Advertisement

Monaco

 • M. Epstein
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Prince Louis II, born July 12, 1870, succeeded his father, Prince Albert I, June 26, 1922.

Books of Reference

 1. Jaarcijfers voor Nederland (Statistical Annual of the Netherlands). The Hague. Annual.Google Scholar
 2. Other publications of the Central Bureau of Statistics :—Revue du Bureau central de Statistique ; Revue mensuelle du Bureau central de Statistique ; Statistique, du Commerce des Pays-Bas avec les pays étrangers ; Bulletin mensnel du commerce des Pays-Bas avec les pays étrangers ; also statistics as to shipping, libraries, education, etc. Petit manuel statistique.Google Scholar
 3. Other official publications :—Google Scholar
 4. Staats-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden (State Calendar for the Kingdom of the Netherlands). Annual. The Hague.Google Scholar
 5. Rijksbegrooting (Budget). Annual. The Hague.Google Scholar
 6. Staatscourant (State Gazette). Annual. The Hague.Google Scholar
 7. Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal (Annex to the Proceedings of the Second Chamber of the States-General). Parliamentary Papers. Annual. The Hague.Google Scholar
 8. Holland. (Handbook prepared by the Historical Section of the Foreign Office.) London, 1921.Google Scholar
 9. A General View of the Netherlands. (A series of 25 pamphlets.) Issued under the direction of the Commercial Department of the Minister of Agriculture, Industry and Commerce. The Hague, 1915.Google Scholar
 10. (2) Overseas Territories. Annual Series.Google Scholar
 11. Statistisch Jaaroverzicht voor Ned. Indië (Statistical abstract for the Netherlands Indies). Annual.Google Scholar
 12. Begrooting van Nederlandsch-Indië (Budget of the Netherlands Indies ; being a reprint of the summaries and appendices contained in the memorandum detailing the state of the country’s financcs, forming part of the Budget Estimate for the year, with a survey of the Netherlands Indian funded debt). Annual.Google Scholar
 13. Regeerings-almanak voor Nederl.-Indië (Government Almanack for the Netherlands Indies). Annual.Google Scholar
 14. Verslag van de Burgerlijke Open bare Werken in Nederlandsch-Indie (Report of the Civil Public Works in the Netherlands Indies). Annual. Batavia.Google Scholar
 15. Jaaroverzicht van den In en Uitvoer van Nederlandsch Indië (Trade Statistics).Google Scholar
 16. Jaarboek van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Tear Book of the Department of Agriculture). Annual. Batavia.Google Scholar
 17. Verslag omtrent Handel, Nijverheid en Landbouw van Nederlandsch-Indie (Report on Agriculture, Industry, and Commerce in the Netherlands Indies). Annual.Google Scholar
 18. Verslag omtrent den Post- Telegraaf- en Telefoondienst in Nederlandsch-Indie (Report of Post, Telegraphy, and Telephony in the Netherlands Indies). Annual. Batavia.Google Scholar
 19. Verhandelingen van onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking, Landbouw, Veeteelt, Handel en Nijverheid. Irrigatie. Rechten, Politie. Economie van de dessa enz. Batavia, 1905–1914 (Reports on the Reasons of the Decreasing Prosperity of the Native Population, Agriculture, etc.).Google Scholar
 20. Algemeen Overzicht van de Uitkomsten van het Welvaart-onderzoek. Opgemaakt ingevolge opdracht van Z. Excie den Min. van Kolonien, door C. J. Hasselman. ‘s Gravenhage 1914 (General Summary of the Results of the Researches concerning Prosperity). By order of the Minister of the Colonies.Google Scholar
 21. De Buitenbezittingen 1904–1914. Batavia, 1915 (The Foreign Possessions, 1914–1917).Google Scholar
 22. Verslag van de Koloniale Postpaarbank (Suriname), Paramaribo (Report of the Colonial Post Office Savings Bank (Surinam), Paramaribo). Annual.Google Scholar
 23. Handboek van Nederlandsch Indië ( Handbook of the Netherlands Indies).Google Scholar
 24. Indisch Verslag (Report on Netherlands Indies). 2 vols. Annual.Google Scholar

