Advertisement

Netherlands (The)

Koninkrijk der Nederlanden
 • J. Scott Keltie
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Wilhelmina Helena Panline Maria, born August 31, 1880, daughter of the late King Willem III. and of his second wife, Princess Emma, born August 2, 1858, daughter of Prince George Victor of Waldeck; succeeded to the throne on the death of her father, November 23, 1890; came of age August 31, 1898, and was inaugurated September 6 of that year; married to Prince Henry of Mecklenburg-Schwerin, February 7, 1901.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference concerning the Netherlands and its Colonies

1. Official Publications

 1. Annual Statement of the Trade of the United Kingdom with Foreign Countries and British Possessions. Imp. 4. London, 1895.Google Scholar
 2. Education in the Netherlands. Board of Education. London, 1902.Google Scholar
 3. Foreign Office Reports. Annual Series. London.Google Scholar
 4. Gerechtelijke Statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden.’ s Gravenhage, 1903.Google Scholar
 5. Jaarcijfers over 1904 door de Centrale Commissie voor de Statistiek.Google Scholar
 6. Onderzoek naar de geschiedenis en Werkzaainheid der Vakvereenigingen, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1896.Google Scholar
 7. Report by Mr. Sydney Locock, Secretary of Legation, on land laws and landed property, dated The Hague, December 20, 1869; in ‘Reports from H.M.’s Representatives respecting the Tenure of Land in the several Countries of Europe.’ Part I. Fol. London, 1870.Google Scholar
 8. Statistiek van het Gevangeniswezen. 1903.Google Scholar
 9. Staatsalmanak voor het Koningrijk der Nederlanden. 1905. Met machtiging van de regeering nit officiele opgaven zamengesteld.’ s Gravenhage.Google Scholar
 10. Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1906.’ s Gravenhage.Google Scholar
 11. Statistiek van den in-, uit-en doorvoer over 1904.Google Scholar
 12. Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Koninkrijk der Nederlanden.’ s Gravenhage, 1904.Google Scholar
 13. Uitkomsten der 8e tienjaarl: volkstelling varr 1899–1900 in het koninkrijk der Nederlanden.’ s Gravenhage, 1901.Google Scholar
 14. Verslag der Nederlandsche Bank. 1904.Google Scholar
 15. Verslag van den Raad v Toezicht op de Spoorwegdiensten over 1904.Google Scholar
 16. Verslag van den Staat der hoogere, middelbare en lagere Scholen over 1904.Google Scholar
 17. Verslag van den Staut der Nederlandsche Zeevisscherijen over 1904.’ s Gravenhage.Google Scholar
 18. Verslag van den Landbouw in NederJand over 1904.’ s Gravenhage 1905.Google Scholar
 19. Verslag der Maatschappy tot Eypl. van Staatsspoorwegen over 1904.Google Scholar
 20. Verzameling van Cousulaire en andere Berigten en Verslagen over Nijverheid, Handel en Scheepvaart. Uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. Jaargang 1904.’ s Gravenhage.Google Scholar

Colonies

 1. Begrooting van Ned. Indie voor, 1906.Google Scholar
 2. Holland. East Indies. Colonial Possessions. Admiralty, Naval Intelligence Departmeat. London, 1888.Google Scholar
 3. Jaarcijfers voor 1903 door het Centraal Bureau voor de Statistiek.Google Scholar
 4. Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië. Uitgegeven op last van Z. Exc. den Minister van Koloniën. 1888. Amsterdam, 1889.Google Scholar
 5. Koloniale-Economische Bydragen. Uitgegeven in opdracht van den Minister van Kolonien. 3 vols. Haag, 1904.Google Scholar
 6. Koloniaal Verslag van 1904.’ s Gravenhage, 1905.Google Scholar
 7. Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië. 1905. Batavia.Google Scholar
 8. Reports on the Trade of Java and of Curaçoa. Foreign Office Reports, Annual Series. London.Google Scholar
 9. Résumé van het onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond op Java en Madoera. Batavia. 1890.Google Scholar
 10. Verbeek (R. D. V.), and Fennema (R.), Description géologique de Java et Madoura. 2 vols. Amsterdam, 1896.Google Scholar

