Advertisement

The Emergence of Finnish Film Production and Its Linkages to Cinema Businesses During the Silent Era

 • Outi HupaniittuEmail author
Chapter
Part of the Palgrave European Film and Media Studies book series (PEFMS)

Abstract

Hupaniittu analyses the economics of silent-era filmmaking and the low profitability of early film production in Finland. The film business was financially based on the exhibition and distribution of imported films. A production would be considered economically successful if it was able to break even; even for the most thriving producer, actual profitability was unattainable. Film producers boosted their economics with other fields of activity, such as laboratory services or theatre set painting, and the largest producer was able to make profits only after it bought a distribution and exhibition company.

Keywords

Production Company Film Production National Theatre Finnish Company Nationalistic Film 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Unidentified scrapbook, 1923–1930Google Scholar
 2. Bakker, G. (2008). Entertainment industrialised—The emegence of the international film industry, 1890–1940. Cambridge/New York: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 3. Chandler, A. D. (2004). Scale and scope: The dynamics of industrial capitalism. Harvard: Harvard University Press.Google Scholar
 4. Hupaniittu, O. (2011). Leskirouva Larissan avioliitto eli kuinka Gustaf Molinin elämäntyö katosi. In S. Laine, M. Leskelä-Kärki, K. Kallioniemi, H. Kiiskinen, P. Paju, & H. Rantala (Eds.), Historian aikakoneessa: Onnittelukirja Hannu Salmelle (pp. 211–221). Turku: k&h-kustannus.Google Scholar
 5. Hupaniittu, O. (2013). Biografiliiketoiminnan valtakausi. Toimijuus ja kilpailu suomalaisella elokuva-alalla 1900–1920-luvuilla. Turku: Annales Universitatis Turkuensis.Google Scholar
 6. Hupaniittu, O. (2015a). Suomalaisen elokuvan pientuottajat 1920–1930-luvuilla. In Elonet—Kansallisfilmografia. Helsinki: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Electronic publication, first published 18/2/2015. http://www.elonet.fi/fi/kansallisfilmografia/suomalaisen-elokuvan-vuosikymmenet/1919-1929/suomalaisen-elokuvan-pientuottajat-1920-1930-luvuilla. Accessed 28 May 2015.
 7. Hupaniittu, O. (2015c). Gustaf Molin—suomalaisen elokuva-alan unohdettu suuruus. In Elonet—Kansallisfilmografia. Helsinki: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Electronic publication, forthcoming. http://www.elonet.fi/fi/kansallisfilmografia/suomalaisen-elokuvan-vuosikymmenet/1919-1929/gustaf-molin-suomalaisen-elokuva-alan-unohdettu-suuruus
 8. Iversen, G. (1998). Norway. In T. Soila, A. Söderbergh Widding, & G. Iversen (Eds.), Nordic national cinemas (pp. 102–141). London/New York: Routledge.Google Scholar
 9. Kreimeier, K. (1996). The Ufa story: A history of Germany’s greatest film company 1918–1945. New York: Hill and Wang.Google Scholar
 10. Laine, K. (2007). Seitsemän veljestä, kahdeksan käsikirjoitusta: kilpailu kansallisromaanin filmaamisesta. In H. Bacon, A. Lehtisalo, & P. Nyyssönen (Eds.), Suomalaisuus valkokankaalla: kotimainen elokuva toisin katsoen (pp. 53–86). Helsinki: Like.Google Scholar
 11. Pantti, M. (2000). ‘Kansallinen elokuva pelastettava’: Elokuvapoliittinen keskustelu kotimaisen elokuvan tukemisesta itsenäisyyden ajalla. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Suomen elokuva-arkisto.Google Scholar
 12. Salmi, H. (2002). Kadonnut perintö. Näytelmäelokuvan synty Suomessa 1907–1916. Helsinki: Suomen elokuva-arkisto and Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
 13. Saunders, T. J. (1994). Hollywood in Berlin. American cinema and Weimar Germany. Berkeley/Los Angeles: University of California Press.Google Scholar
 14. Seppälä, J. (2012). Hollywood tulee Suomeen. Yhdysvaltalaisten elokuvien maahantuonti ja vastaanotto kaksikymmentäluvun Suomessa. Helsinki: Helsingin yliopisto.Google Scholar
 15. Thompson, K. (1985). Exporting entertainment. America in the world film market 1907–1934. London: BFI Publishing.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Finnish Literature SocietyHelsinkiFinland

Personalised recommendations