2. Non-Official Publications.: (1) The Netherlands

 1. Aahton (H. S.), The Netherlands at War. London, 1941.Google Scholar
 2. Asselin (Henry), La Hollande dans le Monde: L’âme et la Vie d’un Peuple. 2nd ed. Paris, 1931.Google Scholar
 3. Baasch (Dr. E.), Hollandische Wirtschaftsgeschichte. Jena, 1927.Google Scholar
 4. Baedeker’s Holland. 26th ed. Leipzig, 1927.Google Scholar
 5. Barnouw (Adriaan J.), The Dutch : a Portrait Study of the People of Holland. New York, 1940.Google Scholar
 6. Blok (P. J.), Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Vols. I.-IV. 2nd ed. The Hague, 1900. [Eng. Trans. Parts I.-IV. London, 1898-1912.]Google Scholar
 7. Bowen (Marjorie), The Netherlands Displayed, London, 1927.Google Scholar
 8. —Holland. London, 1928.Google Scholar
 9. Brander (J.), Economische Aardrijkskunde. Nederlands Welvaren. Rotterdam, 1916.Google Scholar
 10. Edmundson (G.), HistOTy of Holland. London, 1922.Google Scholar
 11. Eston (R.), The Traveller’s Handbook to Holland. 2nd ed. London, 1932.Google Scholar
 12. Everwijn (J. C. Α.), Beschrijving van Handel en Nijverheid in Nederland. The Hague, 1912. (An abstract of this book has been published in English, entitled, ‘A General View of Trade and Industry in the Netherlands.’)Google Scholar
 13. Feith (Jonkheer Jan), Wilhelmina Regina. The Hague, 1988.Google Scholar
 14. Gelder (Enno van), Histoire des Pays Bas. Paris, 1936.Google Scholar
 15. Jong (L. de), Holland Fights the Nazis. London, 1941.Google Scholar
 16. Kleffens. (E. N. van), The Rape of the Netherlands. London, 1940.Google Scholar
 17. Leeuw (A. S. de), Nederland id de Wereld Politiek. Amsterdam, 1930.Google Scholar
 18. Lucas (E. V.), A Wanderer in Holland. London, 1923.Google Scholar
 19. Metin (A.), Pays-Baset Belgique. In ‘Histoire Générale,’ edited by E. Lavisse and A. Rambaud. Vol. XI. Paris, 1899.Google Scholar
 20. Morris (J. E.), Holland. London, 1936.Google Scholar
 21. Motley (J. L.), The Rise of the Dutch Republic. 3 vols. London, 1858.Google Scholar
 22. —History of the United Netherlands. 4 vols, London, 1869.Google Scholar
 23. Muirhead (R.), Holland and the Rhine (Blue Guides). London, 1933.Google Scholar
 24. Oppenheim (Dr. J.), Het Nederlandsche Gemeenterecht. Groningen, 1913.Google Scholar
 25. Pyttersen’s Nederlandsche Staatsalmanak, Annual.Google Scholar
 26. Rengers (van Welderen, Baron), Schets eener parlementaire geschicdenis van Nederland, 2 vols, ‘s Gravenhage, 1896.Google Scholar
 27. Riemens (H.), Les pays-bas dans le monde. Paris, 1939.Google Scholar
 28. Rogers (J. E. T.), Holland. In ‘ Story of the Nation ‘ Series. London, 1886.Google Scholar
 29. Scheffter (Kare), Holland [Illustrated]. Leipzig, 1930.Google Scholar
 30. Schuling (R.) Nederland: Handboek der Aardrijkskunde. Zwolle, 1936.Google Scholar
 31. Seignobos (C.), Histoire politique de l’Europe contemporaine. Paris, 1897. [Eng. Trans. London, 1900.]Google Scholar
 32. Smissaert (B.), Nederland in den aanvang van de XX ste eeuw. (The Netherlands at the Beginning of the 20th Century.) Leiden, 1914.Google Scholar
 33. —Overzicht van het Nederlandsch armwezen. 1901.Google Scholar
 34. Tuckermann (Walther), Lănderkunde der Niederlande und Belgiens. Leipzig, 1931.Google Scholar
 35. Zeeman (K.), Moderne Geografle van Nederland, Amsterdam, 1930.Google Scholar