Non-Official Publications. (1) The Netherlands

 1. Algemeene Statistiek van Nederland. Uitgegeven door de Vereenigingvoor de Statistiek in Nederland. 8. Leiden, 1869–82.Google Scholar
 2. Amicis (E. de), Holland. [Translated from the Italian.] 2 vols. 8. London, 1883.Google Scholar
 3. Baedeker’s Belgium and Holland, including the Grand Duchy of Luxembourg. 14th ed. London, 1905.Google Scholar
 4. Bernard (F.) and others, La Hollande, Geographique, Ethnologique, &c. Paris, 1900.Google Scholar
 5. Blok (P. J.), Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Vols. I.–IV. 2nd ed. The Hague, 1900. [Eng. Trans. Parts I. and II. London, 1898–99.]Google Scholar
 6. Ditchfield (P. H.), The Church in the Netherlands. 8. London, 1892.Google Scholar
 7. Doughty (H. M.), Friesland Meres. 3rd ed. 8. London, 1890.Google Scholar
 8. Ben Halve Eeuw, 1848–98. The Hague, 1898.Google Scholar
 9. Gids der Nederlandsche Weldadigheid. Amsterdam, 1899.Google Scholar
 10. Hare (A. J. C.), Sketches in Holland and Scandinavia. London, 1885.Google Scholar
 11. Havard (H.), In the Heart of Holland. (Eng. Trans.) 8. London, 1880.Google Scholar
 12. Hough (P. M.), Dutch Life in Town and Country. London, 1901.Google Scholar
 13. Lenting (L. E.), Schets van het nederlandsch staatsbestuur en dat der overzeesche bezittingen. 6th ed. 1904.Google Scholar
 14. Loos (D. de), Organisation de l’enseignement secondaire dans le Royaume des Pays-Bas. Leiden, 1894.Google Scholar
 15. Meldrum (D. S.). Holland and the Hollanders. 2nd ed. London, 1899.Google Scholar
 16. Metin (A.), Pays Bas et Belgigue. In ‘Histoire Generale,’ edited by E. Lavisse and A. Rambaud. Vol. XI. Paris, 1899.Google Scholar
 17. Motley (J. L.), The Rise of the Dutch Republic. 3 vols. 8 London, 1858.Google Scholar
 18. Motley (J. L.), History of the United Netherlands. 4 vols. London, 1869.Google Scholar
 19. Murray’s Handbook for Holland and Belgium. 8. London.Google Scholar
 20. Oppenheim (Dr. J.), Handboek voor het gemeenterecht. 2e druk. Groningen, 1902.Google Scholar
 21. Pyttersen’s Nederlandsch Staatsalmanak, 1905.Google Scholar
 22. Rengers (van Welderen, Baron), Schets einer parlementaire geschiedenis van Nederland 2 vols,’ s Gravenhage, 1893.Google Scholar
 23. Rogers (J. E. T.), Holland. In “Story of the Nation” Series. 8. London, 1886.Google Scholar
 24. Seignobos (C.), Histoire politique de l’Europe contemporaine. Paris, 1897. [Eng. Trans. London, 1900.]Google Scholar
 25. Snissaert (H.), Overzicht van het nederlandsch armwezen, 1901.Google Scholar
 26. Staatkundig en staathuishoudkundig Jaarboekje. Uitgegeven door de Vereenigingvoor de Statistiek in Nederland. 8. Amsterdam.Google Scholar
 27. Wood (C. W.), Through Holland. 8. London, 1877.Google Scholar

