Advertisement

Curriculum Theorists in the Early Republic Period of Turkey

 • Sümer Aktan
Chapter
Part of the Curriculum Studies Worldwide book series (CSWW)

Abstract

This chapter of the study analyzes ideas and influences of important curriculum theorists on education in the Republic period. Ziya Gökalp, who constituted the philosophy of education in the Republic period, can be regarded as one of the most influential theorists of that period. As a sociologist who was influenced by Emile Durkheim, Gökalp had deeply influenced curriculum theory in the Republic period through his concept of national education. Another significant curriculum theorist was İsmail Hakkı Baltacıoğlu. With his ideas on education based on the philosophical ideas of Henri Bergson and Emile Durkheim, Baltacıoğlu considered that education was the master key for the reconstruction of a society. Reminding of George S. Counts due to the practices he put forward, Baltacıoğlu was a significant theorist based on his pedagogical approach in the field. Halil Fikret Kanad, on the other hand, was the first doctor of pedagogy. Conferred a doctoral degree by Leipzig University in 1918 upon his thesis on Pestalozzi, Kanad played a significant role in the development of a pedagogical theory based on German influences in Turkey. Tonguç, an influential theorist and practitioner, adopted a polytechnic approach to curriculum theory and had the opportunity to practice his approach in training schools for prospective teachers to serve in village schools. This chapter, therefore, compares the ideas and approaches of significant curriculum theorists in Turkey to other (American, German, and Russian) educators contemporary to that period and also contributes to the internationalization of curriculum studies.

References

 1. Aytaç, K. (1976). Çağdaş eğitim akımları. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.Google Scholar
 2. Aytaç, K. (1978). Baltacıoğlu’nun ‘eğitim sistemi’nin ana gelişimi. Yeni Adam, 921, 4–9.Google Scholar
 3. Baltacıoğlu, İ. H. (1329/1914). Terbiyede inkılâp lazım. Yeni Fikir Mecmuası, 12, 365–366.Google Scholar
 4. Baltacıoğlu, İ. H. (1332/1917). Terbiye ilmi. İstanbul: Matbaa-i Orhaniye.Google Scholar
 5. Baltacıoğlu, İ. H. (1912/1995). Talim ve terbiyede inkılap. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.Google Scholar
 6. Baltacıoğlu, İ. H. (1932). İçtimai mektep: Nazariyesi ve prensipleri. İstanbul: Semih Lütfü Suhulet Kütüphanesi.Google Scholar
 7. Baltacıoğlu, İ. H. (1938). Toplu tedris. İstanbul: Sebat Basımevi.Google Scholar
 8. Baltacıoğlu, İ. H. (1998). Hayatım. İstanbul: Dünya Yayıncılık.Google Scholar
 9. Binbaşıoğlu, C. (2002). Dr. Halil Fikret Kanad’ın Türkiye’de eğitim bilimlerinin gelişmesine katkısı. In İ. B. Özdoğan, H. Schwenk, & S. Uygun (Eds.), Reform pedagojisi, eğitim bilimleri, okul reformu, öğretmen eğitimi ve Dr. Halil Fikret Kanad. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.Google Scholar
 10. Gutek, G. L. (1995). A history of the western educational experience. Long Grove, IL: Waveland Press.Google Scholar
 11. Kafadar, O. (1997). Türk eğitim düşüncesinde batılılaşma. Ankara: Vadi Yayıncılık.Google Scholar
 12. Kanad, H. F. (1931). Pestalozzi. İstanbul: Devlet Matbaası.Google Scholar
 13. Kanad, H. F. (1935). Yarının muallimleri nasıl yetiştirilmeli? Köy enstitülerinin tarihçesi ve Kızılçullu köy enstitüsü (pp. 11–35). Yeni Basımevi: Bursa.Google Scholar
 14. Kanad, H. F. (1936/2002). Kalkınma eğitimi. Fikirler Dergisi, 1 Şubat 1936. In İ. B. Özdoğan, H. Schwenk, & S. Uygun (Eds.), Reform pedagojisi, eğitim bilimleri, okul reformu, öğretmen eğitimi ve Dr. Halil Fikret Kanad. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Google Scholar
 15. Kanad, H. F. (1942). Milliyet ideali ve topyekün milli terbiye. Ankara: Çankaya Matbaası.Google Scholar
 16. Kanad, H. F. (1963). Pedagoji tarihi (Vol. 2). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.Google Scholar
 17. Kerschensteiner, G. (1947). İş okulu kavramı (F. Gündüzalp, Trans.). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.Google Scholar
 18. Kerschensteiner, G. (1977). Karakter kavramı ve terbiyesi (H. F. Kanad, Trans.). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.Google Scholar
 19. Kirby, F. (2010). Türkiye’de köy enstitüleri (N. Berkes, Trans.). İstanbul: Tarihçi Kitapevi.Google Scholar
 20. Maarif Vekâleti. (1927). Köy mektepleri için müfredat programı. İstanbul: Devlet Matbaası.Google Scholar
 21. Pine, L. (2010). Education in Nazi Germany. New York: Berg.Google Scholar
 22. Popkewitz, T. S. (2005). Inventing the modern self and John Dewey: Modernities and the traveling of pragmatism in education—An introduction. In T. S. Popkewitz (Ed.), Inventing the modern self and John Dewey (pp. 3–36). New York: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 23. Soetard, M. (1994). Johann Heinreich Pestalozzi. Prospects: The Quarterly Review of Comparative Education, 24(1–2), 297–310.Google Scholar
 24. Stone, A. F. (1973). The evolution of contemporary Turkish educational thought. History of Education Quarterly, 13(2), 145–161.CrossRefGoogle Scholar
 25. Tonguç, E. (2007). Bir eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç: Yaşamı, öğretisi, eylemi. İzmir: Yeni Kuşak Köy Enstitüsü Yayınları.Google Scholar
 26. Tonguç, İ. H. (1927). El işleri rehberi. İstanbul: Devlet Matbaası.Google Scholar
 27. Tonguç, İ. H. (1933). İş ve meslek terbiyesi. Ankara: Kitap Yazanlar Kooperatifi Yayınları.Google Scholar
 28. Tonguç, İ. H. (1939). Canlandırılacak köy. Ankara: Remzi Kitapevi.Google Scholar
 29. Tonguç, İ. H. (1976). Mektuplarla Köy Enstitüsü yılları. İstanbul: ÇağdaşYayınları.Google Scholar
 30. Tonguç, İ. H. (1998). Eğitim yolu ile canlandırılacak köy. Ankara: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları.Google Scholar
 31. Tozlu, N. (1989). Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun eğitim sistemi üzerine bir araştırma. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.Google Scholar
 32. Tröhler, D. (2013). Pestalozzi and the educationalization of the world. New York: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 33. Türkoğlu, P. (2014). Kısa süren hasat: Köy Enstitülerinde öğrenci olmak. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.Google Scholar
 34. Türkoğlu, P. (2017). Tonguç ve enstitüleri. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.Google Scholar
 35. Ünder, H. (2008). Philosophy of education as an academic discipline in Turkey: The past and the present. Studies in Philosophy and Education, 27(6), 405–431.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Sümer Aktan
  • 1
 1. 1.Balıkesir UniversityBalıkesirTurkey

Personalised recommendations