Advertisement

Implementation System: Tools and Institutions

 • Shino Watanabe

Abstract

China’s foreign aid began in June 1950, within a year of the People’s Republic of China (PRC)’s establishment in October 1949. It has been regarded as one of the most prominent means of economic statecraft for China, despite major domestic and international challenges — such as the Sino-Soviet split at the end of the 1950s, the Great Cultural Revolution between 1966 and 1976, implementation of the policy of Reform and Opening-up since 1978, and China’s rise as a major power up to the present (Jiang, 2010, p. 226). China’s foreign aid has been linked to its foreign policy objectives — either implicitly or explicitly — for more than six decades.

Keywords

Chinese Communist Party Recipient Country Foreign Assistance Official Development Assistance Concessional Loan 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. An, Yongyu (2006). ‘Zhongfei Youhao Hezuo Shuoguo Leilei (Great Achievements of Sino-African Friendly Cooperation)’. In: Lu, Miaogeng, Huang, Shejiao, and Lin, Yizhu (eds), Tongxin Ruojin: Zhongfei Youhao Guanxi de Huihuang Licheng (Brilliant Progress of Sino-African Friendly Relations). Beijing: Shijie Zhishi Chubanshe, 32–42.Google Scholar
 2. Brautigam, Deborah (2009). The Dragon’s Gift: The Real Story of China in Africa New York: Oxford University Press.Google Scholar
 3. Chen, Deming (2010). ‘Nuli Kaichuang Yuanwai Gongzuo Xinjumian: Shenru Guanche Luoshi Quanguo Huiyi Jingshen (Efforts in Opening a New Dimension of Foreign Aid Operation: The Implementation of the Essence of the National Work Conference’, Qiushi Zazhi (Truth Seeking), Vol. 19, 42–4.Google Scholar
 4. He, Zhongxun (2007). Xinshiqi Zhongguo Jingji Waijiao: Lilun yu Shijian (Chinese Economic Diplomacy in the New Era: Theory and Practice). Beijing: Shishi Chubanshe.Google Scholar
 5. Huang, Meibo (2007). ‘Zhongguo Duiwai Yuanzhu Jizhi (Mechanism of Chinese Foreign Aid: Status Quo and Trends)’, Guoji Jingji Hezuo (International Economic Cooperation), No. 6, 4–11.Google Scholar
 6. Huang, Meibo (2010). ‘Zhongguo Zhengfu Duiwai Youhui Daikuan de Fazhan Licheng yu Qianjing (Evolution and Prospect of Foreign Concessional Loans of the Chinese Government)’, Guoji Jingji Hezuo (International Economic Cooperation), No. 11, 47–53.Google Scholar
 7. Inada, Juichi (2009). ‘Global Governance (Global Governance)’. In: Yasutami Shimomura, Kazuto Tsuji, Juichi Inada, and Yukiko Fukagawa (eds), Kokusai Kyoryoku: Sono Atarashii Choryu (International Cooperation in A New Era). Tokyo: Yuhikaku, 199–232.Google Scholar
 8. Information Office of the State Council, The People’s Republic of China (2011). China’s Foreign Aid. Beijing.Google Scholar
 9. Ishii, Akira (2001). ‘Chuso CIS Kankei (Sino-CIS Relations)’. In: Tatsumi Okabe (ed.), Chugoku wo Meguru Kokusai Kankyo (International Environment Surrounding China). Tokyo: Iwanami Shoten, 159–92.Google Scholar
 10. Jiang, Ruiping (2010). ‘Xin Zhongguo Jingji Waijiao: 60 Nianjian de Liuda Bianhua (Economic Diplomacy of the Modern China: The Six Largest Changes in the Last 60 Years)’. In: Zhao, Jinjun (ed.), Xin Zhongguo Waijiao 60 Nian (China’s Diplomacy, 1949—2009). Beijing: Peking University Press, 221–31.Google Scholar
 11. Kida, Shojiro (1992). Mo Takuto no Gaiko: Chugoku to Daisan Sekai (Mao Zedong’s Diplomacy: China and the Third World). Kyoto: Horitsu Bunkasha, 172–200.Google Scholar
 12. Kobayashi, Takaaki (2007). ‘Chugoku no Enjo Seisaku: Taigai Enjo Kaikaku no Tenkai (Chinese Foreign Aid Policy: The Development of Foreign Aid Reform)’, Kaihatsu Kin’yu Kenkyu Shoho (JBICI Research Paper), No. 35, 109–47.Google Scholar
 13. Li, Anshan (2007). ‘Lun ‘Zhongguo Jueqi’ Yujingzhong de Zhongfei Guanxi: Jianping Guowai de Sanzhong Guandian (Sino-African Relations in the Context of ‘China’s Rise’)’. In: Zhongguo yu Feizhou Gongtong Fazhan: Guoji Xueshu Yantaohui (Mutual Development of China and Africa: International Academic Conference). Beijing, 89–109.Google Scholar
 14. Li, Xiaoyun, Tang, Lixia, and Wu, Jin (2009). Guoji Fazhan Yuanzhu Gailun (The Outlines of International Development Assistance). Beijing: Shehui Kexue Wenxian Chubanshe.Google Scholar
 15. Liao, Jiancheng (2011). ‘2009 Nian Zhongguo Duiwai Yuanzhu Zongshu (A Summary of China’s Foreign Aid in 2009)’. In: Zhongguo Shangwu Nianjian Bianji Weiyuanhui (ed.), Zhongguo Shangwu Nianjian 2010 Nian (China Commerce Yearbook 2010). Beijing: Zhongguo Shangwu Chubanshe, 347–9.Google Scholar
