Advertisement

Sweden

Sverige
 • J. Scott Keltie
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Oscar II., born January 21, 1829; the third son of King Oscar I., and of Queen Josephine, daughter of Prince Eugene of Leuchtenberg. Succeeded to the throne at the death of his brother, King Carl XV., Sept. 18, 1872. Married June 6, 1857, to Queen Sophia, born July 9, 1836, daughter of the late Duke Wilhelm of Nassau.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References concerning Sweden

1. Official Publications

 1. Bidrag till Svevigcs officielia Statistik: A. Befolknings-statistik. B. Rättsväsendet G. Bergshandtering. D. Fabriker och handtverk. E. Sjöfart. F. Handel. G. Fångvården. H. K. Majestät s befallningshafvandes femårsberättelser. I. Telegrafväsendet. K. Hälso-och sjukvården. L. Statens Jävnvägstvaflk. M. Postverket. N. Jordbruk och boskapsskötsel. O. Landfeinäteriet. P. Undorvisningsväsendet. Q. Statens domäner. R. Valstatistik. S. Allmänna urbeten. T. Lots-och fyrinrättningen samt lifräddningsan-Google Scholar
 2. stalterna å rikets kuster. U. Kommnnernas fattigvård och flnanser. V. Brännvins tillverkning och försäljning samt hvitbetssockertillverkningen. X. Aflönings-och pensionsstatistik. Y. Sparbanksstafcistik. 4. Stockholm, 1857–1906.Google Scholar
 3. Sveriges statskalender för år 1906. Utgifven efter Kungl, Majestäts nådigste förordnande af dess Vetenskaps-Akademi. 8. Uppsala, 1906.Google Scholar
 4. Svensk Rikskalender, 1906. Stockholm, 1905.Google Scholar
 5. Sveriges offlciella Statistik i sammandrag, 1906. Stockholm, 1906.Google Scholar
 6. La Suède, son Peuple et son Industrie. Exposé Historique et Statistique, Publié par ordre du Gouvernement, rédigé par G. Sundbärg. 8. Stockholm, 1900.Google Scholar
 7. Sweden, its People and its Industry. Historical and Statistical Handbook, published by order of the Government. Edited by G. Sundbärg. S. Stockholm, 1904.Google Scholar
 8. The Union between Sweden and Norway. The Address presented to the King by the Swedish Parliament. Stockholm, 1905.Google Scholar
 9. Statistisk tidskrift, utgifven af Kungl. Statistiska Central-Byran. Stockholm, 1862–1907.Google Scholar
 10. Foreign Office Reports, Annual Series. London.Google Scholar
 11. Annual Statement of the Trade of the United Kingdom with Foreign Countries and British Possessions. Imp. 4. London.Google Scholar

2. Non-Official Publications

 1. Ahlenius (K.), Sverige, geografisk, topografisk statistisk beskrifning (in publication).Google Scholar
 2. Baedeker’s Norway, Sweden, and Denmark. 8th ed. Leipzig, 1903.Google Scholar
 3. Bain (R. N.), Gustavus III. and his Contemporaries. 2 vols. London, 1894. Charles XII. and the Collapse of the Swedish Empire in “Heroes of the Nations” series. London, 1895.—Scandinavia: A Political History of Denmark, Norway, and Sweden (1515–1900). Cambridge, 3905.Google Scholar
 4. Dahlems (C. G.), Exposé de l’industrie minière el métallurgique de la Suède Stockholm, 1905.Google Scholar
 5. Dubois (M.) et Guy (C.), Album Géographique t. III. Paris, 1899.Google Scholar
 6. Fahlbeck (P.), Constitution Suédoise et le Parlementarisme Moderne. Paris. 1905.Google Scholar
 7. Geijer (E. G.) and Carlson (F. F.), Geschichte Schwedens. Hamburg und Gotha, 1832–8.Google Scholar
 8. Hildebrand (K.), Sveriges historia intill tjagonde seklet (in publication).Google Scholar
 9. Höjer (M.), Konungariket Sverige, en topografisk-statistisk beskrifning med historiska anmärkningar. 8. Stockholm, 1875–83.Google Scholar
 10. Byne (C. J. C), Through Arctic Lapland. London, 1898.Google Scholar
 11. Kennedy (E. B.), Thirty Seasons in Scandinavia. London, 1903.Google Scholar
 12. Lee (J. A.), Peaks and Pines. London, 1899.Google Scholar
 13. Mohn (Alfred), La Swede et la Révolution Norvégienne. Paris, 1905.Google Scholar
 14. Montelius (O.), Hildebrand (H.), and others, Sveriges Historia från äldsta Tid till våra Dagar. Stockholm, 1877–81.Google Scholar
 15. Murray’s Handbooks for Travellers. Sweden. New ed. in preparation. LondonGoogle Scholar
 16. Nordhmg (K.), The S we dish-Norwegian Crisis. Upsala, 1905.Google Scholar
 17. Otté (E. C), Scandinavian History. 8. London.Google Scholar
 18. Quillardet, Suédois et Norvégiens chez eux. Paris, 1899.Google Scholar
 19. Bosenberg (C. M.), Geografiskt-Statistiskt Handlexicon over Sverige. Stockholm, 1882–83.Google Scholar
 20. Rydfors (A.), Konung Oskar II. och Sveriges Folk. Stockholm, 1897.Google Scholar
 21. Schefer (Chr.), Les Etats Scandinaves de 1815 à 1847; de 1848 à 1870; de 1870 à nos jours. Vols. X., XI., and XII. of Histoire Generale. Paris, 1898–99.Google Scholar
 22. Seignobos, Histoire politique de l’Europe contemporaine. Paris, 1897.Google Scholar
 23. Sundbärg (G.), Apercus statistiques internationaux. 10e année. Stockholm, 1906.Google Scholar
 24. Swedish Touring Club (editors), Sweden. 2nd ed. London, 1906.Google Scholar
 25. Thomas (W.), Sweden and the Swedes. Chicago and New York. London, 1898.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1907

Authors and Affiliations

 • J. Scott Keltie

There are no affiliations available

Personalised recommendations