Advertisement

Managing the Problems of the Cities: Doing Business While Governing Istanbul

 • Yıldırım Şentürk
Chapter

Abstract

Yıldırım Şentürk, on the basis of his observations and research, tries to picture being individuals in a megacity entangled with many urban problems. He explores the peculiarities of the problems of the megacity and underlines the management strategies implemented in these. According to him, the urban problems in the megacity are due to multi-actors and multi-causes and are, therefore, becoming more complex and difficult to comprehend. He argues that the neoliberal urban policy-oriented city authorities, as well as entrepreneurs, have turned these peculiarities of the urban problems to their advantage for legitimating neoliberal urban policies. Şentürk points out how alternative urban movements and actors need to adopt new political strategies against this urban neoliberalism in order to receive more support from the inhabitants of the city.

References

 1. Adalet Arayana Destek Grubu. 2016. Asbest. In İş Cinayetleri Almanağı, 478–481. Istanbul: BirUmut Yayıncılık.Google Scholar
 2. AYD. 2016. Faaliyet Raporu 2015. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği. http://www.ayd.org.tr/TR/PDFs/WEB_FAALIYET_RAPORU_2015.pdf
 3. Balaban, Osman. 2013. Neoliberal Yeniden Yapılanmanın Türkiye Kentleşmesine Bir Diğer Armağanı: Kentsel Dönüşümde Güncelin Gerisinde Kalmak. In İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, ed. Ayşe Çavdar and Pelin Tan, 51–78. Istanbul: Sel Yayıncılık.Google Scholar
 4. Baysal, Cihan Uzunçarşılı, and HIC-HLRN. 2015. Privatizing the Land in Turkey. In The Land and Its People: Civil Society Voices Address the Crisis Over Natural Resources in the Middle East/North Africa, ed. The Housing and Land Rights Network of Habitat International Coalition (HIC-HLRN), 268–281.Google Scholar
 5. Bezmez, Dikmen, Sibel Yardımcı, and Yıldırım Şentürk. 2011. Engelli Hakları ve Kent Vatandaşlığı: İstanbul Özelinde Engelli Kişilerin Yaşamlarını Şekillendiren Aktörler ve Dinamikler (Proje No: 109K074), TÜBİTAK Research Support Program.Google Scholar
 6. Bora, Tanıl, ed. 2016. İnşaat Ya Resulullah. Istanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 7. Çalışkan, Çare O. 2011. İstanbul ve Büyük Ulaşım Projeleri Raporu. Report Prepared for TMMOB Şehir Plancıları İstanbul Şubesi. http://web.yesildusunce.org/wp-content/uploads/2016/01/2-istanbul-ve-buyuk-ulasim-projeleri-raporu.pdf
 8. Candan, Ayfer Bartu, and Biray Kolluoğlu. 2008. Emerging Spaces of Neoliberalism: A Gated Town and a Public Housing Project in İstanbul. New Perspectives on Turkey 40: 5–46.CrossRefGoogle Scholar
 9. Castells, Manuel. 1983. The City and the Grass Roots. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
 10. Çavuşoğlu, Erbatur. 2016. İnşaata Dayalı Büyüme Modelinin Yeni-Osmanlıcılıkla Bütünleşerek Ulusal Popüler Proje Haline Gelişi: Kadim İdeoloji Korporatizme AKP Makyajı. In İnşaat Ya Resulullah, ed. Tanıl Bora, 77–94. Istanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 11. Clarke, Nick. 2012. Urban Policy Mobility, Anti-Politics, and Histories of the Transnational Municipal Movement. Progress in Human Geography 36 (1): 25–43.CrossRefGoogle Scholar
 12. Escobar, Arturo. 1995. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
 13. Geniş, Şerife. 2007. Producing Elite Localities: The Rise of Gated Communities in Istanbul. Urban Studies 44 (4): 771–798.CrossRefGoogle Scholar
 14. Goldman, Michael. 2005. Imperial Nature: The World Bank and Struggles for Social Justice in the Age of Globalization. New Haven, CT: Yale University Press.Google Scholar
 15. Gülhan, Sinan T. 2016. Devlet Müteahhitlerinden Gayrimenkul Geliştiricilerine, Türkiye’de Kentsel Rant ve Bir Meta Olarak Konut Üreticiliği: Konuta Hücum. In İnşaat Ya Resulullah, ed. Tanıl Bora, 33–45. Istanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 16. Harvey, David. 1973. Social Justice and the City. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.Google Scholar
 17. ———. 2003. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 18. Jacobs, Jane. 1961. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House.Google Scholar
 19. Kahraman, Tayfun. 2013. Kent Hukukunun Yeni Yüzü: Düzenleyici Devletten Seçkinleştirici Devlete. In İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, ed. Ayşe Çavdar and Pelin Tan, 17–48. Istanbul: Sel Yayıncılık.Google Scholar
