Advertisement

Sweden

Sverige
 • J. Scott Keltie
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Oscar II., born January 21, 1829; the third son of King Oscar I., and of Queen Josephine, daughter of Prince Eugene of Leuchtenberg. Succeeded to the throne at the death of his brother, King Carl XV., Sept. 18, 1872. Married June 6, 1857, to Queen Sophia, born July 9, 1836, daughter of the late Duke Wilhelm of Nassau.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References concerning Sweden

Official Publications

 1. Bidrag till Sveriges officiella Statistik: A. Befolknings-statistik. B. Rättsväsendet C. Bergshandtering. D. Fabriker och handtverk. E. Sjöfart. F. Handel, G. Fångvården. H. K. Majestäts befallningshafvandes femårsberättelser. I. Telegrafväsendet. K. Hälso-och sjukvården. L. Statens järnvägstrafik. M. Postverket. N. Jordbruk och boskapsskötsel. O. Landtm teriet. P. Undervisningsväsendet. Q. Statens domäner. E. Valstatistik. S. Allmännaarbeieten. T. Lots-och fyrinrättningen samt lifräddningsan stalterna å rikets kuster. U. Kommunernas fattigvård och finanser, V. Brännvins tillverkning och försäljning samt hvitbetssockertillverkningen. X. Atlönings-och pensionsstatistik. Y. Sparbanksstatistik. 4. Stockholm, 1857–1905.Google Scholar
 2. Sveriges statskalender för år 1905. Utgifven efter Kungl. Majestüts nådigste förordnande af dess Vetenskaps-Akademi. 8. Stockholm, 1904.Google Scholar
 3. Svensk Rikskalender, 1905, Stockholm, 1905.Google Scholar
 4. Sveriges officiella Statistik i sammandrag, 1905. Stockholm, 1905.Google Scholar
 5. La Suède, son Peuple et son Industrie. Exposé Histortque et Statistique, Publié par ordre du Gouvernement, rédigé par G. Sundbärg. 8. Stockholm, 1900.Google Scholar
 6. Sweden, its People and its Industry. Historical and Statistical Handbook, published by order of the Government. Edited by G. Sundbärg. 8. Stockholm, 1904.Google Scholar
 7. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. (Annuaire statistique de la Norvège.) 32 de Aargang, 1904. Udgivet af det Statistiske Central bureau. Kristiania, 1904.Google Scholar
 8. Norges Statskalender for Aaret 1905. Efter offentlig Foranstalthing redigeret af N. R. Bull. 8. Kristiania, 1904.Google Scholar
 9. Statistisk tidskrift, utgifven af Kungl. Statistiska Central-Byrån. Stockholm, 1862–1905.Google Scholar
 10. Norway: Official Publication for the Paris Exhibition. Kristiania, 1900.Google Scholar
 11. Reports on Sweden and Norway Foreign Office Reports, Annual Series. London.Google Scholar
 12. Annual Statement of the Trade of the United Kingdom with Foreign Countries and British Possessions. Imp. 4. London.Google Scholar

Non-Official Publications.

 1. Ablenius (K.), Sverigo, geografish, topografish statistisk beskrifning (in publication).Google Scholar
 2. Baedeker’s Norway, Sweden, and Denmark. 8th ed. Leipzig, 1903.Google Scholar
 3. Sain (R. N.), Gustavus III. and his Contemporaries. 2 vols. London, 1894.Google Scholar
 4. Charles XII. and the Collapse of the Swedish Empire in “Heroes of the Nations” series. London, 1895.—Scandinavia: A Political History of Denmark, Norway, and Sweden (1515–1900). Cambridge, 1905.Google Scholar
 5. Cook (T.), Guide to Norway. Sweden, and Denmark. London, 1893.Google Scholar
 6. Dahlerus (C. G.), Exposé de l’industrie minière el mètallurgique de la Suède Stockholm, 1905.Google Scholar
 7. Dubois (M.) et Guy (C.), Album Géographiqne t. III. Paris, 1899.Google Scholar
 8. Fahlbeck (P.), Constitution Suédoise et le Parlementarisme Moderne. Paris. 1905.Google Scholar
 9. Geijer (E. G.) and Carlson (F. F.), Geschichte Schwedens. Hamburg und Gotha, 1832–8.Google Scholar
 10. Guide, the Swedish Touring Club’s, to Sweden. 8. London, 1898.Google Scholar
 11. Hildebrand (E.), Sveriges historia intui jagende sehlet (in publication).Google Scholar
 12. Höjer (M.), Konungariket Sverige, en topografisk-statistisk beskrifning med historiska anmärkningar. 8. Stockholm, 1875–83.Google Scholar
 13. Hyne (C. J. C.), Through Arctic Lapland. London, 1898.Google Scholar
 14. Kennedy (E. B.), Thirty Seasons in Scandinavia. London, 1903.Google Scholar
 15. Lee (J. A.), Peaks and Pines. London, 1899.Google Scholar
 16. Löfström (S. A.), Sweden, Statistics. (World’s Columbian Exposition 1893, Chicago). 8. Stockholm, 1893.Google Scholar
 17. Montelius (O.), Hildebrand (H.), and others, Sveriges Historia från äldsta Tid till våra Dagar. Stockholm, 1877–81.Google Scholar
 18. Nordenström (G.), L’industrie Minière de la Suède en 1897. Stockholm, 1897.Google Scholar
 19. Otté (E. C.), Scandinavian History. 8. London.Google Scholar
 20. Quillardet, Suedois et Norvegiens chez eux. Paris, 1899.Google Scholar
 21. Rosenberg (C. M.), Geografiskt-Statistikt Handlexicon öfver Sverige. Stockholm, 1882–83.Google Scholar
 22. Rydfors (A.), Konung Oskar II. och Sveriges Folk. Stockholm, 1897.Google Scholar
 23. Sehefer (Chr.), Les Etats Scandinaves de 1815 à 1847; de 1848 à 1870; de 1870 à nos jours. Vols. X., XI., and XII. of Histoire Generale. Paris, 1898–99.Google Scholar
 24. Seignobos, Histoire politique de l’Europe contemporaine. Paris, 1897.Google Scholar
 25. Thomas (W.), Sweden and the Swedes. Chicago and New York. London, 1898.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1906

Authors and Affiliations

 • J. Scott Keltie

There are no affiliations available

Personalised recommendations