiczówna
Chapter
Part of the Migration, Diasporas and Citizenship book series (MDC)

Abstract

The chapter introduces the reader into the ethnographic context of the communities under study in the Polish regions of Podlasie, and Upper and Lower Silesia. Through the eyes of migrants in the UK, returnees and stayers, mental maps of the communities are reconstructed, which give “a double insight” perspective helping to uncover the relation between migration and social change. The chapter identifies important milestones in the history of each community, presents economic conditions and migration culture and focuses on contemporary transnational spaces that can serve as a channel of transfer of social remittances. Various sources are drawn upon in the chapter—not only official data or historic analysis, but also ethnographically grounded analysis, such as observations and in-depth interviews.

Keywords

Labour Market Social Capital Jewish Community Return Migrant Migrant Child 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Bibliography

 1. Almgren, G. (2000). Community. In E. F. Borgatta & R. J. V. Montgomery (Eds.), Encyclopedia of sociology (2nd ed.). New York: Macmillan.Google Scholar
 2. Bade, K. J. (1992). Deutsche im Ausland, Fremde in Deutschland: Migration in Geschichte und Gegenwart. Munich: Bundeszentrale fur Politische Bildung.Google Scholar
 3. Badura, J. A. (2000). Ewangelicy na Ziemi Pszczynskiej. Bielsko-Biala: Osrodek Wydawniczy ‘Augustiana’.Google Scholar
 4. Baldassar, L. (2007). Transnational families and aged care: The mobility of care and the migrancy of ageing. Journal of Ethnic and Migration Studies, 33(2), 275–297.CrossRefGoogle Scholar
 5. Barth, F. (1969). Introduction. In F. Barth (Ed.), Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference (pp. 9–38). Boston, MA: Little, Brown and Company.Google Scholar
 6. Beijer, G. (1970). Modern patterns of international migratory movements. In J. A. Jackson (Ed.), Migration: Volume 2, Sociological studies (pp. 11–59). Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 7. Bell, C., & Newby, H. (1971). Community studies: An introduction to the sociology of the local community. London: George Allen and Unwin.Google Scholar
 8. Bensman, A. J., & Vidich, J. (1958). Small town in mass society: Class power and religion in a rural community. Princeton, NJ: Princeton University Press.Google Scholar
 9. Besserer, F. (2014). Comentarios criticos y cinco propuestas para pensar la migracion en el momento actual. Desacatos, 46(septiembre-diciembre), 88–105.Google Scholar
 10. Bienko, M. (2015). Fizjologia smaku we wspolczesnych obyczajach kulinarnych i biesiadnych. In J. Arcimowicz, M. Bienko, & B. Laciak (Eds.), Obyczajowosc polska poczatku XXI wieku: Przemiany, nowe trendy, zroznicowania (pp. 78–194). Wydawnictwo Akademickie Zak: Warszawa.Google Scholar
 11. Bienkowska, D., Ulasinski, C., & Szymanska, J. (2010). Migracja powrotna w wojewodztwie dolnoslaskim – Skala zjawiska, potencjal oraz poglebiona charakterystyka powracajacych. Krakow: Centrum Doradztwa Strategicznego.Google Scholar
 12. Bienkowska, D., Ulasinski, C., & Szymanska, J. (2011). Migracja powrotna w wojewodztwie slaskim w latach 2004–2011 – skala zjawiska, potencjal oraz poglebiona charakterystyka powracajacych. Krakow: Centrum Doradztwa Strategicznego.Google Scholar
 13. Biziuk, D. (2009). Sokolka yesterday and today. Bialystok: Kresowa Agencja Wydawnicza.Google Scholar
 14. Boehm, D. A. (2012). Intimate migrations: Gender, family, and illegality among transnational Mexicans. New York, NY: New York University Press.Google Scholar
 15. Braudel, F. (1949). La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II. Paris: Colin.Google Scholar
 16. Broniewski, T. (1959). Trzebnica. Wroclaw: Ossolineum.Google Scholar
 17. Buchowski, M. (1997). Reluctant capitalists: Class and culture in a local community in Western Poland. Berlin: Centre Marc Bloch.Google Scholar