 16. Luo, Jianbo and Liu Hongwu (2007). ‘Lun Zhongguo Dui Feizhou Yuanzhu de Jieduanxing Yanbian ji Yiyi (Transformation of Chinese Foreign Aid to Africa and Its Implications)’, XiYa Feizhou (West Asia and Africa), No. 11, 25–30.Google Scholar
 17. Ma, Chengsan (2007). Gendai Chugoku no Taigai Keizai Kankei (Foreign Economic Relations of the Modern China). Tokyo: Akashi Shoten.Google Scholar
 18. Shi, Lin (1989). Dangdai Zhongguo de Duiwai Jingji Hezuo (China Today: Economic Cooperation with Foreign Countries). Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe.Google Scholar
 19. Sun, Louxi (2007). ‘Cong Guojia Liyi Shiyexia Kan Zhongguo Jianguo Yilai de Duiwai Yuanzhu Zhengce (Chinese Foreign Aid Policy since the Foundation of China from A Perspective of Its National Interests)’, Shidai Jinrong (Times Finance), No. 11, 9–10.Google Scholar
 20. Tamachi, Noriko (2005). ‘Chugoku no Taigai Enjo no Rekishiteki Kosatsu (volume one) (Tokushu ODA to Kokusai Kyoryoku wo Kangaeru) (Histrorical Analysis on Chinese Foreign Aid Part 1)’, Sekai Shuho (World Affairs Weekly), Vol. 86, No. 9, 26–31.Google Scholar
 21. Wang, Qinmei (1999a). ‘Zhou Enlai Zongli Fangwen Feizhou Kaichuang Zhongfei Guanxi Xin Jiyuan (Premier Zhou Enlai’s Vist to Africa Opened a New Era of Sino-African Relations)’. In: Wang Taiping, Zhang Guangyou, and Ma Ke (eds), Xin Zhongguo Waijiao 50 Nian (Zhong) (China’s Diplomacy over the 50 Years, vol. 2). Beijing: Beijing Chubanshe, 660–80.Google Scholar
 22. Wang, Qinmei (1999b). ‘Zhongfei Guanxi Buduan Gonggu Chaozhe Zongshen Fangxiang Fazhan (Continuous Consolidation and Development of Sino-African Relaions)’, In: Wang Taiping, Zhang Guangyou, and Ma Ke (eds), Xin Zhongguo Waijiao 50 Nian (Zhong) (China’s Diplomacy over the 50 Years, vol. 2). Beijing: Beijing Chubanshe, 681–713.Google Scholar
 23. Watanabe, Shino (2013). ‘Chugoku no Taigai Enjo Gaiko: Kokusai Kaihatsu Enjo Rejimu ni totteno Kikai to Chosen (China’s Foreign Aid Diplomacy: Challenges and Opportunities to the International Development Assistance Regime)’, Kokusai Seiji (International Relations), Vol. 172, 100–13.Google Scholar
 24. Watanabe, Shino (2012). ‘Donors’ Impact on China: How Have Major Donors Affected China’s Economic Development and Foreign Aid Policy?’. In: Jin Sato and Yasutami Shimomura (eds), The Rise of Asian Donors: Japan’s Impact on the Evolution of Emerging Donors. London and New York: Routledge.Google Scholar
 25. Wei, Hong (1999). ‘Woguo Duiwai Yuanzhu Fangshi Gaige de Jingyan yu Wenti (Experience of China’s Reform of Foreign Aid Modality and Its Challenges)’, Guoji Jingji Hezuo (International Economic Cooperation), No. 5, 4–8.Google Scholar
 26. Xiong, Hou (2010). ‘Zhongguo Duiwai Duobian Yuanzhu de Linian yu Shijian (China’s Ideas and Practice of Multilateral Assistance)’, Waijiao Pinglun (Foreign Affairs Review), No. 5, 49–63.Google Scholar
 27. Zhang, Cuizhen (2011). ‘Zhongguo Zai Duiwai Yuanzhu Lingyu de Jingji Waijiao: Jujiao Qiannian Fazhan Mubiao (China’s Economic Diplomacy in Its Foreign Aid: Its Focus on Millennium Development Goals)’. In: Zhao Jinjun, Jiang Ruiping, Liu Shuguang (eds), Zhongguo Jingji Waijiao Niandu Baogao 2011 (China’s Economic Diplomacy 2011). Beijing: Jingji Kexue Chubanshe, 222–51.Google Scholar
 28. Zhang, Liangfu (1994). ‘Zhongguo Duiwai Jingji Maoyi Guanxi de Quzhe Fazhan (Complex Development of the Chinese Foreign Economic and Trade Relations)’. In: Shi Zhifu (ed.), Zhonghua Renmin Gongheguo Duiwai Guanxishi: 1949 Nian 10 Yue — 1989 Nian 10 Yue (Foreign Relations of the People’s Republic of China: October 1949 to October 1989). Beijing: Beijing Daxue Chubanshe, 285–301.Google Scholar
 29. Zhang, Yuhui (2011). Zhongguo Duiwai Yuanzhu Yanjiu 1950—2010 (Research on China Foreign Aid 1950—2010). Beijing: Jiuzhou Chubanshe.Google Scholar
 30. Zhou, Hong (2008). ‘Zhongguo Xinde Duiwai Yuanzhu (Chinese New Foreign Aid)’. In: Wang Yizhou (ed.), Zhongguo Duiwai Guanxi Zhuanxing 30 Nian (Transformation of Foreign Affairs and International Relations in China, 1978—2008). Beijing: Shehui Kexue Wenxian Chubanshe, 139–77.Google Scholar

Copyright information

© Shino Watanabe 2013

Authors and Affiliations

 • Shino Watanabe
  • 1
 1. 1.Faculty of Liberal ArtsSaitama UniversityJapan

Personalised recommendations