Advertisement

Netherlands (The)

Koninkrijk der Nederlanden
 • M. Epstein
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Wilhelmina Helena Pauline Maria, born August 31, 1980. daughter of the late King Willem III, and of his second wife, Princess Emma, born August 2, 1858 (died March 20, 1934), daughter of Prince George Victor of Waldeck ; succeeded to the throne on the death of her father, November 23, 1890 ; came of age August 31, 1898, and was crowned September 6 of that year ; widow of Prince Henry of Mecklenburg-Schwerin, born April 19, 1876 (died July 3, 1934). Offspring Princess Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, born April 30, 1909, married to Prince Bernhard of Lippe-Biesterfeld (born 29 June, 1911), on January 7, 1937. Offspring; Princess Beatrix Wilhelmina Armgard, born January 31, 1938, and Princess Irene Emma Elisabeth, born August 5, 1939.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Books of Reference

Statistical and other Books of Reference concerning the Netherlands and its Colonies: 1. Official Publications: (1) The Netherlands

 1. Jaarcijfers voor Nederland (Statistical Annual of the Netherlands). The Hague Annual.Google Scholar
 2. Other publications of the Central Bureau of Statistics :—Revue du Bureau central deGoogle Scholar
 3. Statistique ; Revue mensuelle du Bureau central de Statistique ; Statistique du Commerce des Pays-Bas avec les pays étrangers ; Bulletin mensuel du commerce des Pays-Bas avec les pays étrangers ; also statistics as to shipping, libraries, education, etc. Petit manuel statistique.Google Scholar
 4. Other official publications :—Google Scholar
 5. Staats-Almanak voor net Koninkrijk der Nederlanden (State Calendar for the Kingdom of the Netherlands), Annual. The Hague.Google Scholar
 6. Rijksbegrooting (Budget). Annual. The Hague.Google Scholar
 7. Staatscourant (State Gazette). Annual. The Hague.Google Scholar
 8. Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Oeneraal (Annex to the Proceedings of the Second Chamber of the States-General). Parliamentary Papers. Annual. The Hague.Google Scholar
 9. Holland. (Handbook prepared by the Historical Section of the Foreign Office.) London, 1921.Google Scholar
 10. A General View of the Netherlands. (A series of 25 pamphlets.) Issued under the direction of the Commercial Department of the Minister of Agriculture, Industry and Commerce. The Hague, 1915.Google Scholar

(2) Colonies: Annual Series

 1. Statistisch Jaaroverzicht voor Ned. Indië (Statistical abstract for the Netherlands Indies). Annual.Google Scholar
 2. Begrooting van Nederlandsch-Indië (Budget of the Netherlands Indies ; being a reprint of the summaries and appendices contained in the memorandum detailing the state of the country’s finances, forming part of the Budget Estimate for the jear, with a survey of the Netherlands Indian funded debt). Annual.Google Scholar
 3. Regeerings-almanak voor Nederl.-Indie (Government Almanack for the Netherlands Indies). Annual.Google Scholar
 4. Algemeen Verslag van den staat van net Middelbaar en Lager Onderwijs voor Europeanen in Nederlandsch-Indië (Report of Secondary and Primary Education for Europeans in the Netherlands Indies). Annual. Batavia,Google Scholar
 5. Algemeen Verslag van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indië (Report of Education for Natives in the Netherlands Indies). Annual. Batavia.Google Scholar
 6. Verslag van de Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsch-Indië (Report of the Civil Public Works m the Netherlands Indies). Annual. Batavia.Google Scholar
 7. Jaaroverzicht van den In en Uitvoer van Nederlandsch Indie (Trade Statistics).Google Scholar
 8. Jaarboek van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Year Book of the Department of Agriculture). Annual. Batavia.Google Scholar
 9. Verslag omtrent Handel, Nijverheid en Landbouw van Nederlandsch-Indië (Report on Agriculture, Industry, and Commerce in the Netherlands Indies). Annual.Google Scholar
 10. Verslag omtrent den Post- Telegraaf- en Telefoondienst in Nederlandsch-Indië (Report of Post, Telegraphy, and Telephony in the Netherlands Indies). Annual. Batavia.Google Scholar
 11. Verhandelingen van onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsehe Bevolking, Landbouw, Veeteelt, Handel en Nijverheid. Irrigatie. Rechten, Politic Economie van de dessa enz. Batavia, 1905–1914 (Reports on the Reasons of the Decreasing Prosperity of the Native Population, Agriculture, etc.).Google Scholar
 12. Algemeen Overzicht van de Uitkomsten van het Welvaart-onderzoek. Opgemaakt ingevolge opdracht van Z. Excieden Min. van Kolonien, door C. J.Hasselman. ‘s Gravenhage 1914 (General Summary of the Results of the Researches concerning Prosperity). By older of the Minister of the Colonies.Google Scholar
 13. De Buitenbezittingen 1904–1914. Batavia, 1915 (The Foreign Possessions, 1914–1917).Google Scholar
 14. Verslag van de Koloniale Postpaarbank (Suriname), Paramaribo (Report of the Colonial Post Office Savings Bank (Surinam), Paramaribo). Annual.Google Scholar
 15. Handboek van Nederlandsch Indie (Handbook of the Netherlands Indies).Google Scholar