 18. Buchowski, M., & Schmidt, J. (2012). Imigracja a heterogenicznosc kulturowa. Perspektywa antropologiczna. In M. Buchowski & J. Schmidt (Eds.), Migracje a heterogenicznosc kulturowa. Na postawie badan antropologicznych w Poznaniu (pp. 7–22). Wydawnictwo Nauka i Innowacje: Poznan.Google Scholar
 19. Caglar, A. (2010). Rescaling cities, cultural diversity and transnationalism: Migrants of Mardin and Essen. In S. Vertovec (Ed.), Anthropology of migration and multiculturalism: New directions (pp. 112–138). London: Routledge.Google Scholar
 20. Centre for Public Opinion Research. (2010). Zachowania i nawyki zywieniowe Polakow. BS/150/2010. Warszawa: Centre for Public Opinion Research. Accessed January 22, 2016, from http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_150_10.PDF
 21. Cieslinska, B. (1997). Male miasto w procesie przemian w latach 1988–1994: Monografia socjologiczna Moniek. Bialystok: Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 22. Cieslinska, B. (2012). Emigracje bliskie i dalekie: Studium wspolczesnych emigracji zarobkowych na przykladzie wojewodztwa podlaskiego. Bialystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku.Google Scholar
 23. Cohen, J. H. (2004). The culture of migration in Southern Mexico. Austin, TX: University of Texas Press.Google Scholar
 24. CSO. (2013a). Ludnosc. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2013 r. Warszawa: Central Statistical Office of Poland. Accessed September 15, 2015, from http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-31-xii-2014-r-,6,17.html
 25. CSO. (2013b). Migracje zagraniczne ludnosci: Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkan 2011. Warszawa: Central Statistical Office of Poland. Accessed June 12, 2015, from http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/migracje-zagraniczne-ludnosci-nsp-2011,13,1.html
 26. CSO. (2013c). Przynaleznosc narodowo-etniczna ludnosci – wyniki spisu ludnosci i mieszkan 2011. Warszawa: Central Statistical Office of Poland. Accessed November 20, 2015, from http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Przynaleznosc_narodowo-etniczna_w_2011_NSP.pdf
 27. CSO. (2014). Wybrane tablice dotyczace przynaleznosci narodowo-etnicznej, jezyka i wyznania – NSP 2011. Warszawa: Central Statistical Office of Poland. Accessed November 20, 2015, from http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/wybrane-tablice-dotyczace-przynaleznosci-narodowo-etnicznej-jezyka-i-wyznania-nsp-2011,8,1.html
 28. Dziekonska, M. (2007). Amerykanski sen wczoraj i dzis. Obraz Ameryki widziany oczyma mlodych mieszkancow Podlasia. In M. Dajnowicz (Ed.), Oblicze polityczne regionow Polski (pp. 207–224). Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Finansow i Zarzadzania: Bialystok.Google Scholar
 29. Dziekonska, M. (2012). Powroty z zagranicy mieszkancow wojewodztwa podlaskiego. Bialystok: Wojewodzki Urzad Pracy w Bialymstoku.Google Scholar
 30. Faist, T., Fauser, M., & Reisenauer, E. (2013). Transnational migration. Cambridge and Malden, MA: Polity.Google Scholar
 31. Falzon, M.-A. (2009). Introduction: Multisited ethnography: Theory, praxis and locality in contemporary research. In M.-A. Falzon (Ed.), Multisited ethnography: Theory, praxis and locality in contemporary research (pp. 1–24). Surrey and Burlington, VT: Ashgate.Google Scholar
 32. Fihel, A., & Kaczmarczyk, P. (2009). Migration: A threat or a chance? Recent migration of Poles and its impact on the Polish labour market. In K. Burrell (Ed.), Polish migration to the UK in the ‘New’ European Union: After 2004 (pp. 23–48). Farnham and Burlington, VT: Ashgate.Google Scholar
 33. Follis, K. S. (2012). Building fortress Europe: The Polish-Ukrainian frontier. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.CrossRefGoogle Scholar