(2) Overseas Territories

 1. Bulletin of the Colonial Institute of Amsterdam. Vol. I, 1937–1938.Google Scholar
 2. Angelino (A. D. A. de Kat), Colonial Policy. Vol. I, General Principles. Vol. 11, The Dutch East Indies. London, 1932.Google Scholar
 3. Angoulvant (G.), Les Indes Neerlandaises. Parts I and II. Paris, 1926.Google Scholar
 4. Banner (H. S.). Romantic Java as it was and is. London, 1927.Google Scholar
 5. Benjamins (H D.) and Snellemann (J. F.), Encyclopædie van Nederìandsch West-Indië. The Hague, 1914–1917.Google Scholar
 6. Bijlmer (H. J.), Nova Guinea. Anthropological results of the Scientific Expedition of 1920. Leyden, 1923.Google Scholar
 7. Boeke (J. H.), The Structure of Netherlands Indian Economy. New York and London, 1942Google Scholar
 8. Broek (J. O. M.), The Economic Development of the Netherlands Indies. New York and London, 1942.Google Scholar
 9. Cabaton (A.), Java, Sumatra, and the other lands of the Dutch East Indies. London, 1911.Google Scholar
 10. Campbell (Donald), Java : Past and Present. 2 vols. London, 1915.Google Scholar
 11. Campbell. (E. T.), A Commercial Handbook of the Netherlands East Indies. 2nd ed. London, 1927.Google Scholar
 12. Cator (W. J.), The Economic Position of the Chinese in the Netherlands Indies. London, 1936.Google Scholar
 13. Chailley-Bert (J.), Java et ses Habitants. Paris, 1914.Google Scholar
 14. Clifton (Violet), Islands of Queen Wilhelmina. London, 1927.Google Scholar
 15. Colenbrander (H. T.), Koloniale Geschiedenis. Parts II and III. The Hague, 1925–26.Google Scholar
 16. Collet (O. J. A), Terres et Peuples de Sumatra. Amsterdam, 1925.Google Scholar
 17. Covarrubias (M.), Island of Bali, ondon, 1937.Google Scholar
 18. De Lannoy (C.), et Van der Linden (H.), Histoire de l’Expansion coloniale des peuples Européens. Vol. II. Netherlands and Denmark. Brussels, 1911.Google Scholar
 19. De Vries (H. M.), The Importane of Java seen from the Air. Batavia, 1928.Google Scholar
 20. Emerson (Rupert), The Netherlands Indies and the United States. Boston, 1942.Google Scholar
 21. Fabius (J.). Java. Berlin, 1929.Google Scholar
 22. Furnivall (J. S.), Studios in the Economic and Social Development of the Netherlands East Indies, 5 vols. Rangoon, 1933-1934.Google Scholar
 23. —Netherlands India. London, 1939.Google Scholar
 24. Gehleren (J. van), The Recent Development of Economic Foreign Policy in the Neiherlands East Indies. New York, 1939.Google Scholar
 25. Helbig (K.), Batavia : eine tropische Stadtlandschaftskunde im Rahmen der Insel Java. Hamburg, 1930.Google Scholar
 26. Syma (A.), The Dutch in the Far East. Ann Arbor, 1942.Google Scholar
 27. Kennedy (R.), The Ageless Indies. New York, 1942.Google Scholar
 28. Klerck (E. S. de), History of the Netherlands East Indies. 2 vols. Rotterdam, 1933.Google Scholar
 29. Kol (H. van), Gegevens over Land en Volk van Suriname. Surinam, 1904.Google Scholar
 30. Krom (N. J.), Hindoe-Javaansche Geschiedenis. 1931. The Hague, 1931.Google Scholar
 31. Labberton (D. van Hinloopen), Handhoek van Insulinde. Amsterdam, 1910.Google Scholar
 32. Loeb (E. M.), Sumatra : Its History and People. Vienna, 1935.Google Scholar
 33. Marsden (W.), History of Sumatra, 3rd edition. London, 1811.Google Scholar
 34. McMillan (M.), A Journey to Java. London, 1915.Google Scholar
 35. Nieuwenhuis (A. W.), Quer durch Borneo. Parts I. and II, Leiden, 1904–07.Google Scholar
 36. Nyessen (D. J. H.), The Races of Java. Batavia. 1929.Google Scholar
 37. Paulus (Dr.), Encyclopaedie van Nederlandsch-Jndië, The Hague, 1917.Google Scholar
 38. Ponder (H. W,), Javemse Panorama. London, 1942.Google Scholar
 39. Potcell (Hickman), The Last Paradise. London, 1930.Google Scholar
 40. Raffles (Sir T. S.), History of Java. 2 vols. London, 1817.Google Scholar
 41. —Life of Sir Stamford Raffles (By his Widow). London. 1830.Google Scholar
 42. Rauws (J.) and Kraemer (H.), The Netherlands Indies : The Religious Situation. London, 1935.Google Scholar
 43. Satake (K. T.) Camera Pictures of Sumatra, Java and Bali. Middlesbrough, 1936.Google Scholar
 44. Schnitger (F. M.), Forgotten Kingdoms in Sumatra. London, 1939.Google Scholar
 45. Schrieke (B.), The Effect of Western Influence on Native Civilisation in the Malay Archipelago. Batavia, 1929.Google Scholar
 46. Stapel (F. W.)(Editor) Geschiedenis van Nederlandsch Indië 6 vols. Amsterdam, 1939·Google Scholar
 47. Stibbe (D. G.) (editor), Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. The Hague, 1922.Google Scholar
 48. — Neer-lands Indië Land en Volk: Geschiedenis en Bestuur: Bedrijf en Samenleving. (Third completely revised edition.) Amsterdam, 1929.Google Scholar
 49. Vandenbosch (Amry), The Dutch East Indies. New edition. Berkeley (United States), 1941.Google Scholar
 50. Van Dyke (J. C.), In Java. London, 1929.Google Scholar
 51. Veth (Prof P. J.), Java: geographisch, ethnologisch, historisch. 4 vols. Haarlem, 1896–1907.Google Scholar
 52. Vollenhoven (C. van), Staatsrecht Overzee Leiden, 1934.Google Scholar
 53. Voigt (E.), Wirtschaftsgeschichte Niderdländseh-Indiens. Leipzig, 1931.Google Scholar
 54. Warren Nystrotn (J.), Surinam. New York, 1942.Google Scholar
 55. Wit (Augusta de), Island-India. Newhaven, 1923.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1943

Authors and Affiliations

 • M. Epstein

There are no affiliations available

Personalised recommendations