2. Non-Official Publications: (1) The Netherlands

 1. Asselin (Henry), La Hollande dans le Monde: L’âme et la Vie d’un Peuple. 2nd ed. Paris, 1931.Google Scholar
 2. Baasch (Dr. E.), Holländische Wirtschaftsgeschichte. Jena, 1927.Google Scholar
 3. Baedeker’s Holland, 26th ed. Leipzig, 1927.Google Scholar
 4. Blok (P. J.), Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Vols. I.-IV. 2nd ed. The Hague, 1900.[Eng. Trans. Parts I.-IV. London, 1898–1912.]Google Scholar
 5. Bowen (Marione), The Netherlands Displayed. London, 1927.Google Scholar
 6. — Holland. London, 1928.Google Scholar
 7. Brandet (J.), Economische Aardrijkskunde. Nederlands Welvaren. Rotterdam, 1916.Google Scholar
 8. Edmundson (G.), History of Holland. London, 1922.Google Scholar
 9. Mston (R.), The Traveller’s Handbook to Holland. 2nd ed. London, 1932.Google Scholar
 10. Everwijn (J. C. A.), Beschrijving van Handel en Nijverheid in Nederland. The Hague, 1912. (An abstract of this book has been published in English, entitled, ‘ A General View of Trade and Industry in the Netherlands.’)Google Scholar
 11. Feith (Jonkheer Jan), Wilhelmina Retina. The Hague, 1988.Google Scholar
 12. Gelder (Enno van), Histoire des Pavs Bas. Paris, 1936.Google Scholar
 13. Leeuw (A. B. de), Nederland id de Wereld Politiek. Amsterdam, 193Google Scholar
 14. Lucas (E. V.), A Wanderer in Holland. London, 1923.Google Scholar
 15. Metin (A.), Pays-Baset Belgique. In ‘Histoire Générale,’ edited by E. Lavisse and A. Rambaud. Vol. XI. Paris, 1899.Google Scholar
 16. Morris (J. E.), Holland. London, 1936Google Scholar
 17. Motley (J. L.), The Rise of the Dutch Republic. S vols. London, 1858.Google Scholar
 18. — History of the United Netherlands. 4 vols. London, 1869.Google Scholar
 19. Muirhead (R.), Holland and the Rhine (Blue Guides). London, 1933.Google Scholar
 20. Oppenheim (Dr. J.), Het Nederlandsche Gemeenterecht. Groningen, 1913.Google Scholar
 21. Pyttersen’ê Nederlandsche Staatsalmanak, Annual.Google Scholar
 22. Renger$ (van Welderen, Baron), Schets eener parlementaire geschiodenis van Nederland. 2 vols, ‘s Gravenhage, 1896.Google Scholar
 23. Rogers (J. E. T.), Holland. In ‘Storyof the Nation’ Series. London, 1886.Google Scholar
 24. Scheffter (Kare), Holland [Illustrated]. Leipzig, 1930.Google Scholar
 25. Schuiling (R.), Nederland : Handboek der Aardrijkskunde. Zwolle, 1936.Google Scholar
 26. Scignobos (C), Histoire politique de l’Europe contemporaine. Paris, 1897.[Eng. Trans. London, 1900.]Google Scholar
 27. Smissaert (H.), Nederland in den aanvang van de XXste eeuw. (The Netherlands at the Beginning of the 20th Century.) Leiden, 1914.Google Scholar
 28. — Overzicht van het Nederlandsch armwezen, 1901.Google Scholar
 29. Tuchermann (Walther), Länderkunde der Niederlande und Belgiens. Leipzig, 1931.Google Scholar
 30. Zeeman(K), Moderne Geografie van Nederland. Amsterdam, 1930.Google Scholar