 20. Karaman, Ozan. 2013. Urban Renewal in Istanbul: Reconfigured Spaces, Robotic Lives. International Journal of Urban and Regional Research 37 (2): 715–733.CrossRefGoogle Scholar
 21. Keyder, Çağlar. 2010. Istanbul into the Twenty-First Century. In Orienting Istanbul: Cultural Capital of Europe? ed. Deniz Göktürk, Levent Soysal, and İpek Türeli, 25–34. Oxfordshire: Routledge.Google Scholar
 22. Koçak, Dilek Ö., and O. Kemal Koçak, eds. 2014. Whose City Is That? Culture, Design, Spectacle and Capital in Istanbul. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar
 23. Kurtuluş, Hatice, ed. 2005. İstanbul’da Kentsel Ayrışma. İstanbul: Bağlam Yayınları.Google Scholar
 24. Kuyucu, Tuna, and Özlem Ünsal. 2010. Urban Transformation as State-Led Property Transfer: An Analysis of Two Cases of Urban Renewal in Istanbul. Urban Studies 47 (7): 1479–1499.Google Scholar
 25. Lefebvre, Henri. 2000. The Production of Space. Oxford: Blackwell Press.Google Scholar
 26. Massey, Doreen. 2007. World City. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 27. Moovit. 2016. Global Cities Public Transit Usage Report. https://media.wix.com/ugd/658d28_26939cdf8cd448dda1363740617527c3.pdf
 28. OECD. 2008. Territorial Review: Istanbul, Turkey. Paris: OECD.Google Scholar
 29. Öğütle, Vefa S., and Emrah Göker, eds. 2014. Gezi ve Sosyoloji: Nesneyle Yüzleşmek, Nesneyi Kurmak. Istanbul: Ayrıntı Yayınları.Google Scholar
 30. Perouse, Jean-François. 2013. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Belirleyici Rol Üstlenen Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Belirsiz Kimliği Üzerine Birkaç Saptama. In İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, ed. Ayşe Çavdar and Pelin Tan, 81–96. Istanbul: Sel Yayıncılık.Google Scholar
 31. Şeker, Murat. 2011. İstanbul’da Yaşam Kalitesi Araştırması. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası. http://www.ito.org.tr/itoyayin/0023050.pdf.Google Scholar
 32. Şentürk, Yıldırım. 2012. Emeğin Kenti İstanbul: Metropolde Çalışma Hayatının Toplumsal ve Mekânsal Pratikleri (Proje No: 110K181), TÜBİTAK Research Support Program.Google Scholar
 33. Simmel, George. 1971. The Metropolis and Mental Life. In On Individuality and Social Forms, ed. Donald N. Levine, 324–339. Chicago, IL: University of Chicago Press.Google Scholar
 34. Soysal, Levent. 2010. Future(s) of the City: Istanbul for the New Century. In Orienting Istanbul: Cultural Capital of Europe? ed. Deniz Göktürk, Levent Soysal, and İpek Türeli, 296–312. Oxfordshire: Routledge.Google Scholar
 35. Tekeli, İlhan. 2001. Modernite Aşılırken Kent Planlaması. Ankara: İmge Kitabevi.Google Scholar
 36. Tümertekin, Erol. 1967. İstanbul’da Bir Sanayi Bölgesi: Bomonti. Istanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 37. Türkün, Asuman, ed. 2014. Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm. Istanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 38. Ünsal, Özlem. 2014. Neoliberal Kent Politikaları ve Direnişin Siyaseti: İstanbul’da Yeni Kentsel Muhalefet. In Yeni İstanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar, ed. Ayfer Bartu Candan and Cenk Özbay, 109–123. Istanbul: Metis Yayınları.Google Scholar
 39. Watson, Vanessa. 2009. Seeing from the South: Refocusing Urban Planning on the Globe’s Central Urban Issues. Urban Studies 46 (11): 2259–2275.CrossRefGoogle Scholar
 40. Yalçıntan, Murat C. 2009. Kentsel Muhalefetin Halleri ve Halsizlikleri. www.yalcintanmc.blogspot.com.tr/2009/03/kentsel-muhalefetin-halleri-ve.html
 41. Yalçıntan, Murat C., et al. 2014. İstanbul Dönüşüm Coğrafyası. In Yeni İstanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar, ed. Ayfer Bartu Candan and Cenk Özbay, 47–70. Istanbul: Metis Yayınları.Google Scholar
 42. Yardımcı, Sibel. 2010. Kuşatma Altında Gündelik Hayat: Özel Güvenlik, Kent Yaşamı ve Yönetimsellik. In Hacıyatmazı Devirmek: Neoliberal Pratiklere Karşı Kolektivite, ed. Yıldırım Şentürk and Sibel Yardımcı, 127–173. Istanbul: Kalkedon Yayınları.Google Scholar
 43. Yücak, Erbay. 2013. İstisnalar Şehrinde Muhalefet. In İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, ed. Ayşe Çavdar and Pelin Tan, 193–236. Istanbul: Sel Yayıncılık.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 • Yıldırım Şentürk
  • 1
 1. 1.Mimar Sinan Fine Arts UniversityIstanbulTurkey

Personalised recommendations