 34. Forum Wspolczesna.pl. (2010). Sokolscy Zydzi…–Sokolka, Forum wspolczesna.pl. Accessed December 5, 2015, from http://forum.wspolczesna.pl/sokolscy-zydzi-t30716/
 35. Gajosinski, L. (2012). Skad do gminy Trzebnica przybyli pionierzy, Milosnicy Trzebnicy. Accessed August 11, 2015, from http://www.milosnicytrzebnicy.pl/166-skd-do-gminy-trzebnica-przybyli-pionierzy.html
 36. Garapich, M. P. (2008). Odyssean refugees, migrants and power – Construction of “other” within the Polish “Community” in the UK. In D. Reed-Danahay & C. Brettell (Eds.), Citizenship, political engagement, and belonging: Immigrants in Europe and the United States. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.Google Scholar
 37. Garapich, M. P. (2011). Transnationalism revisited–migration between Poland and United Kingdom. Introduction to the Special Issue. Studia Migracyjne – Przeglad Polonijny, XXXVII(1), 5–10.Google Scholar
 38. Gazety Slaskie, dla Ludu Pospolitego. (1790).Google Scholar
 39. Gorny, A., Grzymala-Kazlowska, A., Korys, P., & Weinar, A. (2003). Multiple citizenship in Poland. Warszawa: Instytut Studiow Spolecznych UW.Google Scholar
 40. Gorny, A., & Stola, D. (2001). Akumulacja i wykorzystanie migracyjnego kapitalu spolecznego. In E. Jazwinska-Motylska & M. Okolski (Eds.), Ludzie na hustawce: Migracje miedzy peryferiami Polski i Zachodu (pp. 164–187). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ‘Scholar’.Google Scholar
 41. Grabowska-Lusinska, I., & Okolski, M. (2009). Emigracja ostatnia? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ‘Scholar’.Google Scholar
 42. Guarnizo, L. E., & Smith, M. P. (1998). The locations of transnationalism. In M. P. Smith & L. E. Guarnizo (Eds.), Transnationalism from below. New Bunswick, NJ and London: Transaction Publishers.Google Scholar
 43. Gupta, A., & Ferguson, J. (1997). Culture, power, place. Ethnography at the end of an era. In A. Gupta & J. Ferguson (Eds.), Culture, power, place: Explorations in critical anthropology (pp. 1–29). Durham and London: Duke University Press.CrossRefGoogle Scholar
 44. Heffner, K. (1999). The return of emigrants from Germany to Upper Silesia: Reality and prospects. In K. Iglicka & K. Sword (Eds.), The challenge of east–west migration for Poland (pp. 168–205). New York, NY: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 45. Heffner, K., & Soldra-Gwizdz, T. (1997). Migracje powrotne na Gorny Slask z socjologicznej perspektywy. 9. Warszawa: Instytut Studiow Spolecznych UW.Google Scholar
 46. Hess, J. (2009). Immigrant Ambassadors: Citizenship and belonging in the Tibetan Diaspora. Stanford, CA: Stanford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 47. Iglicka, K. (2001). Poland’s post-war dynamic of migration. Aldershot and Burlington, VT: Ashgate.Google Scholar
 48. Kaczmarek, R., & Sperka, J. (Eds.). (2014a). Pszczyna: Monografia historyczna (Vol. 1). Pszczyna: Urzad Miejski w Pszczynie, Pszczynskie Centrum Kultury.Google Scholar
 49. Kaczmarek, R., & Sperka, J. (Eds.). (2014b). Pszczyna: Monografia historyczna (Vol. 2). Pszczyna: Urzad Miejski w Pszczynie, Pszczynskie Centrum Kultury.Google Scholar
 50. Kielbasa, A. (2004). Jadwiga Slaska. Krakow: WAM.Google Scholar
 51. Kilkey, M., & Merla, L. (2013). ‘Situating transnational families’ care-giving arrangements: The role of institutional contexts. Global Networks, 14(2), 210–229.CrossRefGoogle Scholar
 52. Kluss, M., & Klosek, P. (2010). Pszczyna Castle: Pearl of Silesian Architecture = Zamek w Pszczynie. Olszanica: Bosz.Google Scholar
 53. Kolodziejczyk, P. (2014). Dr. Jerzy Przybylski – Dyrektor uzdrowiska Trzebnica-Zdroj, Milosnicy Trzebnicy. Accessed November 20, 2015, http://www.milosnicytrzebnicy.pl/240-jerzy-przybylski.html
 54. Levitt, P., & Glick Schiller, N. (2004). Conceptualizing simultaneity: A transnational social field perspective on society. International Migration Review, 38(3), 1002–1039.CrossRefGoogle Scholar
