Advertisement

Norway

Norge
 • J. Scott Keltie
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Haakon VII., born August 3, 1872; the second son, Carl, of Frederik, King of Denmark, elected King of Norway by the Storting, November 18, 1905; accepted the crown through his grandfather, the late King Christian of Denmark, November 20, 1905; landed in Norway November 25, 1905; married, July 22, 1896, to Princess Maud, born November 26, 1869, the third daughter of the late,Edward VII, King of Great Britain and Ireland.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References Concerning Norway

1. Official Publications

 1. Norges officielle Statistik: Arbeidslönninger; Bergværksdrift; DenalinindeligeBrandfor-sikringsindretning; Civilretsstatistik; Fængselsstyrelsens Aarbok; Fabrikanlæg; Fag-skkolestatistik; Faste Eiendomme; Fattigstatistik; Femaarsberetninger om Amternes ökouomiske Tilstand; Fiskerier; Folkemængdens Bevaegelse, Folketælling: Forsömte Böro; Handel; Industristatistik; De offentlige Jernbaner; Jordbruk; Kommunale Finanser; Kommǔuevalg: Kriminalstatistik; Kriminel Retspleie; Livs og Dödstabeller; Sundhetstil standen og Medicinalforholdene; Postvæsen; Private Aktiebanker; Eekruter-ingsstatistik; Sindssykeasylerne; Skibsfart; Skiftevæsen; Skolevæsen; Socialstatistik; Sparebanker; Spedalske; Statskassens Finanser; Telegrafvæsen; Ulykkesforsikring; Valgstatistik; Veterinærvæsen. Kristiania, 1861–1912.Google Scholar
 2. Statistisk Aarbok for Kongeriget Norge. (Annuaire statistique de la Norvège.)Google Scholar
 3. Norges Statskaleuder for Aaret 1912. Efter offentlig Foranstaltning redigert av N. E. Bull og N. F. Leganger. Kristiania, 1911.Google Scholar
 4. Kongeriket Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Utgit av det Statistiske Centraibureau. Kristiania, 1912.Google Scholar
 5. Meddelelser fra det Statistiske Centraibureau. I.—XXIX. Kristiania, 1883–1912.Google Scholar
 6. Maanedsskrift for Socialstatistik (Arbeidsmarkedst) Utgit av det Statistiske Centraibureau. I.-1X Kristiania, 1903–1912.Google Scholar
 7. Norges Land og Folk. I. Smaalenenes Amt. II. Akerslms Amt. IV. Hedemarkens Amt. VI. Buskeruds Amt. VIII. Bratsberg Amt. IX. Nedenes Amt. X. Lister og Mandal Amt. XI Stavanger Amt. XII. Söndre Bergenhus Amt. XIV. Nordre Bergenhus Amt. XV. Bomsdals Amt. XVI. Söndre Trondhjems Amt. XVII. Nordre Trondhjems Amt. XVIII. Nordiands Amt. XIX. Tromsö Amt. XX. Finmarkens Amt. Kristiania, 1885–1911.Google Scholar
 8. Norway: Official Publication for the Paris Exhibition Kristiania, 1900.Google Scholar
 9. Reports on Norway, Foreign Office Reports, Annual Series. London.Google Scholar
 10. Unionens Oplösning, 1905. Officielle Aktstykker. By J. V. Heiberg. Kristiania, 1906.Google Scholar

2. Non-Official Publications

 1. Aschehoug (T. H.), Norges nuvaerende staatsforfatiling. 3 parts. Kristiania, 1891–93.Google Scholar
 2. Baedeker’s Norway, Sweden and Denmark. 9th ed. Leipzig, 1910.Google Scholar
 3. Bain (R. N.), Scandinavia: A Political History of Denmark, Norway and Sweden (1515–1900), Cambridge, 1905.Google Scholar
 4. Bennett (T.), Handbook for Travellers in Norway. Kristiania.Google Scholar
 5. Boye (Th.), Kongeriget Norges Grundlov. Kristiania, 1908.Google Scholar
 6. Boyesen (H. H.) Norway. [In’ story of the Nations. ] London, 1900.Google Scholar
 7. Braekstad (H, L.), The Constitution of the Kingdom of Norway. London, 1905.Google Scholar
 8. Daniels (H. K.), Home Life in Norway. London, 1911.Google Scholar
 9. Dubois (M.) et Guy (C.),Album Géographique t. III. Paris, 1899.Google Scholar
 10. Du Ghaillu (P. B.), The Land of the Midnight Sun. 2 vols. London, 1881.Google Scholar
 11. Dyring (Joh.), Kongeriget Norge, dets Geografi, Samfundsindretninger og Næringsveie, Tredie Udgave. Porsgrund, 1904.Google Scholar
 12. Kennedy (E. B.), Thirty Seasons in Scandinavia. London, 1903.Google Scholar
 13. Kiær (A. N.), Indtægts og formuesforholdi Norge. Kristiania, 1892–1893.Google Scholar
 14. Mohn (Alfred), La Suéde et la Révolution Norvégienne. Paris, 1905.Google Scholar
 15. Monroe (W. S.), In Viking Land. Boston, Mass., 1908.Google Scholar
 16. Murray’s Handbook for Norway. 9th ed. London, 1904.Google Scholar
 17. Nansen (F.), Norway and the Union with Sweden. Also (separately) Supplementary Chapter. London, 1905.Google Scholar
 18. Nielsen (Dr. Yngvar), Handbook for Travellers in Norway. With Maps. Kristiania, 1908.Google Scholar
 19. Norge i det Nittende Aarhundrede. Tekst og Billeder af Norske Forfattere og Kunstnere. Kristiania, 1900.Google Scholar
 20. Otté (E. C.), Scandinavian History. London.Google Scholar
 21. Overland (O. A.), Illustreret Norges Historic Kristiania, 1885–95.Google Scholar
 22. Quillardett Suédois et Norvégiens chez eux. Paris, 1899.Google Scholar
 23. Schefer (Chr.), Les Etats Scandinaves de 1815 à 1847; de 1848 à 1870; de 1870 à nos jours. Vols. X., XL, and XII. of Histoire Générale. Paris, 1898–99.Google Scholar
 24. Sedgwick (C. S.), The Story of Norway. London, 1885.Google Scholar
 25. Spender (A. E.), Two Winters in Norway. London, 1902.Google Scholar
 26. Willson (T. B.), History of the Church and State in Norway. London, 1903—Handy Guide to Norway, London, 1912.Google Scholar
 27. Wood (C. W.), Norwegian Byways. London, 1903.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1913

Authors and Affiliations

 • J. Scott Keltie

There are no affiliations available

Personalised recommendations