(2) Colonies

 1. Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Ned. Indië. Amsterdam, 1861.Google Scholar
 2. Almeida (W. B. d’), Life in Java. 2 vols. 8. London, 1864.Google Scholar
 3. Bemmelen (J van) and Hooyer (G. B.), Guide to the Dutch East Indies. London, 1897.Google Scholar
 4. Berg (Van den), The Financial and Economical Condition of Netherlands India. The Hague, 1895.Google Scholar
 5. Bernard (F.), A travers Sumatra. Paris, 1904.Google Scholar
 6. Bickcmore (H. S.), Travels in the East Indian Archipelago. 8. London, 1868.Google Scholar
 7. Bool (H. J.), Regeringsreglement van Ned. Indie. Zalt-Bommel, 1876.Google Scholar
 8. Boys (H. S.), Some Notes on Java and its Administration by the Dutch. 8. Allahabad, 1892.Google Scholar
 9. Chailley-Bert (J.), Java et ses Habitants. Paris, 1900.—La Hollande et lea Fonctionnaires des Indes Néerlandaises. Paris, 1893.Google Scholar
 10. Cool (W.), With the Dutch in the East. [Military operations in Lombok, &c., in 1894. Eng. Trans.] London, 1897.Google Scholar
 11. Day (C.), The Policy and Administration of the Dutch in Java. London, 1904.Google Scholar
 12. De Jonge (Jhr. M. J. K. J.), De Opkomst van het Nederlandsch gezag over Java II.–VII. The Hague, 1869–75.Google Scholar
 13. De Louter (Dr. J.), Handleiding tot de kennis van het staats-en administratiefrecht van Ned. Indie.’ s Gravenhage, 1895.Google Scholar
 14. Deventer (JSz., S. van), Bijdragen tot de kennis van het Landelijk Stelsel op Java, op. last van Z. Exc. den Minister van Kolonien J. D. Fransen van de Putte bijeenverzameld 8. Zalt-Bommel, 1865.Google Scholar
 15. Forbes (Mrs. H. O.), Insulinde. 8. London.Google Scholar
 16. Giesenhagen (K.), Auf Java und Sumatra. Leipzig, 1902.Google Scholar
 17. Gorkom (van), De Oost-Indische Cultures in betrekking tot handel en nijverheid Amsterdam, 1881.Google Scholar
 18. Haga (A.), Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche Eilanden. 2 vols. Batavia 1884.Google Scholar
 19. Hellwald (Fr. Von), Das Colonialsystem der Niederländer in Ostindien. 8 Leipzig, 1873.Google Scholar
 20. Heutsz (J. B. van), De onderwerping van Atjeh. 8. The Hague, 1893.Google Scholar
 21. Hollander (Dr. J. T. de), Handleiding bij de beoefening van de Taal-, Land-en Volken-kunde van Ned Indie. Breda, 1883.Google Scholar
 22. Hugronje (Dr. Snouck), De Atjehers. Batavia, 1894.Google Scholar
 23. Idem, Borneo’s Wester-afdeeling. Zalt-Bommel, 1854.Google Scholar
 24. Jaarcijfers over 1894 en vorige jaren omtrent de kolonien. Uitgegeven door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland.Google Scholar
 25. Kempees (J.), De tocht van overste van Daalendoor de Gapelandeu. 1905.Google Scholar
 26. Keuchenius (Dr. L. W. C.), Handelingen betreffende het reglement op het beleid der regeving van Nederlandseh Indie. 3 vol. Utrecht. 1857.Google Scholar
 27. Kol (H. van), Gegevens over Land en Volk van Surinarae. Surinam, 1904.Google Scholar
 28. Leclercq (J.), Un Sejour dans I’IIe de Java. Brussels, 1898.Google Scholar
 29. Lith (Dr. P. A. van der), Encyclopedie van Nederl-Indië. Leiden, 1895.Google Scholar
 30. Maass (A.), Querdurch Sumatra. Berlin, 1904.Google Scholar
 31. Margadant (Dr. C. W.), Ned. Regeeringsreglement van Ned. Indie. 1895.Google Scholar
 32. Marsden (W.), History of Sumatra. 3rd edition. 4. London, 1811.Google Scholar
 33. Martin (K.), Reisen in den Molukken, in Ambon, den Uliassern, Seran (Ceram) und Buru. Leiden, 1904.Google Scholar
 34. Molengraaf (G. A. F.), Geologische Verkenningstochten in Central Borneo (1893–94). Leiden, 1900. English. Translation, Leiden, 1902.Google Scholar
 35. Money (J. W. B.), Java, or, How to Manage a Colony; showing a practical solution of the questions now affecting British India. 2 vols. 8. London, 1861.Google Scholar
 36. Nieuwenhuis (A, W.), In Central Borneo. 1902.—Quer durch Borneo. Part I. Leiden, 1904.Google Scholar
 37. Palgrave (W. G.), Dutch Guiana. 8. London, 1876.Google Scholar
 38. Pedersen (H. V.), Door den Oost Indischen Archipel. 1902.Google Scholar
 39. Petit (W. L. de), La Conquête de la Vallée d’Atchin. 8. Paris, 1891.Google Scholar
 40. Pfluger (A.), Smaragdinseln der Südsce. Bonn, 1901.Google Scholar
 41. Powell (F. B. S. B.), In Savage Isles and Settled Lands. 8. London, 1892.Google Scholar
 42. Preyer (A.), Indo Malayische Streifzüge. Leipzig, 1903.Google Scholar
 43. Raffles (Sir T. S ), History of Java. 2 vols. London, 1817.Google Scholar
 44. —Life of Sir T. Stamford Raffles. By his Widow. London, 1830.Google Scholar
 45. Reclus (Elisée), Universal Geography. Vol. XIV. London, 1890.Google Scholar
 46. Sarasin (P. und. F.) Reisen in Celebes. Wiesbaden, 1905.Google Scholar
 47. Scidmore (Eliza R.), Java the Garden of the East. New York, 1897.Google Scholar
 48. Tijdschrift van het koninklijk instituut voor taal-, land-en volkenkunde van Neder-landsch-Indië.’ s Gravenhage, 1855–1905.Google Scholar
 49. Veth (Prof. P. J.), Java: geographisch, ethnologisch, historisch. Haarlem. 3 vols. 1875–84.Google Scholar
 50. Verslag der Javasche Bank over 1903–04.Google Scholar
 51. Wallace (Alfred Russel), The Malay Archipelago. 8. London, 1869.Google Scholar
 52. Wit (Augusta de), Facts and Fancies about Java. 2nd. ed. The Hague, 1900. English ed., Java: Facts and Fancies, London, 1905.Google Scholar
 53. Worsfold (W. B.), A Visit to Java. 8. London, 1893Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1906

Authors and Affiliations

 • J. Scott Keltie

There are no affiliations available

Personalised recommendations