 55. Local Data Bank. (2015a). Ludnosc wg typu aktywnosci i wieku, Central Statistical Office of Poland. Accessed June 12, 2015, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=530261&p_token=0.5415805391967297
 56. Local Data Bank. (2015b). Migracje wewnetrzne i zagraniczne, Central Statistical Office of Poland. Accessed June 12, 2015, from http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=532954&p_token=0.7029145949054509
 57. Local Labour Office in Pszczyna. (2015). Statystyki i analizy urzedu, Powiatowy Urzad Pracy w Pszczynie. Accessed November 8, 2015, from http://pszczyna.praca.gov.pl/documents/164149/896805/Stopa%20bezrobocia%20w%20roku%202014%20-%20po%20korekcie%20z%20wrzesnia%202014r./2e98b5e3-05f0-436d-b91d-b1212ae572ab?t=1423209342000
 58. Local Labour Office in Sokolka. (2014). Stopa bezrobocia 2014 rok, Powiatowy Urzad Pracy w Sokolce. Accessed September 11, 2015, from http://pupsokolka.pl/strona/2014-rok/297
 59. Local Labour Office in Trzebnica. (2015). Stopa bezrobocia 2014, Powiatowy Urzad Pracy w Trzebnicy. Accessed September 11, 2015, from http://www.praca.trzebnica.pl/statystyki/Stopa_bezrobocia_2014.html
 60. Lynd, R. S., & Lynd, H. M. (1929). Middletown: A study in American culture. New York, NY: Harcourt, Brace & Company.Google Scholar
 61. Mach, Z. (1998). Niechciane miasta: Migracja i tozsamosc spoleczna. Krakow: Universitas.Google Scholar
 62. Marcus, G. E. (1995). Ethnography in/of the world system: The emergence of multisited ethnography. Annual Review of Anthropology, 24(1), 95–117.CrossRefGoogle Scholar
 63. Mirowski, W. (1992). Koncepcja szkoly chicagowskiej a koncepcja ekologii F. Znanieckiego. In K. Wodz & K. Czekaj (Eds.), Szkola chicagowska w socjologii: Tradycja mysli spolecznej i wymogi wspolczesnej socjologii empirycznej (pp. 46–51). Katowice – Warszawa: Uniwersytet Slaski Instytut Socjologii Polskie Towarzystwo Socjologiczne Sekcja Socjologii Miasta.Google Scholar
 64. Nowicka, E., & Majewska, M. (1993). Obcy u siebie: Luteranie warszawscy. Warszawa: Oficyna Naukowa.Google Scholar
 65. Okolski, M. (2012). Spatial mobility from the perspective of the incomplete migration concept. Central and Eastern European Migration Review, 1(1), 11–35.Google Scholar
 66. Osica, O. (2013). Poland: A new European Atlanticist at a crossroads? In K. Longhurst & M. Zaborowski (Eds.), Old Europe, New Europe and the Transatlantic Security Agenda (pp. 115–136). London and New York, NY: Routledge.Google Scholar
 67. Park, R. (1928). Human migration and the marginal man. American Journal of Sociology, 33(6), 881–893.CrossRefGoogle Scholar
 68. Park, R. E. (1915). The city: Suggestions for the investigation of human behaviour in the city environment. American Journal of Sociology, 20(5), 577–612.CrossRefGoogle Scholar
 69. Park, R. E. (1952). Human communities: The city and human ecology. New York: Free Press.Google Scholar
 70. Park, R. E. (1967). Human ecology. In R. E. Park, On social control and collective behaviour. Selected papers. Edited by R. H. Turner. Chicago, IL and London: Phoenix Books, pp. 69–84.Google Scholar
 71. Park, R. E., Burgess, E. W., McKenzie, R. D., & Wirth, L. (1925). The city. Chicago, IL: The University of Chicago Press.Google Scholar
 72. Pastuszka, S. (2012). Sladami pszczynskich Zydow. Pszczyna: Pszczynskie Centrum Kultury.Google Scholar
 73. Piluk, P. (2006). Slady zydowskie w Pszczynie i innych miastach slaskich. Pszczyna: Urzad Miejski w Pszczynie.Google Scholar
 74. Poniedzialek, J. (2011). Postmigracyjne tworzenie tozsamosci regionalnej: Studium wspolczesnej warminskomazurskosci. Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek.Google Scholar
 75. Public Opinion Research Center. (2012). Zmiany w zakresie wiary i religijnosci Polakow po smierci Jana Pawla II. Komunikat z badan. BS/49/2012. Warszawa: Centrum Badania Opinii Spolecznej. Accessed June 12, 2015, from http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_049_12.PDF
