Advertisement

Norway

Norge
 • J. Scott Keltie
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Haakon VII., born August 3, 1872 ; the second son, Carl, of Frederik, King of Denmark, elected King of Norway by the Storting, November 18, 1905; accepted the crown through his grandfather, the late King Christian of Denmark, November 20, 1905 ; landed in Norway November 25, 1905 ; married, July 22, 1896, to Princess Maud, born November 26, 1869, the third daughter of Edward VII., King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References concerning Norway

1. Official Publications

 1. Norges officielle Statistik: Arbeidslönninger; Bergværksdrift; Den almindelige Brandfo sikringsindretning; Civilretsstatistik; Fængselsstyrelsens Aarbog; Fabrikanlæg; Fags-kolestatistik; Faste Eiendomme; Fattigstatistik; Femaarsbcretninger om Amternes ökonomiske Tilstand; Fiskerier; Folkemængdens Bevægelse, Folketselling; Handel; Industristatistik; De offentlige Jernbaner; Jordbrug; Kommunale Finantser; Kriminalstatistik; Kriminel Retspleie; Livs og Dödstabeller; Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene; Postvæsen; Private Aktiebanker: Rekruteringsstatistik; Sindssy-geasyleme; Skibsfart; Skiftevæsen; Skolevæsen; Soeìalstatistik; Sparebanker; Spedalske; Statskassens Finantser; Telegrafvæsen; Valgstatistik; Veterinærvæsen. 4. Fra 1881–8. Kristiania, 1861–1906.Google Scholar
 2. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. (Annuaire statistique de la Norvège.) 25dc Aargang, 1905. Udgivet af det Statistiske Centralbnreau. Kristiania, 1905.Google Scholar
 3. Norges Statskalender for Aaret 1906. Efter offentlig Foranstaltning redigeret af N. R. Bull. 8. Kristiania, 1906.Google Scholar
 4. Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Udgiven af det Statistiske Centralbureau. 8. Kristiania, 1902.Google Scholar
 5. Meddelelser fra det Statistiske Centralbureau. I.–XXIII. 8. Kristiania, 1883–1908.Google Scholar
 6. Norges Land og Folk. I. Smaalenenes Amt. II. Akershus Amt. IV. Hedemarkens Amt. VI. Buskeruds Amt. VIII. Bratsberg Amt. IX. Nededes Amt. X. Lister og Mandai Amt. XI. Stavanger Amt. XII. Söndre Bergenhus Amt. XIV. Nordre Bergenhus Amt. XVI. Söndre Trondhjems Amt. XIX. Tromsö Amt. XX. Finmarkens Amt. Kristiania, 1885–1906.Google Scholar
 7. Norway: Official Publication for the Paris Exhibition. Kristiania, 1900.Google Scholar
 8. Reports on Norway, Foreign Office Reports, Annual Series. London.Google Scholar
 9. Annual Statement of the Trade of the United Kingdom with Foreign Countries and British Possessions. Imp. 4. London.Google Scholar
 10. The Union between Sweden and Norway. The Address presented to the King by the Swedish Parliament. Stockholm, 1905.Google Scholar

2. Non-Official Publications

 1. Baedeker’s Norway, Sweden and Denmark. 8th ed. Leipzig, 1903.Google Scholar
 2. Bain (R. N.), Scandinavia: A Political History of Denmark, Norway and Sweden (1515–1900). Cambridge, 1905.Google Scholar
 3. Bennett (T.), Handbook for Travellers in Norway. 8. Christiania, 1896.Google Scholar
 4. Boyesen (H. H.), Norway. [In “Story of the Nations.”] London 1900.Google Scholar
 5. Bradrhaw (J.), “Norway, its Fjords, Fjelds, and Fosses. London, 1896.Google Scholar
 6. Bruekstad (H. L.), The Constitution of the Kingdom of Norway. London, 1905.Google Scholar
 7. Cook (T.), Guide to Norway, Sweden, and Denmark. London, 1893.Google Scholar
 8. Chapman (A.), Wild Norway. London, 1897.Google Scholar
 9. Dubois (M.) et Guy (O.), Album Géographique t. III. Paris, 1899.Google Scholar
 10. Du Chailla (P. B.), The Land of the Midnight Sun. 2 vols. London, 1881. The Land of the Long Night. London, 1900.Google Scholar
 11. Dyring (Joh.), Kongeriget Norge, dots Geografl,Samfundsindretninger og Næringsveie, Tredio Udgave. 8. Porsgrund, 1904.Google Scholar
 12. Hyne (C. J. C), Through Arctic Lapland. London, 1898.Google Scholar
 13. Keary (C. F.), Norway and the Norwegians. 8. London, 1892.Google Scholar
 14. Kennedy (E. B.), Thirty Seasons in Scandinavia. London, 1903.Google Scholar
 15. Kiœr (A. N.), Indtægts og formuesforhold i Norge. S. Kristiania, 1892–1893.Google Scholar
 16. Lee (J. A.), Peaks and Pines. London, 1899.Google Scholar
 17. Mohn (Alfred), La Suéde et la ltévolution Norvégienne. Paris, 1905. Murray’s Handbook for Norway. 9th ed. London, 1904.Google Scholar
 18. Nansen (F.), Norway and the Union with Sweden. Also (separately) Supplementary Chapter. London, 1905.Google Scholar
 19. Nielsen (Dr. Yngvar), Reisehaandbog over Norge. Tiende Oplag. Kristiania, 1903.Google Scholar
 20. Nielsen (Dr. Yngvar), Handbook for Travellers in Norway. With Maps. Kristiania, 1899.Google Scholar
 21. Otté (E. C), Scandinavian History. 8. London.Google Scholar
 22. Overland (O. A.), Illustreret Norges Historic Kristiania, 1885–95.Google Scholar
 23. Quillardet, Suédois et Norvégiens chez eux. Paris, 1899.Google Scholar
 24. Sehefer (Chr.), Les Etats Scandinaves de 1815 à 1847; de 1848 à 1870; de 1870 à nos jours. Vols. X., XL, and XII. of Histoire Générale. Paris, 1898–99.Google Scholar
 25. Sedgwick (G. S.), The Story of Norway. London, 1885.Google Scholar
 26. Seignobos, Histoire politique de l’Europe contemporaine. Paris, 1897.Google Scholar
 27. Spender (A. E.), Two Winters in Norway. London, 1902Google Scholar
 28. Willson (T. B.), Guide to Norway. 4th ed. London 1899.—History of the Church and State in Norway. London, 1903.Google Scholar
 29. Wood (C. W.), Norwegian Byways. London, 1903.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1907

Authors and Affiliations

 • J. Scott Keltie

There are no affiliations available

Personalised recommendations