(2) Colonies

 1. Bulletin of the Colonial Institute of Amsterdam. Vol. I, 1937–1938.Google Scholar
 2. Angelino (A. D. A. de Kat), Colonial Policy. Vol. I, General Principles. Vol. II, The Dutch East Indies. London, 1932.Google Scholar
 3. Angoulvant (G.), Les Indes Néerlandaises. Parts I and II. Paris, 1926.Google Scholar
 4. Banner (H. S.). Romantic Java as it was and is. London, 1927.Google Scholar
 5. Benjamins (H. D.) and Snellemann (J. F.), Encyclopédie van Nederlandsch West-Indië. The Hague, 1914–1917.Google Scholar
 6. Bijlmer (H. J.), Nova Guinea. Anthropological results of the Scientific Expedition of 1920. Leyden, 1923.Google Scholar
 7. Gabaton (A.), Java, Sumatra, and the other lands of the Dutch East Indies. London, 1911.Google Scholar
 8. Campbell (Donald), Java : Past and Present. 2 vols. London, 1915.Google Scholar
 9. Campbell (E. T.), A Commercial Handoook of the Netherlands East Indies. 2nd ed. London, 1927.Google Scholar
 10. Cator (W. J.), The Economic Position of the Chinese in the Netherlands Indies. London, 1936.Google Scholar
 11. Chailley-Bert (J.), Java et ses Habitants. Paris, 1914.Google Scholar
 12. Clifton (Violet), Islands of Queen Wilhelmina. London, 1927.Google Scholar
 13. Coltnbrander (H. T.), Koloniale Geschiedenis. Parts II and III. The Hag e 1925–26.Google Scholar
 14. Collet (O. J. A), Terres et Peuples de Sumatra. Amsterdam, 1925.Google Scholar
 15. Covarrubias (M.), Island of Bali. London, 1937.Google Scholar
 16. De Lannoy (C.), et Van der Linden (H.), Histoire de l’Expansion coloniale des peuples Européens. Vol. II. Netherlands and Denmark. Brussels, 1911Google Scholar
 17. De Vries (H. M.), The Importance of Java seen from the Air. Batavia, 1928.Google Scholar
 18. Fabius (J.). Java. Berlin, 1929.Google Scholar
 19. Furnivall (J. 8.), Studies in the Economic and Social Development of the Netherlands East Indies, 5 vol. Rangoon, 1933–1934.—Netherlands India. London, 1939.Google Scholar
 20. Gelderen (J. van), The Recent Development of Economic Foreign Policy in the Netherlands East Indies. New York, 1939.Google Scholar
 21. Helbig (K.), Batavia : eine tropische Stadtlandschaftskunde im Rahmen der Insel Java. Hamburg, 1930.Google Scholar
 22. Klerck (E. S. de), History of the Netherlands East Indies. 2 vols. Rotterdam, 1938.Google Scholar
 23. Kol (H. van), Gegevens over Land en Volk van Suriname. Surinam, 1904.Google Scholar
 24. Krom (N. J.), Hindoe-Javaansche Geschiedenis. 1931. The Hague, 1931.Google Scholar
 25. Labberton (D. van Hinloopen), Handboek van Insulinde. Amsterdam, 1910.Google Scholar
 26. Loeb (E. M.), Sumatra : Its History and People. Vienna, 1935.Google Scholar
 27. Manden (W.), History of Sumatra. 3rd edition. London, 1811.Google Scholar
 28. McMillan (M.), A Journey to Java. London, 1915.Google Scholar
 29. Nieuwenhuis (A. W.), Quer durch Borneo. Parts I. and II, Leiden, 1904–07.Google Scholar
 30. Nyessen (D. J. H.), The Races of Java. Batavia, 1929.Google Scholar
 31. Paulus (Dr.), Encyclopaedic van Nederlandsch-Indië. The Hague, 1917.Google Scholar
 32. Ponder (H. W.), Java Pageant. London, 1934.Google Scholar
 33. Powell (Hickman), The Last Paradise. London, 1930.Google Scholar
 34. Raffies (Sir T. S ), History of Java. 2 vols. London, 1817.Google Scholar
 35. — Life of Sir Stamford Raffles. By his Widow. London, 1830.Google Scholar
 36. Rauws (J.) and Kraemer (H.), TheNetherlands Indies : The Religious Situation. London, 1935.Google Scholar
 37. Satake (K. T.), Camera Pictures of Sumatra. Java and Bali. Middlesbrough, 1936.Google Scholar
 38. Schnitger (F. M.), Foreotten Kingdoms in Sumatra. London, 1939.Google Scholar
 39. Schrieke (B.), The Effect of Western Influence on Native Civilisation in the Malay Archipelago. Batavia, 1929.Google Scholar
 40. Stapel (F. W.)(editor), Geschiedenis van Nederlandsch Indie 6vols. Amsterdam, 1939.Google Scholar
 41. Stibbe (D. G.) (editor), Encyclopaedic van Nederlandsch-Indie. The Hague, 1922.Google Scholar
 42. — Neerlands Indie: Land en Volk: Geschiedenis en Bestuur: Bedryf en Samenleving. (Third completely revised edition.) Amsterdam, 1929.Google Scholar
 43. Vandenbosch (Amry), The Dutch East Indies. Grand Rapids, 1934.Google Scholar
 44. Van Dyke (J. C.), In Java. London, 1929.Google Scholar
 45. Veth (Prof. P. J.), Java: geographisch, ethnologisch, historisch. 4 vols. Haarlem, 1896–1907.Google Scholar
 46. Vollenhoven (C. van), Staatsrecht Overzee Leiden, 1934.Google Scholar
 47. Voigt (E.), Wirtschaftsgeschichte Niederländisch-Indien s. Leipzig, 1931.Google Scholar
 48. Wit (Augusta de), Island-India. Newhaven, 1923.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1940

Authors and Affiliations

 • M. Epstein

There are no affiliations available

Personalised recommendations