 76. Putnam, R. D. (2007). E Pluribus Unum: Diversity and community in the twenty-first century the 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian Political Studies, 30(2), 137–174.CrossRefGoogle Scholar
 77. Rabikowska, M., & Burrell, K. (2009). The material worlds of recent Polish migrants: Transantionalism, food, shops and home. In K. Burrell (Ed.), Polish migration to the UK in the ‘new’ European Union: After 2004 (pp. 211–232). Farnham and Burlington, VT: Ashgate.Google Scholar
 78. Rochalski, A. (2012). Polnocno-wschodnia Sokolszczyzna, dawniej i dzis: Sokolka, Suchowola, Dabrowa Bialostocka, Nowy Dwor i Kuznica. Bialystok: Prymat.Google Scholar
 79. Rouse, R. (1992). Making sense of settlement: Class transformation, cultural struggle, and transnationalism among Mexican migrants in the United States. Annals of the New York Academy of Sciences, 645(1), 25–52.CrossRefGoogle Scholar
 80. Ryan, L., Sales, R., & Tilki, M. (2009). Recent Polish migrants in London: Accessing and participating in social networks across borders. In K. Burrell (Ed.), Polish migration to the UK in the ‘new’ European Union: After 2004 (pp. 149–166). Farnham and Burlington, VT: Ashgate.Google Scholar
 81. Sadowski, A. (1995). Pogranicze polsko-bialoruskie: Tozsamosc mieszkancow. Bialystok: Trans Humana.Google Scholar
 82. Szlazak. Pismo poswiecone nauce, zabawie i wiadomosciom politycznym. (1972). 31 October.Google Scholar
 83. Sztompka, P. (2000). Trauma wielkiej zmiany: Spoleczne koszty transformacji. Warszawa: Instytut Studiow Politycznych PAN.Google Scholar
 84. Tygodnik Polski. Poswiecony Wloscianom. (1845). 15 November.Google Scholar
 85. Vertovec, S. (2004). Migrant transnationalism and styles of transformation. International Migration Review, 38(3), 970–1001.CrossRefGoogle Scholar
 86. Vertovec, S. (2012). Transnarodowosc. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego.Google Scholar
 87. Warner, W. L. (1949). Democracy in Jonesville. New York, NY: Harper Row.Google Scholar
 88. Warner, W. L. (1952). Structure of American life. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
 89. Warner, W. L., & Lunt, P. S. (1941). The social life of a modern community. New Haven, CT and London: Yale University Press.Google Scholar
 90. Wegrzyn, E. (2010). Emigracja ludnosci zydowskiej z Polski do Izraela w latach 1956–1959. Przyczyny, przebieg wyjazdu, proces adaptacji w nowej ojczyznie. Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 137, 137–151.Google Scholar
 91. Wellman, B. (1988). Structural analysis: From method and metaphor to theory and substance. In B. Wellman & S. D. Berkowitz (Eds.), Social structures: A network approach (pp. 19–61). Cambridge and New York: Cambridge University Press.Google Scholar
 92. White, A. (2011b). The mobility of Polish families in the west of England: Translocalism and attitudes to return. Studia Migracyjne – Przeglad Polonijny, XXXVII(1), 11–32.Google Scholar
 93. Wilczyk, W. (2009). Niewinne oko nie istnieje. Lodz and Krakow: Atlas Sztuki and Korporacja Ha!Art.Google Scholar
 94. Wisniewski, T., & Wojtach, J. (1992). Boznice bialostocczyzny: Heartland of the Jewish life synagogues and Jewish communities in Bialystok region. Bialystok: David.Google Scholar
 95. Znaniecki, F. (1938). Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 89–119.Google Scholar
 96. Zorbaugh, H. W. (1929). The gold coast and the slum. Chicago, IL: University of Chicago Press.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 • Izabela Grabowska
  • 1
  • 2
 • Michał P. Garapich
  • 3
 • Ewa Jaźwińska
  • 2
 • Agnieszka Radziwinowiczówna
  • 2
 1. 1.University of Social Sciences and HumanitiesWarsawPoland
 2. 2.Centre of Migration ResearchUniversity of WarsawWarsawPoland
 3. 3.Social SciencesUniversity of RoehamptonLondonUK

Personalised recommendations