Advertisement

Leadership Development in the Polish Economy During the Transformation Process: Selected Issues

 • Andrzej Różański
Chapter
Part of the Palgrave Studies of Internationalization in Emerging Markets book series (PSIEM)

Abstract

This chapter discusses leadership development (LD) of Polish managers during the process of economic transformation since 1989. The first part of the chapter discusses the Polish managers’ leadership capabilities and their characteristic features and behaviours as contrasted with managers from other Central and Eastern European countries (CEE) and from Western European countries. In the second part changes in the approaches to leadership training and development in Poland are analysed. In addition to discussing company-based LD, the second part of the chapter describes the typical features of management and LD programmes at Polish universities. It can be concluded that there was some progress in leadership competence development over the years. LD is based mostly on Western training models; in addition, Polish managers are learning from their Western counterparts while working on global markets and interacting with MNCs operating in Poland.

Keywords

Human Resource Development Leadership Development Female Manager Polish Organisation Leadership Training 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Boni, M. (2004). Ekspertyza. Rynek usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw w Polsce. Stan obecny—perspektywy rozwoju—rekomendacje [Expert’s report. The training market for companies in Poland. Present state, perspectives for development, recommendations]. Warszawa: PARP Instytut Zarządzania. Retrieved from http://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/raport_12.pdf
 2. Cieślak-Wróblewska, A. (2013). Badania SGH o małych i średnich firmach. Rzeczpospolita [SGH study on small and medium enterprises]. Retrieved from http://www.rp.pl/artykul/1067813-Badania-SGH-o-malych-i-srednich-firmach.html
 3. Czernecka, M., Milewska, J., Woszczyk, P., & Zawłocki, P. (2011). Przyszłość rynku szkoleń w Polsce [The future of training courses in Poland]. Łódź: HRP. Retrieved from http://www.hrtrendy.pl/wp-content/uploads/downloads/2011/12/Raport_EFS-End_Financial_Support_Przyszlosc_rynku_szkolen_w_Polsce.pdf
 4. Deloitte Polska. (2014). Liderzy na dziś—Liderzy na jutro. Jakie kompetencje mają szefowie polskich firm? [Leaders for today—Leaders for tomorrow: Competences of Polish managers]. Warszawa: Author. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Rady-Nadzorcze-Liderzy-na-dzis.pdf
 5. Den Hartog, D. N., Mączyński, J., Motowidło, S. J., Jarmuż, S., Koopman, P. L., Thierry, H., et al. (1997). Cross-cultural perceptions of leadership: A comparison of leadership and societal and organizational culture in the Netherlands and Poland. Polish Psychological Bulletin, 3(28), 255–268.Google Scholar
 6. Dzikowski, P. (2008). Wybrane kompetencje przywódcze kadry kierowniczej na przykładzie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie leszczyńskim [Selected leadership competences among managers on the basis of micro, small and medium size enterprises in the Leszczynskie region]. In D. Kopycińska (Ed.), Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce [Knowledge management in modern economy]. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.Google Scholar
 7. Ghoshal, S. (2005). Bad management theories are destroying good management practices. Academy of Management Learning & Education., 4(1), 75–91.CrossRefGoogle Scholar
 8. Haromszeki, Ł. (2013). Możliwości i ograniczenia badania kompetencji przywódczych w Polsce [Possibilities and constraints in research on leadership competences in Poland]. Quarterly of the Institute of Human Capital, 3(29), 81–98.Google Scholar
 9. Harrison, R. T., & Leitch, C. (2007). Developing paradigmatic awareness in university business schools: The challenge for executive education. Academy of Management Learning & Education, 6(3), 332–343.CrossRefGoogle Scholar
 10. International Centre for Management at the University of Warsaw. (2014). Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Raport Perspektywa HR. Priorytet: rozwój liderów [HR perspectives. Priority: Leaders’ development]. Retrieved from http://www.mcz.edu.pl/Content/uploaded/files/Media/Perspektywa_HR_Raport_2014.pdf
 11. Koźmiński, A. K. (2008). Koniec świata menedżerów? [End of the world of managers?]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.Google Scholar
 12. Kupczyk, T. (Ed.). (2013). Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu—Liczebność, kompetencje, współdziałanie, konieczne zmiany [Women and men in management: Numbers, competences, cooperation, necessary changes]. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.Google Scholar
 13. Mączyński, J. (1998). Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej [Diagnosing decision participation]. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.Google Scholar
 14. Mączyński, J. (2010). Dostosowanie stylu zarządzania polskich menedżerów do standardów Unii Europejskiej poprzez “trening partycypacji decyzyjnej” [Adaptation of managerial styles to EU standards among Polish managers through decision participation skills training]. Adult Education Association Report, 1(62). Retrieved from http://www.ata.edu.pl/dokumenty/ED_1_2010.pdf
 15. Mączyński, J., & Łobodziński, A. (2009). Efektywność warsztatów partycypacji decyzyjnej [The effectiveness of the decision participation skills workshops]. In J. Mączyński, A. Pawlak-Wolanin, & W. Demecki (Eds.), Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską [Perfecting educational services in higher education institutions in the process of integration with the European Union]. Buckingham, UK: Wyższa Szkoła Menedżerska Legnicy & University of Buckingham.Google Scholar
 16. Mączyński, J., Sułkowski, Ł., Chmielecki, M., & Zajączkowska, A. (2013). Longitudinal studies on traits and behaviors of polish. Managers’ Journal of Intercultural Management, 5(1), 5–17.Google Scholar
 17. Mączyński, J., & Zamorska, J. (2008). Cross-cultural studies on leadership. In M. Hess, T. P. Massey, & Ł. Sułkowski (Eds.), Intercultural management studies. Worcester, MA: Academy of Management of SWSPIZ & Clark University.Google Scholar
 18. Młynarczyk, R., HBRP, & Hays Poland. (2013). CV polskiego top menedżera [CV of the Polish top manager]. Retrieved from https://www.hays.pl/cs/groups/hays_common/documents/digitalasset/hays_811838.pdf
 19. Ornarowicz, U. (2008). Menedżer XXI wieku, definicja, identyfikacja, edukacja [The 21st century manager: Definition, identification, education]. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza.Google Scholar
 20. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami [Polish Association of Human Resource Management]. (2008). Raport: Stan Kapitału Ludzkiego rok 2008 [Report: Human capital in 2008]. Retrieved from http://www.rynekpracy.pl/pliki/pdf/14.pdf
 21. Rakowska, A. (2011). Kryzysowe przywództwo, czyli kompetencje menedżerskie niezbędne w trudnych czasach [Crisis leadership: The indispensable managerial competences for hard times]. Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie [Organization and Management Quarterly], 1(116), 63–74. Retrieved from https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Documents/Kwartalnik_naukowy/KN14.pdf
 22. Różański, A. (2012). Orientacje edukacyjne menedżerów w warunkach gospodarki posttransformacyjnej [The educational orientations of managers in post-transformational economy]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Google Scholar
 23. Zygmunt, A. (2015). Czy lokalni menedżerowie są konkurencyjni? [Are local managers capable of competing?]. Personel Plus, 68–69. Retrieved from http://www.targetexecutivesearch.com.pl/PERSONELPLUS.pdf

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 • Andrzej Różański
  • 1
 1. 1.Maria Sklodowska-Curie UniversityLublinPoland

Personalised recommendations