Advertisement

An Attempt at Analyzing the Cross and Triangular Divided Relations among the Four Regimes in China and the Korean Peninsula after World War II

 • Quan Hexiu
Part of the International Relations and Comparisons in Northeast Asia book series (IRCNA)

Abstract

The year 2012 marked the twentieth anniversary of the establishment of diplomatic relations between the People’s Republic of China (PRC) and the Republic of Korea (ROK). The ROK was founded in August 1948, 14 months before the founding of the PRC. In 1949, the ROK established diplomatic relations with the then government of China, the Republic of China (ROC).

Keywords

Korean Peninsula Chinese Communist Party Diplomatic Relation Special Envoy North Korean Regime 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Notes

 1. 1.
  Sitan Li Huofuman [Stanley Hoffmann], Dangdai guoji guanxì lilun (Beijing: Zhongguo Kexue Chubanshe, 1990), 242–251.Google Scholar
 2. 2.
  See Chen Longfeng, Guojia Jicheng yu Pingdeng Tiaoyue (Taipei: Sanmin Shuju, 2003).Google Scholar
 3. 3.
  Gu Lasi [Djilas], He Sidalin de Tanhuo (Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 1992), 30.Google Scholar
 4. 5.
  Jin Jingyi, Chaoxian Bandao de Fenlie yu Zhongguo ru Chao Canzhan Qiyuan Yanjiu—Weiraozhe Guogong Neizhan Shiqi de Zhongguo yu Nanbei Fenlie Shiqi de Chaoxian Bandao Guanxi (Beijing: Daxue Guoji Guanxi Xueyuan Boshi Lunwen, 2001), 44–45.Google Scholar
 5. 9.
  Jin Jingyi (Kim Kyeng-il), Jung-guk-ui Han-guk-jeon-jaeng Cham-jeon Gi-won: Han-jung-gwan-gye-ui Yeok-sa-jeok, Chi-jeong-hak-jeok Bae-gyeong-eul Jung-sim-eu-ro (Seoul: Non-hyeong, 2005), 173.Google Scholar
 6. 11.
  Park Sil, Han-guk-oe-gyo-bi-sa (Seoul: Gi-rin-won, 1979), 71.Google Scholar
 7. 12.
  Shao Yulin, Shichao Huiyi Lu (Taipei: Chuanji Wenxue Chubanshe, 1980), 244.Google Scholar
 8. 26.
  See Jin Dongji, “Chaoxian Yiyongjun Xianqian Dui Ru Chaoji Qi Shoucuo,” in Shi Yuanhua (ed.), Hanguo Duli Yundong Yanjiu Xintan (Beijing: Shehui Kexue Wenxian Chubanshe, 2010).Google Scholar
 9. 34.
  See Ding Xuesong, Ni Zhen, and Qi Guang, “Huiyi Dongbei Jiefang Zhanzheng Qijian Dongbei ju Zhu Chaoxian Banshu Chu,” in Zai Zhongguo Zhangyang Dangshi Zilian Zhengji Weiyuanhui deng Hebian, Liaochen Juezhan (Beijing: Renmin Chubanshe, 1988).Google Scholar
 10. 36.
  Mao Zedong, “Lianhe Shijie Shàng Yiping Dengdai Wo de Minzu he Geguo Renmin,” Mao Zedong Waijiao Wenxuan (Beijing: Zhongyang Wenxian Chubanshe, 1994), 94.Google Scholar
 11. 37.
  Lee Kyu-tae, Hyeon-dae-han-jung-gwan-gye-ron (Seoul: Beom-han-seo-jeok, 2007), 39–43.Google Scholar
 12. 39.
  Park Tae-ho and Kang Keun-jo, Joseon-min-ju-ju-ui In-min gong-hwa-guk-dae-oe Gwan-gye-sa (Pyongyang: Sa-hoe-gwa-hak-chul-pan-sa, 1985), 60.Google Scholar
 13. 40.
  The Republic of Korea Bureau of Public Information [Dae-tong-nyeong-i-seung-man-bak-sa-dam-hwa-jip] (Seoul: Dae-han-min-guk-jeong-bu-gong-bo-cheo, 1953), 11.Google Scholar
 14. 41.
  Park Myung-lim, Han-guk-jeon-jaeng-ui Bal-bal-gwa Gi-won II (Seoul: Na-nam-chul-pan, 1997), 595–597.Google Scholar
 15. 42.
  Shen Zhihua, “Zhong Su Tongmeng Polie de Neizai Yuanyin,” in Shen Zhihua (ed.), Zhong Su Guanxi Shigang (Beijing: Xinhua Chubanshe, 2007), 472.Google Scholar
 16. 47.
  Chang Jun-ik, Buk-han-in-min-gun-dae-sa (Seoul: Seo-mun-dang-chul-pan-sa, 1991).Google Scholar
 17. 48.
  Shen Zhihua and Mao Zedong, Sidalin yu Chaoxian Zhanzheng (Guangdong: Guangdong Renmin Chubanshe, 2003), 185–193.Google Scholar
 18. 49.
  Chai Chengwen and Zhao Yuntian, Banmendian Tanpan (Beijing: Jiefangjun Chubanshe, 1991), 29–38.Google Scholar
 19. 51.
  Choi Young-ho, “Rhee Syngman-jeong-bu-ui Tae-pyeong-yang-dong-maeng Gu-sang-gwa A-si-a-min-jok-ban-gong-yeon-maeng Gyeol-seong,” Guk-je-jeong-chi-non-chong [The Korean Journal of International Relations] 39 (1999).Google Scholar
 20. 52.
  Jung Jin-wie, Buk-bang-sam-gak-gwan-gye: Buk-han-ui Dae-jung-so-gwan-gye-reul Jung-sim-eu-ro (Seoul: Beom-mun-sa, 1987).Google Scholar
 21. 53.
  Guoji Shishi Cidian Bianji Zubian, Guoji Shishi Cidian (Beijing: Shangwu Yinshuguan, 1984), 225.Google Scholar
 22. 54.
  Kajimura Hideki and Kim Tae-sang, Nitchuu Keizai Kouryuu no Genshou to Tembou (Tokyo: Hakutou-shobou, 1989), 18.Google Scholar
 23. 55.
  Lee Byong-kook, Han-jung-gyeong-je-gyo-ryu-hyeon-jang-non: Mu-yeok-e-seo Oe-gyo-e I-reu-neun gil (Seoul: Na-nam-chul-pan, 1997), 22.Google Scholar
 24. 56.
  Liu Jinzhi and Yang Huasheng (eds.), Zhongguo dui Chaoxian he Hanguo Zhengce Wenjian Huibian (1974–1994) (Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 1996), 2306–2307.Google Scholar
 25. 57.
  Qian Qichen, Waijiao Shiji (Beijing: Shijie Zhishi Chubanshe, 2003), 151.Google Scholar

Copyright information

© Carla P. Freeman 2015

Authors and Affiliations

 • Quan Hexiu

There are no affiliations available

Personalised recommendations